Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Plenarsession: Behov av ett industriellt Europa

DELA MED SIG:

publicerade

on

KostalacThe EU’s future tops the agenda for the EESC’s next plenary session.

Vid sin kommande plenarsession (29–30 april, Charlemagne-byggnaden, Bryssel) kommer Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) att anta två mycket kontroversiella yttranden om industripolitik och tvångsarbete i EU. EESK:s plenum kommer också att stödja dess ståndpunkt om en handlingsplan för Europa. Uppmärksamheten kommer att fokuseras på behovet av allmänhetens engagemang, förnyelsen av EU:s styrelseformer och en uppsättning konkreta åtgärder för de nya parlamentsledamöterna och kommissionen. EESK kommer också att anta en konsekvensstudie om tjänstedirektivets funktion i byggsektorn.

Det kommer att finnas två stora debatter om:

– The situation in Ukraine, in the presence of Viktor Yushchenko, former president of Ukraine (29 April, 14h45 – PRESS CONFERENCE 13h45), and;

– cultural diversity in Europe, in the presence of Costa Gavras, film maker (29 April, 16h30).

Du kan se plenarsessionen bor här

Hela agendan finns tillgänglig här..

Annons

Åsikter som ska diskuteras och gå till omröstning under plenarsessionen:

Alla EU-medborgare kan inte rösta i nationella val

Despite the fact that the EU treaties state that “every citizen shall have the right to participate in the democratic life of the Union”, three million EU citizens living abroad in the EU have no right to vote in national elections either in their country of origin or in the country where they live. Five EU member states prevent their expat citizens from voting in national elections. In its new opinion on disenfranchisement, the EESC argues that there is a discrepancy between the EU freedom of movement and the fact that certain citizens exercising this right cannot vote in national elections.

Konsumentskydd och överskuldsättning

Överskuldsättningen har vuxit med finanskrisen, de stigande levnadskostnaderna och användningen av kontantkrediter. Det har dock inte behandlats ordentligt på EU-nivå. EESK vill att ett lämpligt och enhetligt förfarande införs, inklusive kontroll av anspråk, en europeisk ram för ocker och förebyggande åtgärder.

För en europeisk industriell renässans

Enligt EESK saknar kommissionens huvudprioriteringar för industripolitiken tydlig vision och kraftfulla åtgärder för att skapa en attraktiv miljö för industrin i Europa. Utan en konkurrenskraftig industriell bas kommer Europa inte att säkra tillväxt och fler jobb. Bland andra åtgärder kommer EESK att föreslå en sänkning av energipriserna, mer uppmärksamhet för tjänsternas roll och en förnyelse av EU:s finansiering för innovation.

Kärnnätskorridorer och Connecting Europe Facility

På det hela taget värderar EESK detta meddelande som ett användbart verktyg för genomförandet av TEN-T-riktlinjerna och för berörda parter, vilket ger dem möjlighet att vara proaktiv och optimera sin planering. Det finns dock fortfarande utrymme för förbättringar. När det gäller styrningssystemet, till exempel, anser EESK att korrekt tillsyn över genomförandet är avgörande. EESK är också bekymrad över otillräckligheten hos tillgängliga EU-budgetresurser. Användningen av alternativa finansieringsmekanismer som projektobligationer och privata offentliga partnerskap bör ytterligare förtydligas.

Kampen mot tvångsarbete i EU och världen

Human trafficking has no place in a civilised society. The EESC’s contribution to the International Labour Organisation (ILO) debate with an own-initiative opinion would bring added value, sending a high-level political message from EU civil society regarding the need to fight forced labour, insisting on the need to update the existing ILO conventions and implement preventive and protective measures.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend