Anslut dig till vårt nätverk!

Framsidan

Den senaste standarden #Eurobarometer visar att optimismen är på uppgång

DELA MED SIG:

publicerade

on

Ett år efter folkomröstningen i Storbritannien är en ökande majoritet av människorna i EU optimistiska om EU:s framtid. Nära en majoritet av européerna är nu också optimistiska om tillståndet i sin nationella ekonomi. Förtroendet för Europeiska unionen växer – det är på sin högsta nivå sedan 2010, och stödet för euron är större än det har varit sedan 2004. En majoritet av de tillfrågade, från elva länder utanför EU, frågade för första gången, säga att de har en positiv syn på EU. Det här är några av nyckelresultaten från den senaste Standard Eurobarometer-undersökningen som publicerades idag med Flash Eurobarometer-undersökningen "Future of Europe – Views from outside the EU".

I Optimism om Europeiska unionens framtid och de nationella ekonomiernas tillstånd

Europeiska unionens framtid: de flesta européer är optimistiska och deras förtroende för EU-institutionerna växer

majoriteten av européerna (56 %) är optimistiska om EU:s framtid – en ökning med sex procentenheter jämfört med hösten 2016. De mest betydande ökningarna kan observeras i Frankrike (55 %, +14 punkter sedan förra hösten), Danmark (70 %, +13 punkter) och Portugal (64 %, +10) poäng).

Förtroende för EU fortsätter att öka och ligger på 42 % (upp från 36 % hösten 2016 och 32 % hösten 2015). Den har ökat starkast i Frankrike (41 %, +15 punkter), i Danmark (56 %, +11 punkter) och i Estland (55 %, +11 punkter). Den har också ökat med 10 punkter i Tyskland och nått 47 %.

Liksom i de två tidigare undersökningarna våren och hösten 2016 har nivåerna av förtroende för nationella parlament och regeringar också ökat till 36 % respektive 37 %, men ligger fortfarande under nivåerna av förtroende i EU.

Annons

40 % av européerna har en positiv bild av EU (+5 poäng sedan hösten 2016) och antalet svarande med en positiv bild ökar i 24 medlemsstater, särskilt i Frankrike (40 %, +11 poäng), Danmark (42 %, +10 poäng) och Luxemburg (57 % , +10 poäng).

Slutligen 68 % av européerna känner att de är medborgare i EU, vilket är den högsta nivån som någonsin visat på denna indikator.

Ekonomin: mer positiva känslor och starkt stöd för euron

Nära hälften av européerna tror att nuvarande situationen i deras nationella ekonomi is ‘good’ (46%, +5 percentage points since autumn 2016). This proportion has increased significantly in recent years (+20 points since spring 2013; +26 points since spring 2009).

Även om stora skillnader kvarstår mellan medlemsstaterna, vinner positiva bedömningar av situationen för de nationella ekonomierna mark i 22 medlemsstater, särskilt i Finland (59 %, +19 punkter), Portugal (33 %, +18 punkter), Belgien (60 punkter). %, +11 poäng) och Ungern (41 %, +11 poäng).

I euroområdet stöder nära tre fjärdedelar av de tillfrågade euron (73 %, +3 poäng), vilket är den högsta poäng som uppnåtts sedan hösten 2004. 80 % eller fler av de tillfrågade stöder euron i sex länder: Slovakien, Tyskland, Estland, Irland, Slovenien och Luxemburg.

II För första gången ses terrorism som den stora utmaningen som EU står inför

Terrorism ligger nu på toppen av de frågor som medborgarna nämner när det gäller utmaningar som EU för närvarande står inför (44 %, +12 procentenheter sedan hösten 2016). invandring, som har varit ett stort problem sedan våren 2015, är nu den näst vanligaste utmaningen (38 %, -7 poäng). Det ligger långt före d ekonomisk situation (18 %, -2 poäng), the state of Member States’ public finances (17 %, oförändrad) och arbetslöshet (15 %,-1 poäng). Terrorism är den största oro för EU i 21 medlemsländer medan detta var fallet i ett land först hösten 2016. Terrorism och invandring nämns som de största utmaningarna i alla länder utom Portugal och Sverige.

På nationell nivå de största problemen är fortfarande arbetslöshet (29 %,-2 punkter) och invandring (22 %,-4 punkter) även om båda minskar. Hälsa och social trygghet ligger nu på tredje plats (20 %, +2 poäng), följt av terrorism för vilken ökningen är märkbar (19 %, +5 poäng). Den ekonomiska situationen, som var det största problemet på nationell nivå hösten 2011, ligger nu på femte plats (16 %, -3 poäng).

III Future of Europe – Synpunkter från utanför EU-undersökningen

För första gången bedömde Eurobarometerundersökningen bilden av Europeiska unionen i elva länder utanför EU[1]. Dessa länder representerar 49 % av världens befolkning och 61 % av den globala BNP. I de tre mest befolkade av dessa länder (Kina, Indien och USA) har minst tre fjärdedelar av de tillfrågade en positiv syn på EU.

Respondenter i de flesta länder som omfattas av undersökningen har en positiv syn på EU: 94 % i Brasilien, 84 % i Kina, 83 % i Indien, 76 % i Japan, 79 % i Kanada, 75 % i USA, 67 % i Australien och 54 % i Turkiet. Samtidigt tenderar respondenter i länder närmare EU (Ryssland, Norge och Schweiz) att ha blandade känslor (mellan 43 % och 46 % har en positiv syn på EU).

Det visar undersökningen också EU uppfattas globalt som "en plats för stabilitet i en orolig värld" in the countries polled – with important differences, from 82% in India thinking that way to 49% in Turkey – but this is not the case in Russia where only 33% share this view and 61% the opposite.

Bakgrund

The “Spring 2017 – Standard Eurobarometer” (EB 87) was conducted through face-to-face interviews between 20 and 30 May 2017. A total of 33,180 people were interviewed across the EU Member States and in the candidate countries[2].

Flash Eurobarometer 450 ”Future of Europe – Views from outside the EU” genomfördes genom telefonintervjuer mellan 20 och 25 februari 2017. Totalt intervjuades 11,035 11 personer i XNUMX länder utanför EU.

The Standard Eurobarometer ‘First results report’ published today outlines Europeans’ attitudes towards the EU, as well as citizens’ main concerns and perceptions of the economic situation.

För mer information

Standard Eurobarometer 87

– The report for the Flash Eurobarometer survey 450 "Europas framtid – synpunkter utanför EU"

 

[1] Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Japan, Norge, Ryssland, Schweiz, Turkiet och USA

[2] Europeiska unionens (EU) 28 medlemsstater, fem kandidatländer (fd jugoslaviska republiken Makedonien, Turkiet, Montenegro, Serbien och Albanien) och den turkcypriotiska gemenskapen i den del av landet som inte kontrolleras av republikens regering av Cypern.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend