Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Sammansättningen av parlamentets utskott som fastställts för den nya termen

DELA MED SIG:

publicerade

on

20140627PHT50836_originalAntalet parlamentsledamöter som ska sitta i parlamentets tjugo utskott och två underutskott för den nya mandatperioden, vilket återspeglar kammarens politiska balans, godkändes i en omröstning onsdagen (2 juli). Utskottets medlemslistor godkändes på torsdagen.

Antal ledamöter per utskott och underutskott enligt parlamentsledamöternas röster:

Utskottet för utrikesfrågor: 71

Utskottet för utveckling: 28

Utskottet för internationell handel: 41

Budgetutskottet: 41

Budgetkontrollutskottet: 30

Annons

Utskottet för ekonomi och valutafrågor: 61

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor: 55

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet: 69

Utskottet för industri, forskning och energi: 67

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd: 40

Utskottet för transport och turism: 49

Utskottet för regional utveckling: 43

Utskottet för jordbruk och landsbygdsutveckling: 45

Fiskeriutskottet: 25

Utskottet för kultur och utbildning: 31

Utskottet för rättsliga frågor: 25

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor: 60

Utskottet för konstitutionella frågor: 25

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet: 35

Utskottet för framställningar: 35

Underkommitté för mänskliga rättigheter: 30

Underutskottet för säkerhet och försvar: 30

Regler om sammansättning av utskott

Enligt parlamentets arbetsordning bör sammansättningen av dess utskott så långt som möjligt återspegla sammansättningen av parlamentet som helhet. Den proportionella fördelningen av utskottsplatser mellan politiska grupper får inte avvika från närmaste lämpliga heltal.

Medlemskap i kommittéer godkände torsdagen (3 juli)

På torsdagen fattade kammaren beslut om sammansättningen av utskotten. Listan över fullvärdiga medlemmar i varje kommitté finns på länken nedan.

De politiska grupperna har ännu inte meddelat listorna över sina suppleanter i utskotten.

Mer information

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend