Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Ombudsmannen uppmanar medlemsländerna att stödja EU:s insynsregister

DELA MED SIG:

publicerade

on

9bea79843bcbee2a95ac7a8c06c4d952Europeiska ombudsmannen Emily O'Reilly har uppmanat Europeiska unionens råd att delta i öppenhetsregistret över EU:s intresserepresentanter. Hon uppmanade också EU-kommissionen att följa Europaparlamentets exempel att införa mycket starkare incitament för lobbyister att registrera sig. Detta efter omröstningen den 15 april om ett reviderat öppenhetsregister i Europaparlamentet.

O'Reilly sa: "Lobbyverksamhet spelar en viktig roll i fungerande demokratier. Men vanliga medborgare som intresserar sig för dessa frågor kommer att fortsätta att vara förbryllade över varför EU inte mer direkt stöder deras rätt att veta vilka intressen som lobbar mot EU-institutionerna och i vilka syften. Eftersom det nuvarande frivilligregistret inte fyller denna roll tillräckligt bör det ges tänder. Till exempel skulle kommissionen kunna instruera sina tjänstemän att inte diskutera politik med oregistrerade lobbyister. För att vara effektivt bör rådet dessutom delta i registret eftersom det är en av de viktigaste beslutsfattande institutionerna i EU. Dessa åtgärder kunde vidtas nu, utan att vänta på att registret blir obligatoriskt.”

Det behövs mycket starkare incitament för lobbyister att registrera sig

Transparensregistret drivs gemensamt av Europaparlamentet och kommissionen. Den innehåller cirka 6,500 XNUMX organisationer. Men många lobbyister tycker inte att det är värt mödan att registrera sig.

I sitt betänkande efterlyser parlamentet stimulansåtgärder för att uppmuntra lobbyister att skriva under registret, inklusive till exempel begränsning av tillträdet till Europaparlamentets lokaler för icke-registrerade organisationer. Parlamentet uppmanar också kommissionen att vidta liknande åtgärder.

Ombudsmannen behandlar regelbundet klagomål om insynsregistret, t.ex. om påstådda felaktiga uppgifter i registret. I det sammanhanget uppmanade hon kommissionen att förbättra övervakningen och jämförbarheten av uppgifterna i registret. Hon rekommenderade också att kommissionen systematiskt informerar lobbyister och andra intresseföreträdare som den träffar om sin avsikt att släppa deras namn om det skulle göras begäran om allmänhetens tillgång om deras lobbyverksamhet.

Europeiska ombudsmannen utreder klagomål om administrativa missförhållanden i EU:s institutioner och organ. Alla EU-medborgare, bosatta eller företag eller föreningar i en medlemsstat kan lämna in ett klagomål till ombudsmannen. Ombudsmannen erbjuder ett snabbt, flexibelt och kostnadsfritt sätt att lösa problem med EU:s administration. För mer information, klicka här.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend