En chans att visa upp aktuellt och framtida samarbete mellan #EU och #Kazakhstan

| Kan 16, 2019

Kommande val i EU och Kazakstan representerar en chans att skapa en "närmare" relation mellan de två sidorna, enligt en expert från Asien i Bryssel. Val i Europa från 23-26 maj och presidentval i Kazakstan den 9 juni är ett "idealiskt tillfälle" att stärka relationerna, skriver Fraser Cameron, från EU-Asiens centrum.

Mellan de två undersökningarna, den 16th och 17th maj, är det årliga Astana Economic Forum (AEF) och det här är också en chans, tror han, att visa upp det nuvarande och framtida samarbetet mellan EU och Kazakstan.

Mer än 3,000 inhemska och internationella ekonomer, politiska ledare och företrädare för det civila samhället förväntas samla i Nur-Sultan (tidigare Astana) för AEF. Cirka hälften av deltagarna kommer att vara delegater från mer än 100 länder. Forumet kommer att ta itu med förändringar i de globala ekonomierna, den sociala sektorn, digital teknik, flera branscher och utvecklingen av den fjärde industrirevolutionen. Internationella valutafonden, verkställande direktör Christine Lagarde, 2018 Nobelprisvinnare i ekonomi och Världsbankens chefsekonom Paul Romer är bland talarna.

Lagarde kommer att delta i plenarsessionen om den nya ekonomin och Kazakstans växande investeringspotential

AEF samlades för första gången i 2008 mitt i den globala finanskrisen och har vuxit till en internationell plattform som hjälper till att forma den globala ekonomiska agendan.

Cameron, direktör för EU-Asien Center, berättade för denna webbplats att "tillfället var lämpligt för ett steg i förbindelserna mellan EU och Kazakstan".

Den tidigare Europeiska kommissionens rådgivare tillade: "I sommar skulle det finnas nya ledarskap på båda sidor och man kunde tänka sig en bredare agenda med fokus på anslutning.

"Kazakstan står i centrum för både bältet och väginitiativet och EU: s anslutningsstrategi. Det skulle också vara ett steg för förbindelserna mellan EU och Kina om Bryssel och Peking skulle kunna samarbeta med Kazakstans partners för att övervinna några av hållbarheten på infrastruktur och digital handel. "

Europa och Centralasien Tjänsten för EU: s yttre åtgärder Vice vice verkställande direktör Luc Devigne anser att 2019 kan vara ett viktigt år för förbindelserna mellan EU och Kazakstan.

Han talade i väntan på att det förstärkta partnerskaps- och samarbetsavtalet (EPCA) trätt i kraft mellan Kazakstan och EU. Andra frågor handlade om att stärka grunden för ekonomisk framgång och regionala och säkerhetsfrågor.

Påpekar att EU är den största investeraren i landets ekonomi, men han anser också att Kazakstan är en viktig partner. Han talade nyligen om "den höga relationen mellan Kazakstan och EU på den ekonomiska, politiska och kulturella och humanitära sfären" och noterade att avtalet om förbättrat partnerskap och samarbete som undertecknades i 2015 kommer att främja ytterligare utveckling. Detta noterade han också sammanfaller med Kazakstans moderniseringsplaner.

Exempel på nära samarbete mellan de två sidorna omfattar EU: s projekt "Enhancing Criminal Justice in Kazakhstan" (EUCJ), enligt vilket EU gav 261 stationära datorer och skrivare för att förbättra den materiella och tekniska basen för sin probationstjänst.

Kazakstan har öppnat Centralasiens största solkraftverk i Karaganda-regionen, ett annat exempel på nuvarande samarbete.

Projektet leddes av intressenter från EU-medlemmar Tjeckien, Slovakien och Tyskland och lockade utländska direktinvesteringar på totalt $ 340 miljoner.

EU är landets största handelspartner och investerare, som står för 50%, men olja utgör inte mindre än 88% av all kazakisk export till Europa.

Sedan dess självständighet har det varit $ 300 miljarder utländska direktinvesteringar i landet men "lejonandel" gick till utvinningsindustrin.

Kazakens premiärminister Askar Mamin träffade nyligen EU: s ambassadör till landet Sven-Olov Carlsson och andra för att diskutera nya strategier för investeringssamarbete. I 2018 ökade utländska direktinvesteringar i Kazakstan 15.8% till $ 24bn och utrikeshandeln ökade 20%. Sidorna diskuterade nyligen antagna tillvägagångssätt för att locka till sig investeringar.

Årligen reser en del 100,000-kazakiska medborgare till Europa för affärer, turism och att studera och i framtiden hoppas det att ett viseringsförenklingsprogram ytterligare kommer att förbättra sådana kontakter mellan människor och människor.

Alla ögon övergår nu till det kommande valet och forumet där huvudtemat är "Inspirerande tillväxt: Människor, Städer, Ekonomier".

Under det senaste decenniet har forumet fått erkännande som en ledande internationell konferens som tar upp globala ekonomiska och finansiella frågor.

Deltagarna kommer att diskutera nya sätt för hållbar tillväxt, utveckling av mänskliga kapital och kapacitetsuppbyggnad i städer som internationella kunskaps- och innovationscentra.

2-dagarna kommer att se globala visionärer och ledande internationella experter kommer tillsammans för att diskutera de viktigaste problemen som står inför världsekonomin och formulera lösningar.

En talesman för arrangörerna sade: "De högsta politikernas och experternas deltagande i årets utgåva av AEF är inte bara en indikator på det växande intresset för evenemanget utan också om beredskapen för öppen dialog och ömsesidigt samarbete. ”

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , , , , , , , ,

Kategori: En framsida, EU, EU, skisserat, Aktuell artikel, Kazakstan, Politik

Kommentarer är stängda.