Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Europeiska kommissionen tillkännager granskning av #EuropeanCitizensInitiative

DELA MED SIG:

publicerade

on

Fem år efter lanseringen av det europeiska medborgarinitiativet (ECI) och efter ett 50-tal initiativ som haft ganska begränsade framgångar har kommissionen äntligen agerat på Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) förslag om en översyn av förordningen om ECI. På kommitténs 4th ECI-dagen meddelade kommissionär Timmermans att han skulle genomföra en översyn av instrumentet och att ett förslag till den reviderade ECI-förordningen skulle lanseras redan under hösten i år.

Vid samma tillfälle, EESK:s ordförande Georges Dassis påminde om de gamla grekerna, som sa att medborgarna borde "ha en aktiv roll i vardagliga beslut. ECI-dagen är därför ett forum som visar att personligt engagemang kan förändra saker till det bättre, göra medborgarnas liv mer levande, mänskligt och rättvist." sa herr Dassis. "Vid 60-årsdagen av Romfördraget får vi aldrig glömma att det är Europeiska unionen som har skapat över 70 år av fred och välstånd. Därför är det viktigt att inte tappa förtroendet för Europa", avslutade Dassis och uppmanade kommissionen att se till att alla medborgare får tillgång till ECI, något som kommer att underlätta EU:s politik som ligger i det europeiska folkets intresse.

Huvudtalet hölls av Alberto Alemanno, som illustrerade sin uppmaning till "medborgarlobbying" med berättelsen om en ung tysk student vid namn Barbara som ville engagera sig i Europa, men inte var medveten om idén om "medborgarlobbying": "Lobbyverksamhet är inte längre ett privilegium för ett fåtal nyckelaktörer med betydande resurser och kontakter; det är en legitim aktivitet som består av att uttrycka dina bekymmer till beslutsfattare, sätta dagordningen, hålla beslutsfattare ansvariga och lämna in klagomål.", förklarade Alemanno. I sitt tal hävdade han att EU är mer öppet och ansvarigt än sina medlemsstater och ger många fler möjligheter att engagera sig i beslutsprocessen, såsom framställningar till Europaparlamentet, offentliga samråd, utfrågningar, EU:s ombudsman, ECI, etc. "ECI är det första instrumentet för transnationell demokrati och har en enorm potential att ta itu med en växande klyfta med medborgerlig egenmakt, men detta verktyg har inte bara missbrukats av sina föräldrar – EU-institutionerna och medlemsländerna – utan också till stor del förbisett av dess medborgare."  sa herr Alemanno. Enligt hans uppfattning ligger framtiden för våra demokratier i att återerövra utrymmet mellan beslutsfattare och medborgare mellan valen.

I ett kvickt tal inför över 200 deltagare – inklusive förespråkarna för de 6 nuvarande ECI:erna – förste vice ordförande Frans Timmermans överens om att unionen har ändrat: "Vi är inte längre ett paternalistiskt samhälle och vi är inte längre ett ideologiskt utan ett idealistiskt samhälle." Som ett resultat kommer dessa system med röstning vart fjärde eller femte år inte att fungera korrekt längre. Kommissionären menade att politikerna numera istället måste bevisa dagligen att de förtjänar människors förtroende, och sa att olika former av engagemang kommer att behövas i framtiden. 

Kommissionären påminde deltagarna om att EU är något "konstgjort" och inte en "naturlig livsmiljö", och därför bör man vara medveten om att den också lätt kan förstöras till följd av människans handlingar. Det är viktigt att engagera människor i Europa och få dem att se att det är bättre och säkrare att vara tillsammans i ett "stort skepp" än i många"små båtar". I detta sammanhang tillkännagav kommissionsledamoten översynen av ECI och uppmanade europeiska ledare att stå upp för Europa. Innan det nya förslaget till ECI-förordningen lanseras under hösten kommer kommissionen att inleda dialogen med medborgarna genom att inleda ett offentligt samråd för att höra vad de förväntar sig av ett mer effektivt och mer lätthanterligt ECI.

De workshops som hölls under dagen gjorde det klart att detta offentliga samråd är mer än nödvändigt.

Annons

Vissa talare uttryckte besvikelse över att ingen lagstiftning har lagts fram av beslutsfattare (även inom de tre framgångsrika ECIs). De kritiserade också de tekniska och resursbaserade svårigheterna med att lägga fram ett förslag, liksom processens långsamhet. Företrädaren för det framgångsrika ECI Right2Water, som endast resulterade i ett meddelande från kommissionen, sa: "Vi lyckades sätta agendan och vi förväntade oss att ta frågan vidare, men vi blev bara ännu en lobby i Bryssel".

Å andra sidan betonade talare ECI:s makt att mobilisera medborgare och bygga koalitioner för att skaka upp den offentliga debatten, särskilt tack vare kampanjinsatserna och mediernas mångfaldigande roll. Vissa ECI-förespråkare var överens om att även om deras kampanjer till slut misslyckades, så lyckades de utlösa a "mycket sällsynt exempel på medborgarnas engagemang i politiken".

Tillkännagivandet av herr Timmermans om den kommande granskningen välkomnades av alla deltagare, som tror att det kommer att skapa en "förnyad politisk fart för medborgardeltagande".

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend