Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Maximera effekten av kulturell diplomati i EU: s utrikespolitik

DELA MED SIG:

publicerade

on

350px-Bozar_IMGHur kan Europeiska unionen och dess medlemsländer maximera kulturens inverkan i utrikespolitiken? Utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom Kommissionsledamot Androulla Vassiliou tar upp denna fråga i dag (7 april) vid ett möte med politiska beslutsfattare, kulturorganisationer, konstnärer och akademiker från 54 europeiska och icke-europeiska länder. De kommer att diskutera föreslagna rekommendationer från experter som kan ligga till grund för en ny EU-strategi om kulturens roll i EU:s yttre förbindelser.

Förslagen följer ett pilotinitiativ som lanserats av Europaparlamentet och som leds av Europeiska kommissionen i samarbete med experter från Goetheinstitutet och andra kulturorganisationer. Europeiska utrikestjänstens verkställande generalsekreterare Pierre Vimont och Europaparlamentets kultur- och utbildningsutskotts vice ordförande Morten Løkkegaard kommer också att ta upp dagens diskussion, som kommer att ingå i slutliga rekommendationer, som kommer att publiceras under de närmaste veckorna.

Kommissionär Vassiliou sa: "Kultur är en viktig del av vår gemensamma europeiska identitet och hjälper till att underbygga våra gemensamma värderingar som respekt för mänskliga rättigheter, mångfald och jämlikhet. Kulturdiplomati är en möjlighet för oss att dela dessa värderingar och vår europeiska kultur med andra länder. Att utveckla en mer aktiv och dynamisk roll för den europeiska kulturen på den internationella scenen är en av mina huvudprioriteringar. Om den används på ett intelligent sätt tror jag att denna "mjuka makt" kan gynna EU och dess medlemsländer i deras relationer med omvärlden."

Pilotinitiativet syftar till att främja bättre samarbete mellan medlemsländerna och att maximera mervärdet av europeisk kulturdiplomati. Ökat samarbete mellan kulturinstitutioner och civilsamhället, partnerskap mellan städer och skapandet av europeiska "kreativa knutpunkter" i länder som Kina och Brasilien är några av de idéer som har diskuterats under samråden med kommissionen och kulturgrupper. Mötet kommer också att diskutera hur man bäst kan hjälpa artister, producenter och företag att ta sig in på nya marknader utanför EU.

Dagens möte äger rum på Palais des beaux-arts ('Bozar') i Bryssel. Rapporten och rekommendationerna – som också kommer att innehålla idéer som lades fram vid konferensen – kommer att diskuteras med medlemsländerna under det grekiska och italienska ordförandeskapet i EU.

Bakgrund

Kultur som en nyckelkomponent i yttre förbindelser, baserat på Europeisk agenda för kultur, har varit ett av de tre strategiska målen för kommissionen och medlemsstaterna sedan 2007 – vid sidan av kulturell mångfald och interkulturell dialog, och kultur som en katalysator för kreativitet.

Annons

Förutom de 28 medlemsländerna är följande partnerländer inom EU involverade i detta initiativ:

  • EU:s 16 grannländer: Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Moldavien, Marocko, det ockuperade palestinska territoriet, Syrien, Tunisien och Ukraina, och;
  • EU:s 10 strategiska partner: Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Japan, Mexiko, Ryssland, Sydafrika, Sydkorea och USA.

Deltagande kulturinstitut inkluderar:

Goethe-institutet, Bryssel
BOZAR, Centre for Fine Arts, Bryssel
British Council, Bryssel
Danska Kulturinstitutet, Bryssel
ECF European Cultural Foundation
IFA Institut för Auslandsbeziehungen
Institut français, Paris
KEA European Affairs

Mer information

Europeiska kommissionen: kultur och kultur i yttre förbindelser

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend