Anslut dig till vårt nätverk!

Eurobarometer

Eurobarometer: Optimism om EU: s framtid på sitt högsta sedan 2009

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Attityden till EU är fortfarande positiv och i stort sett stabil, enligt den senaste standard Eurobarometer som genomfördes i juni-juli 2021.

Optimismen om EU: s framtid har nått sin högsta nivå sedan 2009 och förtroendet för EU är på det högsta sedan 2008. Stödet till euron är stabilt på det högsta sedan 2004. Undersökningen indikerar också en betydande förbättring av uppfattningen om nationella ekonomier.

Europeiska medborgare identifierar den ekonomiska situationen som deras största oro på EU -nivå, följt av miljö och klimatförändringar och invandring. Hälsa är fortfarande huvudfrågan på nationell nivå, något före landets ekonomiska situation.

Annons

Majoriteten av européerna är nöjda med de åtgärder som EU och de nationella regeringarna vidtagit mot coronaviruspandemin och tror att NextGenerationEU: s återhämtningsplan kommer att vara effektiv för att bemöta pandemiens ekonomiska effekter. Nästan två tredjedelar litar på att EU ska fatta rätt beslut i framtiden för att hantera pandemin.

1. Optimism om Europeiska unionens framtid

Optimismen om EU: s framtid har ökat kraftigt sedan sommaren 2020, och två tredjedelar av de tillfrågade har nu en positiv uppfattning (66%, +6 procentenheter). Det är den högsta nivån sedan hösten 2009. Drygt tre av tio respondenter är pessimistiska inför EU: s framtid (31%, -7) - den lägsta nivån sedan 2009.

Annons

En klar majoritet är optimistisk om EU: s framtid i 26 medlemsländer, medan opinionen fortfarande är splittrad i Grekland. Optimismen har ökat i 22 länder sedan sommaren 2020, med mycket stora ökningar på Malta (75%, +25), Italien (67%, +18) och Portugal (76%, +15). Som ett resultat av dessa förändringar är optimism nu majoritetsuppfattningen i Italien (67%) och Frankrike (53%).

2. Bild och förtroende för EU

Efter en stor ökning mellan sommaren 2020 och vintern 2020-2021 förblir den positiva bilden av EU på en relativt hög nivå (45%) och är majoritetsuppfattningen i 20 EU-medlemsstater (neutral bild 38%, negativ bild 16%) . De högsta resultaten observeras i Irland (70%) och Portugal (62%).

Nästan hälften av alla européer litar på Europeiska unionen (49%). Detta är fortfarande den högsta totala nivån som registrerats sedan våren 2008. Förtroendet för de nationella regeringarna har ökat något (37%) medan förtroendet för de nationella parlamenten har varit stabilt på 35%.

3. Huvudsakliga oro på EU och nationell nivå

Det ekonomiska läget har återfått förstaplatsen som den viktigaste frågan som EU står inför med 27% av nämnderna (-8 procentenheter jämfört med vintern 2020-2021). Miljö och klimatförändringar har stigit från fjärde plats till lika andraplats (25%, +5), delat med invandring (25%, +7), följt på lika fjärde plats av staten i medlemsstaternas offentliga finanser och av hälsa (båda 22%). Omnämnanden av hälsa har minskat betydligt sedan vintern 2020-2021 (22%, -16), då det var i första position.

På nationell nivå är hälsan fortfarande den viktigaste frågan, även om omnämnanden har minskat avsevärt sedan vintern 2020-2021 (28%, -16). Det ekonomiska läget ligger på andra plats, nämnt av drygt en fjärdedel av de tillfrågade (26%, -7).

4. Den nuvarande ekonomiska situationen och euron

Sedan vintern 2020-2021 har andelen respondenter som tycker att situationen för deras nationella ekonomi är ”dålig” minskat markant (-11), även om detta fortfarande är majoritetssynen (58%).

40% av EU -medborgarna anser nu att deras nationella ekonomiska situation är ”bra”, en betydande ökning (+11) efter att tre på varandra följande undersökningar visat en nedgång. Denna positiva bedömning ligger dock fortfarande under den som mäts under perioden våren 2017 - hösten 2019.

Uppfattningarna om den nuvarande situationen för den nationella ekonomin varierar mycket mellan medlemsstaterna, från 89% i Luxemburg som tycker att det är bra till 9% i Grekland som tänker på samma sätt.

Stödet till euron i euroområdet har varit stabilt sedan vintern 2020-2021, på sin högsta punkt sedan 2004, med 79%. En hög andel svarande i hela EU, stabil på den högsta nivå som någonsin registrerats (70%), delar också denna uppfattning.

5. Corona -pandemin och opinion i EU

Nöjdheten med de åtgärder som Europeiska unionen vidtagit för att bekämpa coronaviruspandemin har ökat betydligt sedan vintern 2020-2021, med mer än hälften av EU-medborgarna nu nöjda (51%, +8). Missnöjet har minskat (41%, -8), medan 8% av medborgarna säger att de inte vet (stabilt).

Medborgarnas tillfredsställelse med de åtgärder som deras nationella regering vidtagit för att bekämpa coronaviruspandemin har också ökat markant för att bli majoritetssyn (53%, +10 sedan vintern 2020-2021). 46% är missnöjda (-10), medan 1% (stabila) säger att de inte vet.

Nästan två tredjedelar av européerna litar på att EU ska fatta rätt beslut om pandemin i framtiden (65%, +6 sedan vintern 2020-2021). Detta är majoritetssynen i alla EU -medlemsstater.

En majoritet av européerna tror att NextGenerationEU, EU: s återhämtningsplan, kommer att vara effektivt för att bemöta de ekonomiska effekterna av coronaviruspandemin (57%, +2 sedan vintern 2020-2021).

Nästan sju européer av tio sa att de redan hade vaccinerats vid fältarbetet i juni-juli eller skulle vilja bli vaccinerade mot COVID-19 så snart som möjligt (69%) och 9% sa att de skulle ”gilla att göra det någon gång 2021 ”.

Bakgrund

"Våren 2021-Standard Eurobarometer" (EB 95) genomfördes genom ansikte mot ansikte och online-intervjuer mellan den 14 juni och den 12 juli 2021 i de 27 EU-medlemsstaterna. Vissa frågor ställdes också i tolv andra länder eller territorier[1]. 26,544 27 intervjuer genomfördes i EU-XNUMX-medlemsstaterna.

Eurobarometer

Eurobarometer: européernas användning och syn på elektronisk kommunikation i EU

publicerade

on

Kommissionen har publicerat de senaste resultaten Eurobarometerundersökning om e-kommunikation inom EU. Undersökningen, som genomfördes från november till december 2020 och från februari till mars 2021, visar européernas användning av och tillfredsställelse med elektroniska kommunikationstjänster, inklusive internet, fast och mobiltelefonåtkomst, servicebuntar, roaming, nöd- och internationell kommunikation inom EU och mer. Undersökningen visar att nästan alla européer har mobiltelefoner (96% av de tillfrågade), medan 53% har fasta telefonlinjer. När det gäller internetanslutningar är 81% av medborgarna nöjda med kvaliteten på nedladdningshastigheter och 82% med kvaliteten på uppladdningshastigheter. Dessa siffror är lägre i byar på landsbygden, där 77% av respondenterna är nöjda med kvaliteten på sina förbindelser.

En tredjedel (33%) av de tillfrågade har upplevt lägre mobilinternet-hastighet vid roaming i ett annat EU-land jämfört med i sitt hemland. Denna utgåva av Eurobarometer frågade också medborgarna om effekterna av koronaviruspandemin på deras internetabonnemang och fann att 7% av européerna gjorde ändringar i deras internetabonnemang, medan 3% bytte sin internetleverantör. När det gäller nödkommunikation säger 74% av européerna att de i sitt eget land skulle ringa 112-numret och 41% skulle ringa 112 när de var i ett annat land. Eurobarometern är inställd på bakgrund av Europeiska elektronisk kommunikationskod, som uppdaterade EU: s regelverk för elektronisk kommunikation 2018 för att utöka konsumenternas rättigheter och operatörens incitament för investeringar i avancerade nätverk. Mer information om resultaten och den Eurobarometerrapport finns tillgängliga online.

Annons

Fortsätt läsa

EU

Eurobarometer visar offentligt stöd för euron och brett stöd för införande av avrundningsregler

publicerade

on

Offentligt stöd för euron har nått en heltidshöjd enligt Europeiska kommissionens senaste Eurobarometerundersökning. Rekord 80% av de tillfrågade anser att euron är bra för EU och 70% anser att euron är bra för sitt eget land. Eurobarometerundersökningen genomfördes bland cirka 17,700 19 respondenter från de 22 euroländerna mellan 29 och 2021 mars 67. Eurobarometerundersökningen och resultaten av ett separat öppet offentligt samråd visar att ett ökande antal medborgare stöder avrundningsregler och avskaffandet av en två cent mynt. Eurobarometern visar att 19% av allmänheten är för att avskaffa ett och två euromynt genom obligatorisk avrundning (upp eller ner) av den slutliga summan av inköp till närmaste fem cent. Det finns majoritetsstöd för detta i alla 72 euroländerna. Sammanfattningen av det öppna offentliga samrådet om avrundningsregler visar att 71% av respondenterna inte tycker att ett och två euromynt är användbart och 71% anser att avrundningsregler till närmaste fem eurocent bör införas. En majoritet av de tillfrågade anser att avrundningsregler bör vara obligatoriska (77%) och harmoniseras i euroområdet (17,033%). Det offentliga samrådet lockade 15 28 svar. Det offentliga samrådet ägde rum under 2020 veckor mellan 11 september 2021 och XNUMX januari XNUMX. Eurobarometerundersökningen finns tillgänglig här. Resultaten av det offentliga samrådet om avrundningsregler finns tillgängliga här.

Annons

Fortsätt läsa

EU

Val: Europeiska samarbetsnätverket om val diskuterar politisk reklam, eftersom mer än hälften av européerna känner sig utsatta för desinformation

publicerade

on

Den 25 mars sammankallade Europeiska kommissionen Europeiska unionens nionde möte Europeiska samarbetsnätverket för val för att bland annat diskutera insynen i politisk reklam. Enligt siffror från Eurobarometer som publicerades idag såg nästan fyra av tio européer onlineannonser som de inte tydligt kunde identifiera som politiska, medan mer än fem av tio rapporterar att de hade utsatts för desinformation. Som meddelats i Handlingsplan för europeisk demokratikommer kommissionen att lägga fram ett initiativ till säkerställa större insyn i politisk reklam senare i år.

Värden och öppenhet Vice president Věra Jourová sa: ”Det finns ett tydligt behov av större öppenhet i online-politisk reklam. En av tre européer kunde inte säga om en onlineannons riktad mot dem var politisk eller inte. Det är inte rätt. Samma regler bör gälla online som offline. ”

Justitiekommissionär Didier Reynders sa: ”Eurobarometern visar de förändrade valtrenderna i Europa. Med tanke på Coronavirus-pandemin är sex av tio européer positiva till fjärröstning. Att göra digitaliseringen tillgänglig för alla finns redan på korten och vi kommer att driva detta ytterligare för att se till att ingen blir kvar. ”

Annons

Deltagarna i Europeiska samarbetsnätverket för val diskuterade också desinformation i samband med val och kommer att beskrivas om arbetet i det snabba varningssystemet. Eurobarometern som publicerades idag visar att jämfört med 2018, är färre européer oroade över val som manipuleras genom cyberattacker (57%, -4pp) eller bedrägeri vid fjärröstning (63%, -5pp). Dessutom anser överväldigande åtta av tio européer att sociala nätverk på nätet och Internetplattformar online bör följa samma regler som traditionella medier under en period före valet. Dagens Eurobarometer och ett faktablad finns tillgängliga här. Mer information om det europeiska samarbetsnätverket om val finns tillgängligt här.

Annons
Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend