Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Fiske: Europeiska kommissionen föreslår ett fullständigt förbud mot drivgarn

DELA MED SIG:

publicerade

on

fish_drivnetEuropeiska kommissionen vill förbjuda användningen av alla typer av drivgarn för fiske i alla EU:s vatten från och med den 1 januari 2015. Även om regler redan finns på plats för att förbjuda användning av drivgarn för att fånga vissa migrerande fiskar, fortsätter denna praxis att vara en källa till oro på grund av oavsiktlig fångst av marina däggdjur, havssköldpaddor och havsfåglar som till största delen är skyddade enligt EU:s lagstiftning. För att bekämpa kringgående innehåller kommissionens förslag ett fullständigt förbud mot drivgarnsfiske i EU samt ett förbud mot att ha drivgarn ombord på fiskefartyg. För att undvika oklarheter förfinar förslaget dessutom den nuvarande definitionen av drivgarn.

Maria Damanaki, kommissionsledamot för havsfrågor och fiske, sa: "Fiske med drivgarn förstör marina livsmiljöer, äventyrar det marina djurlivet och hotar hållbart fiske. Jag är övertygad om att det enda sättet att utrota detta en gång för alla är att ha tydliga regler som inte lämnar något utrymme för tolkning. Vi måste täppa till eventuella kryphål och förenkla de nationella myndigheternas kontroll och efterlevnad. Detta kommer i slutändan också att rädda försörjningen för de fiskare som har tillämpat reglerna under de senaste åren. Förbudet sänder ut ett tydligt budskap att vi inte längre tolererar några oansvariga metoder."

Drivgarn är fiskenät som kan driva och verka nära eller vid havsytan för att rikta in sig på fiskarter som simmar i den övre delen av vattenpelaren. Sedan 2002 har alla drivgarn, oavsett storlek, varit förbjudna i EU:s vatten när de är avsedda för fångst av långvandrande arter som tonfisk och svärdfisk.

Den nuvarande EU-lagstiftningen har dock visat på svagheter och kryphål. De inblandade fiskefartygens småskalighet och det faktum att de inte verkar tillsammans i samma områden har gjort det lättare att undgå övervakning, kontroll och korrekt efterlevnad. Olaglig drivgarnsverksamhet som utförs av EU:s fiskefartyg fortsätter att rapporteras och har lett till kritik när det gäller unionens efterlevnad av tillämpliga internationella åtaganden.

Att förbjuda drivgarn svarar mot den nya gemensamma fiskeripolitikens mål att minimera fiskeverksamhetens inverkan på de marina ekosystemen och att minska oönskade fångster så mycket som möjligt. Beroende på medlemsstaternas prioriteringar skulle Europeiska havsfiskefonden (EMFF) kunna användas för att stödja övergången till ett totalt förbud förutsatt att särskilda villkor är uppfyllda.

Bakgrund

Efter specifika resolutioner från FN:s generalförsamling (UNGA), som krävde ett moratorium för storskaliga pelagiska drivgarn (dvs. längre än 2.5 km), utvecklade EU på 1990-talet en rad bestämmelser för att genomföra ett sådant förbud för storskaliga drivgarn. drivgarn.

Annons

EU:s nuvarande rättsliga ram för drivgarnsfiske trädde i kraft den 1 januari 2002. Den förbjuder användningen av alla drivgarn, oavsett storlek, i EU:s vatten när de är avsedda för fångst av långvandrande arter som tonfisk och svärdfisk.

I Östersjön är användningen av drivgarn och att ha alla typer av drivgarn ombord helt förbjudet sedan den 1 januari 2008

Trots hela detta regelverk har reglerna inte respekterats fullt ut. I april 2013 offentliggjorde kommissionen därför en vägkarta angående en översyn av EU:s ordning för drivgarnsfiske och inledde två studier1, såväl som a offentligt samråd (stängd i september 2013) om småskaligt drivgarnsfiske för att få en överblick över sektorn, för att bedöma drivgarns inverkan på förbjudna och skyddade arter och för att besluta om och hur genomförandet av EU:s regler om små- drivgarnsfiske i fjäll.

Mer information

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend