Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#Robotar och #Artificial Intelligence: Ledamöterna kräver EU-omfattande ansvarsregler

DELA MED SIG:

publicerade

on

Barn som leker och lär sig med robotEU-omfattande regler behövs för det snabbt växande området robotik, t.ex. för att upprätthålla etiska standarder eller fastställa ansvar för olyckor med förarlösa bilar, säger parlamentsledamöterna i en resolution som röstades igenom på torsdagen (16 februari). 

Ledamöterna ber EU-kommissionen att föreslå regler om robotik och artificiell intelligens, för att fullt ut utnyttja deras ekonomiska potential och garantera en standardnivå för säkerhet och säkerhet. De konstaterar att regleringsstandarder för robotar planeras i flera länder, och påpekar att EU måste ta ledningen när det gäller att fastställa dessa standarder, för att inte tvingas följa dem som ställts upp av tredjeländer.

Föredraganden Mady Delvaux (S&D, LU) sa: "Även om jag är glad över att plenum antog mitt betänkande om robotteknik, är jag också besviken över att högerkoalitionen av ALDE, EPP och ECR vägrade att ta hänsyn till eventuella negativa konsekvenser på jobbet marknadsföra. De avvisade en fördomsfri och framåtblickande debatt och ignorerade därmed våra medborgares oro.”

Ansvarsregler och robotars inverkan på arbetskraften

Ledamöterna betonar att lagförslag är brådskande för att klargöra ansvarsfrågor, särskilt för självkörande bilar. De efterlyser ett obligatoriskt försäkringssystem och en kompletterande fond för att säkerställa att offer för olyckor med förarlösa bilar är inblandade fullt ut.

Ledamöterna ber också kommissionen att överväga att skapa en specifik rättslig status för robotar på lång sikt, för att fastställa vem som är ansvarig om de orsakar skada. 

Den snabba utvecklingen av robotar kan leda till förändringar på arbetsmarknaden genom att vissa jobb skapas, förflyttas och förloras. Ledamöterna uppmanar kommissionen att noga följa dessa trender.

Annons

En etisk uppförandekod och en ny europeisk byrå för robotik

Den ökande användningen av robotik väcker också etiska frågor, till exempel med integritet och säkerhet att göra, betonar parlamentsledamöterna. De föreslår en frivillig etisk uppförandekod om robotik för forskare och designers för att säkerställa att de fungerar i enlighet med juridiska och etiska standarder och att robotdesign och användning respekterar mänsklig värdighet.

De ber också kommissionen att överväga att inrätta en europeisk byrå för robotik och artificiell intelligens, för att förse offentliga myndigheter med teknisk, etisk och regulatorisk expertis.

Resolutionen antogs med 396 röster för, 123 röster emot och 85 nedlagda röster. Kommissionen kommer inte att vara skyldig att följa parlamentets rekommendationer, utan måste ange sina skäl om den vägrar.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend