Anslut dig till vårt nätverk!

Tjeckien

NextGenerationEU: Europeiska kommissionen stöder Tjeckiens återhämtnings- och motståndskraftsplan på 7 miljarder euro

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har idag (19 juli) antagit en positiv bedömning av Tjeckiens återhämtnings- och motståndskraftsplan. Detta är ett viktigt steg mot att EU betalar ut 7 miljarder euro i bidrag enligt återhämtnings- och motståndskraftsfaciliteten (RRF). Denna finansiering kommer att stödja genomförandet av de viktiga investerings- och reformåtgärder som beskrivs i Tjeckiens återhämtnings- och motståndskraftsplan. Det kommer att spela en nyckelroll för att hjälpa Tjeckien att komma starkare ut ur COVID-19-pandemin.

RRF är kärnan i NextGenerationEU som ger 800 miljarder euro (i löpande priser) för att stödja investeringar och reformer i hela EU. Den tjeckiska planen är en del av ett aldrig tidigare skådat samordnat EU-svar på COVID-19-krisen, för att ta itu med gemensamma europeiska utmaningar genom att anta de gröna och digitala övergångarna, för att stärka den ekonomiska och sociala motståndskraften och sammanhållningen på den inre marknaden.

Kommissionen utvärderade Tjeckiens plan baserat på kriterierna i RRF-förordningen. I kommissionens analys undersöktes särskilt om investeringarna och reformerna i Tjeckiens plan stöder de gröna och digitala övergångarna. bidra till att effektivt hantera utmaningar som identifierats under den europeiska terminen, och stärka dess tillväxtpotential, jobbskapande och ekonomiska och sociala motståndskraft.

Annons

Säkerställer Tjeckiens gröna och digitala övergång  

I kommissionens bedömning av Tjeckiens plan framgår att den ägnar 42% av sitt totala anslag till åtgärder som stöder klimatmålen. Planen inkluderar investeringar i förnybar energi, modernisering av distributionsnät för fjärrvärme, utbyte av koleldade pannor och förbättrad energieffektivitet i bostäder och offentliga byggnader. Planen innehåller också åtgärder för naturskydd och vattenförvaltning samt investeringar i hållbar rörlighet.

Kommissionens bedömning av Tjeckiens plan visar att den ägnar 22% av sitt totala anslag till åtgärder som stöder den digitala övergången. Planen föreskriver investeringar i digital infrastruktur, digitalisering av offentlig förvaltning, inklusive områdena hälsa, rättvisa och administration av bygglov. Det främjar digitaliseringen av företag och digitala projekt inom den kulturella och kreativa sektorn. Planen innehåller också åtgärder för att förbättra digital kompetens på alla nivåer, som en del av utbildningssystemet och genom särskilda program för omskolning och omskolning.

Annons

Stärker Tjeckiens ekonomiska och sociala motståndskraft

Kommissionen anser att Tjeckiens plan effektivt behandlar alla eller en betydande delmängd av de ekonomiska och sociala utmaningar som beskrivs i de landsspecifika rekommendationerna som rådet riktade till Tjeckien under den europeiska terminen 2019 och 2020.

I planen föreskrivs åtgärder för att ta itu med behovet av investeringar i energieffektivitet och förnybara energikällor, hållbara transporter och digital infrastruktur. Flera åtgärder syftar till att tillgodose behovet av att främja digital kompetens, förbättra utbildningens kvalitet och inkludering och öka tillgången på barnomsorg. Planen föreskriver också förbättring av affärsmiljön, främst genom omfattande e-förvaltningsåtgärder, en reform av förfarandena för beviljande av bygglov och åtgärder mot korruption. Utmaningarna inom FoU-området ska förbättras genom investeringar som syftar till att stärka offentlig-privat samarbete och ekonomiskt och icke-finansiellt stöd till innovativa företag.

Planen representerar ett omfattande och tillräckligt balanserat svar på Tjeckiens ekonomiska och sociala situation och bidrar därmed på lämpligt sätt till alla sex pelare som nämns i RRF-förordningen.

Stöd för flaggskeppsinvesteringar och reformprojekt

Den tjeckiska planen föreslår projekt inom alla sju europeiska flaggskeppsområden. Detta är specifika investeringsprojekt som tar upp frågor som är gemensamma för alla medlemsstater inom områden som skapar arbetstillfällen och tillväxt och som behövs för tvillingövergången. Till exempel har Tjeckien föreslagit 1.4 miljarder euro för att stödja energieffektiviseringsrenovering av byggnader och 500 miljoner euro för att öka digital kompetens genom utbildning och investeringar i program för omskolning och omskolning för hela arbetskraften.  

I kommissionens bedömning konstateras att ingen åtgärd som ingår i planen skadar miljön väsentligt, i linje med kraven i RRF-förordningen.

De arrangemang som föreslås i återhämtnings- och motståndskraftsplanen i samband med kontrollsystem är tillräckliga för att förhindra, upptäcka och korrigera korruption, bedrägerier och intressekonflikter i samband med användningen av medel. Arrangemangen förväntas också effektivt undvika dubbel finansiering enligt den förordningen och andra unionsprogram. Dessa kontrollsystem kompletteras med ytterligare gransknings- och kontrollåtgärder som finns i kommissionens förslag till rådets genomförandebeslut som milstolpar. Dessa milstolpar måste uppfyllas innan Tjeckien presenterar sin första betalningsförfrågan för kommissionen.

President Ursula von der Leyen sade: ”Idag har Europeiska kommissionen beslutat att ge sitt gröna ljus till Tjeckiens återhämtnings- och motståndskraftsplan. Denna plan kommer att spela en avgörande roll för att stödja en övergång till en grönare och mer digital framtid för Tjeckien. Åtgärder som förbättrar energieffektiviteten, digitaliserar den offentliga förvaltningen och avskräcker missbruk av offentliga medel är exakt i linje med målen för NextGenerationEU. Jag välkomnar också den starka betoning som planen lägger på att stärka motståndskraften i Tjeckiens hälsovårdssystem för att förbereda den för framtida utmaningar. Vi kommer att stå med dig varje steg för att se till att planen genomförs helt.

Ekonomikommissionär Paolo Gentiloni sa: ”Tjeckiens återhämtnings- och motståndskraftsplan kommer att ge ett starkt lyft för landets ansträngningar att få tillbaka fötterna efter att den ekonomiska chocken orsakade pandemin. De 7 miljarder euro i NextGenerationEU-medel som kommer att flöda till Tjeckien under de kommande fem åren kommer att stödja ett omfattande program för reformer och investeringar för att bygga en mer hållbar och konkurrenskraftig ekonomi. De inkluderar mycket stora investeringar i renovering av byggnader, ren energi och hållbar rörlighet, samt åtgärder för att öka digital infrastruktur och kompetens och digitalisering av offentliga tjänster. Affärsmiljön kommer att gynnas av främjandet av åtgärder för e-förvaltning och antikorruption. Planen kommer också att stödja förbättringar inom hälso- och sjukvården, inklusive förstärkt cancerförebyggande och rehabiliteringsvård. ”

Nästa steg

Kommissionen har idag antagit ett förslag till rådets genomförandebeslut om att bevilja 7 miljarder euro i bidrag till Tjeckien enligt RRF. Rådet har nu som regel fyra veckor på sig att anta kommissionens förslag.

Rådets godkännande av planen skulle möjliggöra utbetalning av 910 miljoner euro till Tjeckien i förfinansiering. Detta motsvarar 13% av det totala belopp som tilldelats Tjeckien.

En ekonomi som fungerar för människor Verkställande vice ordförande Valdis Dombrovskis sa: ”Denna plan kommer att sätta Tjeckien på väg till återhämtning och öka dess ekonomiska tillväxt i takt med att Europa tar fart för de gröna och digitala övergångarna. Tjeckien avser att investera i förnybar energi och hållbara transporter samtidigt som energieffektiviteten i byggnader förbättras. Det syftar till att utöka större digitala anslutningar över hela landet, främja digital utbildning och färdigheter och digitalisera många av sina offentliga tjänster. Och det sätter ett välkommet fokus på att förbättra affärsmiljön och rättsväsendet, med stöd av åtgärder för att bekämpa korruption och främja e-förvaltning - allt i ett balanserat svar på den tjeckiska ekonomiska och sociala situationen. När den väl genomförts ordentligt kommer den här planen att bidra till att Tjeckien får en sund grund för framtiden. ”

Kommissionen kommer att godkänna ytterligare utbetalningar på grundval av att milstolparna och målen i rådets genomförandebeslut uppfylls på ett tillfredsställande sätt, vilket återspeglar framstegen i genomförandet av investeringarna och reformerna. 

Mer

Frågor och svar: Europeiska kommissionen stöder Tjeckiens återhämtnings- och motståndskraftsplan

Recovery and Resilience Facility: Frågor och svar

Fhandlingsblad om Tjeckiens återhämtnings- och motståndskraftsplan

Förslag till rådets genomförandebeslut om godkännande av bedömningen av planen för återhämtning och motståndskraft för Tjeckien

Bilaga till förslaget till rådets genomförandebeslut om godkännande av bedömningen av planen för återhämtning och motståndskraft för Tjeckien

Arbetsdokument som åtföljer förslaget till rådets genomförandebeslut

Återhämtnings- och motståndskraft

Förordning om återhämtning och motståndskraft

Tjeckien

Två döda efter tåg kolliderade i Tjeckien

publicerade

on

By

Två personer dog, sju var i kritiskt tillstånd och 31 andra skadades i en kollision mellan två persontåg nära den västra tjeckiska staden Domazlice, rapporterade tjeckiska nyhetsbyrån CTK på onsdagen, skriver Jan Lopatka, Reuters.

Den tjeckiska transportministern Karel Havlicek sa på Twitter att ett av de inblandade tågen var Ex 351, som enligt Czech Railways webbplats är ett snabbtåg från München till Prag.

Annons

Fortsätt läsa

Tjeckien

NextGenerationEU: President von der Leyen i Tjeckien för att presentera kommissionens bedömning av den nationella återhämtningsplanen

publicerade

on

I dag (19 juli) kommissionens ordförande Ursula von der Leyen (avbildad) kommer att vara i Tjeckien för att presentera kommissionens bedömning av den nationella återhämtnings- och motståndsplanen enligt NextGenerationEU. På måndag morgon reser president von der Leyen till Prag för att träffa premiärminister Andrej Babiš, tillsammans med vice president Věra Jourová. Hon kommer också att besöka Prags statsopera och statsopera och nationalmuseum och diskutera investeringar i energieffektivitet. 

Annons

Fortsätt läsa

Tjeckien

Parlamentets omröstning om Andrej Babiš visar intressekonflikter som hotar EU: s beslutsfattande

publicerade

on

Idag (9 juni) kommer parlamentsledamöterna att rösta om den tjeckiska premiärminister Andrej Babis intressekonflikt (avbildad). Omröstningen, som de gröna / EFA-gruppen krävde, kräver både kommissionen och rådet om den pågående intressekonflikten kring den tjeckiska premiärministern och hans Agrofert-företagsgrupp. Kommissionen släppte nyligen sin första granskning av PM Babis finanser. en andra granskning av konflikter kring EU: s jordbruksfonder pågår och har ännu inte offentliggjorts.
Mikuláš Peksa, Piratpartiets parlamentsledamot och De gröna / EFA-samordnaren i Budgetkontrollkommittén sa: "Agrofert är den största mottagaren av gemensamma jordbrukspolitiska fonder från något företag i Europa och det ägs av en sittande EU-premiärminister Andrej Babiš. Detta är inte bara en Tjeckiskt problem, men ett massivt problem för hela Europeiska unionen. Premiärministerns intressekonflikt undergräver EU: s beslutsfattande och försvagar förtroendet för våra institutioner. Dagens omröstning visar att parlamentet är mycket medvetet om allvaret i denna situation och det brådskande behovet. att bygga ett systematiskt tillvägagångssätt i både Tjeckien och Bryssel för att förhindra att denna typ av skadliga situation uppstår igen.

"Det är mycket välkommet att en av de första handlingarna från den nya europeiska åklagaren var att inleda en utredning om premiärminister Babiš. Särskilt när den allmänna åklagaren i Tjeckien tvingades avgå under politiskt tryck i en oroväckande attack mot regeln om Det är bra att se våra förnya kollegor så helhjärtat stödja rättsstatsmekanismen den här veckan, men vi hoppas att de också stöder denna rörelse som utmanar intressekonflikten kring deras allierade Babiš. Upprätthållande av etik, tillit och demokratiska principer måste överskrida partiet. politik.

"Agroferts senaste PR-push hävdar att denna intressekonflikt bara är en" politisk fråga "men verkligheten är mycket allvarligare. Det är en allvarlig fråga för alla tjeckiska medborgare och EU-medborgare när rättsstatsprincipen är hotad. medlem av EU-rådet förhandlar om medel kan gynna honom personligen, och när skattebetalarna slutligen måste betala för denna konflikt. Kommissionen måste slutföra och offentliggöra nästa revision i Babiš och beskriva hur den avser att skydda EU-medel och regeln om lag framöver. "
Viola von Cramon MEP, gröna / EFA-samordnare i Budgetkontrollkommittén, sa:
 "Premiärminister Babiš är i intressekonflikt och rådet gör inget för att hindra detta från att påverka beslut som fattas på högsta nivå. I de pågående förhandlingarna kring den nya gemensamma jordbrukspolitiken argumenterade Herr Babiš mot och motsätter sig all väsentlig reform av den gemensamma jordbrukspolitiken. - taket på jordbruksbetalningar till stora mottagare inkluderat. Den tjeckiska premiärministern får inte längre tillåtas förhandla om medel och politik som han personligen skulle kunna dra nytta av. EU-medborgare måste kunna lita på att deras beslutsfattare agerar i de människor som de ska representera och inte sina egna fickor. Rådet måste redogöra för hur det avser att skydda förhandlingarna kring den fleråriga budgetramen och nästa generations EU från denna pågående intressekonflikt.
 
"Som vi bevittnar i Ungern och Polen är demokratiska institutioner ömtåliga och kan demonteras snabbt. Detta kan inte heller ske i Tjeckien, där politisk inblandning och medieägande skapar ett farligt prejudikat. Vad som händer i Tjeckien idag liknar det vi kallar ”statligt tillfångatagande” i andra länder. Vi får inte låta detta påverka EU: s beslutsfattande. Det finns gott om utrymme för kommissionen att se på att använda den nya rättsstatsmekanismen, baserad på hot mot både europeiska värden EU: s budget. Tjeckiska och europeiska medborgare behöver veta att kommissionen är på deras sida och inte mäktiga affärseliter. "
Mer:
Debatten inför denna resolution ägde rum förra plenarsessionen. Omröstningen kommer att äga rum runt lunchtid, och resultaten förväntas i kväll. Omröstningen förväntas passera med majoritet.
Europeiska kommissionen har tydligt visat att premiärministern Babiš har brutit mot reglerna om intressekonflikter över sin kontroll över förvaltningsfonder kopplade till sin Agrofert-koncern. Alla EU-subventioner, liksom alla medel som beviljades från den tjeckiska nationella budgeten till hans företag Agrofert sedan februari 2017 (när en lokal intressekonflikt trädde i kraft) är oregelbundna och bör återlämnas. De gröna / EFA-gruppen uppmanade kommissionen att utreda denna konflikt redan i september 2018.

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend