Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Sjunde verksamhetsrapporten från arbetsgruppen för Grekland: Reformer som levererar resultat

DELA MED SIG:

publicerade

on

ladda nerThe Commission’s Task Force for Greece (TFGR) published its seventh activity report on 22 July, which confirms a stepping up of technical assistance in the period February to May 2014. Technical assistance has helped to advance implementation of the reforms under the Economic Adjustment Programme. It is helping to build a more solid basis for growth and job creation, based on sustainable public finances, a stable financial system, and a more competitive and dynamic economy to serve the needs of the Greek people.

TFGR-medlemmar har arbetat i ett antal grekiska ministerier, erbjudit sin expertis och effektivt samordnat arbetet för tillhandahållare av tekniskt bistånd från medlemsländer, internationella organisationer och andra kommissionstjänster. De bidrar direkt till att stärka den grekiska administrationens kapacitet i den pågående reformprocessen. Det tekniska biståndet har särskilt intensifierats inom nyckelområden som skatteförvaltning, förvaltningen av EU:s struktur- och investeringsfonder, reformen av den offentliga förvaltningen, samordningen av övervakningen av efterlevnaden av EU-lagstiftningen samt i samordningen av staten. hjälpa. Till exempel:

Öka användningen av EU-medel

The Partnership Agreement (PA) was adopted by the European Commission on 23 May 2014 and sets out how key funding from European Structural and Investment Funds 2014-2020 (ESIF) will be invested in Greece’s real economy to tackle unemployment and create good quality jobs, boosting growth through innovation, promoting entrepreneurship, training and education, fighting against social exclusion as well as contributing to an environmentally-friendly and resource-efficient economy.

Partnerskapsavtalet omfattar finansiering från sammanhållningspolitiken (15.52 miljarder euro), EU:s politik för landsbygdsutveckling (4.2 miljarder euro) och 388.7 miljoner euro från EU:s havs- och fiskeprogram.

Tack vare en samlad insats har Grekland nu nått 5th placeras av alla medlemsländer i sin absorption av EU:s struktur- och sammanhållningsfonder, jämfört med 18th plats i slutet av 2011. De senaste siffrorna visar att landet nu har använt 81.3 % av de tillgängliga medlen 2007-2013. Detta är långt över EU-genomsnittet på 69.17 %.

Institution för tillväxt i Grekland

Annons

Betydande steg togs för att lansera Institution for Growth (IfG), en investeringsfond som syftar till att hjälpa till att samla finansiella resurser från privata och offentliga organisationer för att tillhandahålla finansiering till små och medelstora företag och för offentliga investeringsprojekt. Grekland antog den rättsliga ramen för skapandet av IfG i december förra året. I maj bildades en IfG SME Debt-underfond med 200 miljoner euro från Grekland och tyska KfW och tillhandahåller nu likviditet till små och medelstora företag.

att underlätta investeringar

TFGR och Världsbanksgruppen stödde den grekiska regeringen i att utveckla en ny ramlag som syftar till att se över de licenser som krävs för affärsverksamhet och investeringar. Denna ramlag antogs i april 2014.

De grekiska myndigheterna arbetar för närvarande med en långsiktig tillväxtstrategi som bygger på det ekonomiska anpassningsprogrammet genom att stärka politik som höjer privata investeringar, underlättar ekonomisk aktivitet och leder till att fler jobb skapas.

Modernisera sjukvården

Health care reform is a crucial component of Greece’s efforts to increase the effectiveness and efficiency of public spending and ensure public welfare. Technical assistance is being provided to support reforms designed to curb health expenditure while building an effective primary healthcare system accessible to all and increasing the quality of care delivery.

The TFGR has been working closely with the Greek authorities and the World Health Organization (WHO) to implement the “Health in Action” strategi (for which Germany is the “reform partner”) and att hjälpa planera och övervaka genomförandet av strukturella reformer inom hälso- och sjukvårdssektorn i Grekland.

Tekniskt bistånd fortsatte också att hjälpa till att genomföra andra delar av hälso- och sjukvårdsreformen, särskilt för att förbättra prissättningen och ersättningen för läkemedel, samt förvaltningen av den nationella sjukkassan och sjukhusledningen.

Att tackla arbetslösheten

Greece’s unemployment rate remains very high at 26.8%, with youth unemployment at 57.7%. TFGR provides extensive technical assistance to help implement the series of labour market reforms set out in the Economic Adjustment Programme to improve labour market institutions and to support job creation.

The EU’s Youth Guarantee will be progressively introduced for all 15-24 year olds in the form of a job, apprenticeship, traineeship or continued education for 4 months after leaving education or leaving employment. €350m of funding from the EU Youth Employment Initiative and the European Social Fund will support young people who are not in employment, education or training (NEET) covering around 240,000 people.

Stärka intäktsadministrationen

Support for the sound functioning of the revenue administration and public financial management is crucial both to enable the Greek authorities to increase public revenues and also to deliver a fairer distribution of the tax burden. TFGR, together with the European Commission’s Directorate-General for Taxation and Customs Union (DG TAXUD) and the IMF, has continued to provide technical assistance to help the Greek authorities in this regard and to preserve the benefits of the recent achievements in public finances.

Sammantaget hade den grekiska skatteförvaltningen gjort goda framsteg, både inom skatteförvaltningen, med antagandet av ett generalsekreterarebeslut som beskriver det nya organisationsschemat, och när det gäller kärnverksamhetens processer, särskilt vad gäller resultat i inkasso och momsdeklarationer.

Ytterligare tre experter med internationell hemvist, rekryterade enligt ett kontrakt med Europeiska kommissionen och administrativt stödda av TFGR, började arbeta med att bistå i skatteförvaltningen. Det tekniska biståndet intensifierades också på momsområdet, bland annat genom att se över momslagstiftningen och stärka kampen mot momsbedrägerier. arbete förväntas göra framsteg på området för revision av högförmögna individer och egenföretagare med hög inkomst.

Förbättra företagsmiljön

Tekniskt bistånd har fokuserat på ett antal prioriteringar relaterade till produktmarknadsreformer. Detta mål är att bygga en stödjande och stabil affärsmiljö med enkel tillgång till likviditet och marknader, särskilt för små och medelstora företag.

Till exempel har viktiga steg tagits för att minska kostnaderna och tiden för export, särskilt med omfattande reformer av tullförfaranden baserade på rekommendationer från Världstullorganisationen (WCO) och Europeiska kommissionen.

Som ett resultat av detta är tullkontrollerna för export nu helt riskbaserade, vilket avsevärt minskar det genomsnittliga antalet dokumentära och fysiska kontroller. Tillsammans med andra reformer inom tullen, inklusive utökade öppettider på vissa utvalda kontor, har exportörer rapporterat en minskning av tiden för klarering med upp till 50 % och kostnadsminskningar med 20 % till 50 % under det senaste halvåret. Över 40 jordbrukshandlare för färsk frukt och grönsaker, som står för nästan hälften av grekisk handel inom sektorn, har registrerat sig som godkända handlare, vilket underlättar mottagandet av de certifikat som behövs för export.

TFGR har också gett omfattande stöd för att ta bort eller förenkla lagstiftning som hindrar konkurrensen, i linje med det ekonomiska anpassningsprogrammet och utifrån OECD:s rekommendationer. I mars antog de grekiska myndigheterna en lag som genomför de flesta av rekommendationerna, i syfte att undanröja konkurrenshinder. TFGR stöder för närvarande den grekiska regeringen i att förbereda ett uppföljningsprojekt, det vill säga att göra en konkurrensbedömning och identifiera konkurrenshinder inom sektorer som grossisthandel, e-handel, tillverkning och telekommunikation.

Världsbanken och andra experter som samordnas av TFGR har stöttat den grekiska regeringen i utarbetandet av en ny ramlag, som antogs i april, och som syftar till att se över de licenser som krävs för att driva företag och göra investeringar.

När det gäller liberalisering av reglerade yrken har experter från Foundation for Economic and Industrial Research (IOBE), på uppdrag av TFGR, studerat effekterna av liberalisering inom nyckelsektorer som advokater, notarier och auktoriserade revisorer, civilingenjörer, arkitekter, stuvare, elektriker , rörmokare, samt arbetare inom kusttransportsektorn. Studierna listar olika hinder för konkurrens, begränsningar av marknadernas funktion och skadliga administrativa praxis, särskilt av yrkesorganisationer.

Kampen mot penningtvätt och korruption

Det TFGR-stödda utbildningsprogrammet mot penningtvätt har hittills utbildat 700 deltagare. Utbildningsprogrammet har nu nått en mer operativ fas, där grekiska utredare in specific cases receive “on-the-job” coaching by experts.

Ett indirekt register över bankkonton lanserades i början av detta år för att effektivt stödja grekisk brottsbekämpning. Detta är ett viktigt steg framåt, eftersom information om kontoutdrag nu är tillgänglig för utredningar inom en dag. Hittills mer än 2,700 XNUMX ansökningar har lämnats in av de olika brottsbekämpande myndigheterna. Arbete pågår med att utöka systemet inför sommaren med information om finansiella transaktioner.

Using the link between anti-money laundering and tax evasion, the Financial Intelligence Unit reported 2,628 cases of suspected tax evasion to the authorities, transmitted 472 cases to the Prosecutor’s Office and froze assets worth €205 million since early 2012.

Ett nytt arbetsprogram mot penningtvätt har tagits fram och väntar på godkännande från finansdepartementet. Det inkluderar förbättringar av återvinning av tillgångar och ytterligare operativ utbildning. TFGR har också ge råd till de grekiska myndigheterna om en ny lag mot korruption, som har godkänts av det grekiska parlamentet för att få den mer i linje med internationella standarder. Arbete pågår med lagar om finansiering av politiska partier, förmögenhetsförklaringar och begränsning av folkvaldas immunitet.

Bakgrund

Arbetsgruppen för Grekland startades den 20 juli 2011 med mandat att identifiera och samordna det tekniska bistånd som Grekland begärt för att uppfylla reformåtaganden som gjorts i dess ekonomiska anpassningsprogram. Den arbetar också för att påskynda absorptionen av EU-medel för att upprätthålla ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning.

This initiative was supported by the European Council on 21 July 2011, which stated that “member states and the Commission will immediately mobilize all resources necessary in order to provide exceptional technical assistance to help Greece implement its reforms.”

Arbetsgruppen inledde sitt arbete i september 2011. Idag samordnar den tekniskt bistånd över 13 breda policyområden, som var och en omfattar ett antal specifika projekt: påskyndande av sammanhållningspolitiska projekt; finansiella institutioner/tillgång till finansiering; administrativ reform; inkomstadministration och offentlig finansiell förvaltning; anti-penningtvätt och anti-korruption; arbetsmiljö; reform av hälso- och sjukvårdssektorn; reform av rättsväsendet; central enhet för statligt stöd och överträdelser, arbetsmarknad, social trygghet, innovation och utbildning; asyl och migration; privatisering och fastighetsregister; samt nätverksindustrier och tjänster.

På 5 May 2014, Eurogruppen välkomnade bidraget till programgenomförandet från tekniskt bistånd till Grekland under samordning av arbetsgruppen. Eurogruppen betonade också behovet av att öka det tekniska biståndet för att stödja tillväxtrelaterade reformer. Den uttryckte också sitt stöd för a Grekisk hemodlad tillväxtstrategi.

Arbetsgruppen rapporterar till ordförande Barroso och arbetar under politisk ledning av kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor och euron. Chefen för arbetsgruppen, Horst Reichenbach, rapporterar regelbundet om framstegen till de grekiska myndigheterna och till kommissionen.

Arbetsgruppen består av cirka 60 anställda tillsammans i Bryssel (30 anställda) och Aten (30 anställda).

Många medlemsländer – särskilt Frankrike, Tyskland, Belgien och Nederländerna – har också ställt ett stort antal högre experter och tjänstemän till förfogande.

Mer information

Länkar till 7:e aktivitetsrapporten här. och här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend