Anslut dig till vårt nätverk!

Borgerliga friheter

#Barnäktenskap: Ledamöterna diskuterar hur man kan få slut på detta gissel

DELA MED SIG:

publicerade

on

One in every three girls in developing countries is married before turning 18, and one in nine before 15. Child marriages limit future prospects as children are usually forced to drop out of school. Girls also face dangerous complications from pregnancy and childbirth, the leading causes of death among adolescent girls in developing countries. They are also at great risk from suffering abuse. On 11 April Parliament’s women’s rights and human rights subcommittee discussed the issue with experts.

Barnäktenskap påverkar både flickor och pojkar, men flickor är mest utsatta, vilket utgör 82 % av de gifta barnen. Antalet barnäktenskap minskar långsamt världen över, men befolkningstillväxten kommer att öka antalet människor som lever med konsekvenserna av ett barnäktenskap: 950 miljoner år 2030 (jämfört med 700 miljoner idag).

Barnäktenskap förekommer på alla kontinenter men de högsta siffrorna finns i Sydasien och Afrika söder om Sahara. De tre länderna med den högsta andelen barnäktenskap är Niger (77 % av kvinnorna är gifta före 18 års ålder), Bangladesh (74 %) och Tchad (69 %). I en upplösning som antogs i plenum förra veckan, uppmanade parlamentsledamöterna Bangladeshs regering att täppa till kryphålen i sin lagstiftning om barnäktenskap, vilket tillåter undantag till minimiåldern 18 för kvinnor och 21 för män.

Faktorerna som driver barnäktenskap
The causes of child marriages include poverty, gender inequality and parent´s fear for their children’s security. Anna Maria Corazza Bildt, a Swedish member of the EPP group, said she had spoken to parents in refugee camps who saw marriage as the best way to provide their children with a future.

A färsk studie bland syriska flyktingar i Libanon fann att 24 % av flyktingflickorna mellan 15 och 17 redan var gifta. Uppskattningar tyder på att antalet barnäktenskap är fyra gånger högre bland syriska flyktingar än bland syrier före konflikten.

Hur man ska hantera det

Annons

Experter och parlamentsledamöter betonade vikten av att arbeta direkt med barnen och samhällena för att förändra sociala normer, garantera tillgång till hälsa, utbildning och juridiska tjänster och säkerställa en stark och rättslig ram.

"Parlament överallt bör anta lagar för att skydda barn och i synnerhet inte förneka flickor deras värdighet och förmåga att göra grundläggande val i sina egna liv", säger Pier Antonio Panzeri, italiensk medlem av S&D-gruppen, ordförande för underkommittén för mänskliga rättigheter och biträdande ordförande vid utfrågningen.

Professor Benyam Dawit Mezmur, chair of the UN committee on children’s rights, stressed the importance of the role of regional organisations, while and Fredrik Malmberg, the Swedish ombudsman for children, called on EU countries to end double standards for asylum seekers. “Our legislation and our institutions should provide equal protection from all children,” he said.

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ (S&D, LT), ordförande för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och medordförande för utfrågningen, fortsatte att barn och tidiga äktenskap kan minskas avsevärt genom utbildning och ekonomiskt bemyndigande för kvinnor.

"Att tackla barnäktenskap ger oss en ingångspunkt för att ta itu med en hel rad andra frågor", säger Lakshmi Sundaram, verkställande direktör för den icke-statliga organisationen Girls not Brides. Hon sa att barnäktenskap kan hålla tillbaka andra utvecklingsinsatser, "som att sluta med våld mot kvinnor, hålla barn i skolan eller bli av med hiv/aids".

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend