Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Debatt med Antonis Samaras fokuserar på grekiska ordförandeskapets framgångar

DELA MED SIG:

publicerade

on

20140702PHT51227_originalFramsteg för Europeiska monetära unionen (EMU), sysselsättning och tillväxt, gräns- och migrationshantering och EU:s havspolitik toppade listan över prestationer under Greklands EU-ordförandeskap som citerades av premiärminister Antonis Samaras (avbildad) i en plenardebatt med parlamentsledamöter på onsdagen. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso sammanfattade det grekiska ordförandeskapet med tre ord: "logotyper", "patos" och "etos".

Framsteg som gjorts inom alla det grekiska ordförandeskapets prioriterade områden
I ett ordförandeskap som bara varade i fyra månader – minskat från de vanliga sex månaderna av valet till Europaparlamentet i maj – avslutade Grekland arbetet med 67 lagar och gjorde framsteg med ytterligare 15 lagstiftningsinitiativ på flera områden, "med en minimal budget varav inte mer än 40 % förbrukades till slut!” noterade Samaras.

Han nämnde att fördjupa EMU som Greklands främsta bedrift. "Ingåendet av förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen (SRM), tillsammans med det mellanstatliga avtalet om den gemensamma resolutionsfonden (SRF), utgör ett stort steg mot att fullborda bankunionen. Din monetära union är nu mycket bättre rustad för att undvika framtida kriser och bättre förberedd att möta dem om de inträffar”, sa han.
Under en period då EU var fast i enorm arbetslöshet, gjordes framsteg när det gäller jobb och tillväxt, tack vare EU:s lagstiftning om egna resurser, e-handel och e-handel, utstationering av arbetstagare, elektronisk fakturering vid offentlig upphandling och offentliggörande av icke-finansiell information om företag, fortsatte han.

Samaras listade också framsteg inom området för gräns- och migrationshantering, som att revidera listan över länder som kräver visum för att komma in i EU och anta direktivet om villkor för inresa och vistelse i EU för tredjelandsmedborgare.
EU:s ordförandeskaps arbete med den europeiska sjöfartssäkerhetsstrategin skulle resultera i att bättre skydda och främja EU:s och dess medlemsländers säkerhet och ekonomiska intressen till sjöss, tillade han.

Grekland och EU "utmanade på allvar"
Samaras noterade också att de som hade förutspått Greklands utträde ur euroområdet (den så kallade "Grexit") hade visat sig ha fel. "Europa fungerade. Vår union har problem, men den har också kapacitet att lösa dessa problem och gå vidare”, sa han. Även om Grekland och EU som helhet hade blivit "seriöst utmanade" under de senaste tre åren, lyckades människor i hela unionen visa solidaritet och förmåga att förändras för att bli mer konkurrenskraftiga, tillade han.

I valet till Europaparlamentet i maj "röstade folk för ett mer och bättre Europa", så ledamöterna bör sträva efter att föra medborgarna närmare EU eftersom "människor behöver känna vår union närmare sina hjärtan" och "inspirerad av vår union och av dess framtidsutsikter ", sa Samaras.

Som svar på kritiken av hans hantering av inhemska frågor hoppades Samaras att grekernas lidande bara skulle bli ett "dåligt minne" under de kommande åren. Medlemmar av partiet Golden Dawn som nyligen ställdes inför rätta hade "åttalats för vad de gör, inte vad de tror på".

Annons

"Ett mycket viktigt presidentskap i svåra tider"
Barroso betonade att Grekland under sitt ordförandeskap hade visat att man inte bara kunde svara på kriser utan också bidra konstruktivt till den europeiska dagordningen. Han berömde ordförandeskapet för att ha arbetat mycket hårt med strikta deadlines, och noterade att prestationer som skulle ha ansetts vara omöjliga några år tidigare, som att fullborda bankunionen och få igång en samordning av den ekonomiska politiken för den europeiska terminen, nu var verklighet. 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend