Anslut dig till vårt nätverk!

Utveckling

Rural development policy errors due to ‘breaches of conditions’ says ECA

DELA MED SIG:

publicerade

on

Landscape_daffs-EFAA report by the European Court of Auditors (ECA) finds that most of the “errors” in rural development policy are due to “breaches of conditions” set by member states.

The auditors say tens of billions have been spent “in error” from rural development funds.

But the ECA cautions that the control authorities in member states “could and should” have detected and corrected most of the errors affecting investment measures in rural development.

Deras kontrollsystem är bristfälliga eftersom kontrollerna inte är uttömmande och bygger på otillräcklig information, säger revisionsrätten.

Rasa Budbergytė, the ECA member responsible for the report, said,“It’s important to understand why the rate of errors in rural development policy is unacceptably high.”

“The key to bringing it down is to strike the right balance between the number and complexity of rules governing spending – which help achieve policy goals such as improving agricultural competitiveness – and the efforts to guarantee compliance with such rules.”

Den särskilda rapporten, med titeln Fel i utgifterna för landsbygdsutveckling: Vilka är orsakerna och hur åtgärdas de?, fokuserar på genomförandet av landsbygdsutvecklingens överensstämmelse med tillämpliga lagar och förordningar och beskriver huvudorsakerna till den höga felfrekvensen för landsbygdsutveckling.

Annons

Den bedömer också om de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna och kommissionen sannolikt kommer att ta itu med de identifierade orsakerna på ett effektivt sätt i framtiden.

Rapporten innehåller information som gjorts tillgänglig för revisorerna fram till slutet av september 2014.

EU och medlemsländerna anslog mer än 150 miljarder euro till landsbygdsutvecklingspolitiken under programperioden 2007–2013, nästan lika fördelat mellan investeringsåtgärder och områdesrelaterat stöd.

Utgifterna för landsbygdsutveckling genomförs genom delad förvaltning mellan medlemsländerna och kommissionen.

Enskilda länder är ansvariga för att genomföra landsbygdsutvecklingsprogrammen på lämplig territoriell nivå, i enlighet med sina egna institutionella arrangemang.

Kommissionen ansvarar för att övervaka medlemsländerna för att säkerställa att de fullgör sina skyldigheter.

The “significant level” of non-compliance with applicable rules, as reflected in the high error rate, means that the money concerned is not spent according to the rules, said the ECA.

It concludes: “This may negatively affect the attainment of rural development policy objectives, such as improving the competitiveness of agriculture and forestry, improving the environment and the countryside, improving the quality of life in rural areas and encouraging the diversification of economic activity.”

However, Jonathan Arnott, a UKIP MEP and member of the budgetary control committee, is still critical of the EU, saying: “The commission has again shown it is incapable of finding a way to ensure taxpayers’ money is spent properly. For eurocrats, the failure to spend a billion-plus euros according to the rules is business as usual.”

Arnott added that while one “could expect any multi-billion euro operation to have a rate of error in how money is spent, the auditors found that the rate of error in spending EU rural development funds in 2011-2013 was ‘unacceptably high.’ In fact, the rate was 8.2 percent, or four times the maximum rate of error that would be tolerated in private enterprise.

“In this report the auditors calculated the rate of error just for three years. If calculated across the entire €150bn 2007-2013 rural development budget, this would indicate that €1.23bn has been spent by member states without adhering to the rules.

“The commission is responsible for ‘shared management’ of these funds, so the eurocrats must share the blame for the failed oversight and gross errors made in how these billions were spent.”

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend