Anslut dig till vårt nätverk!

Eurobarometer

EU-medborgare litar mest på traditionella medier, visar ny Eurobarometer-undersökning

DELA MED SIG:

publicerade

on

Den senaste Eurobarometerundersökningen fokuserar på medieattityder, medieförtroende och medievanor.

Media minns

Nationella politiska ämnen är viktigast för medborgarna (valda av hälften av de tillfrågade), men europeiska och internationella frågor (46 %) ligger tätt efter, i paritet med lokala nyheter (47 %).

72 % av de tillfrågade sa att de minns att de läste, sett eller hört talas om EU i media, inklusive på TV, radio och Internet. 57 % av de tillfrågade har läst, sett eller hört talas om EU-parlamentet på senare tid.

Återkallelsen av EU-nyheter varierar mellan 57 % och 90 % i Frankrike, medan nyheterna om återkallelsen från Europaparlamentet varierar från 39 % till 85 % i Malta.

Medievanor

TV är den viktigaste nyhetskällan för personer över 55 år, med 75 %. Nyhetsplattformar online (43 %) och radio (39 %), samt sociala medieplattformar, bloggar och Twitter (26 %) är nästa. Med en av fem svarande (21 %), som hänvisar till tidskrifter och tidningar som sin primära nyhetskälla, ligger den skrivna pressen på femte plats. Men yngre svarande är mer benägna att använda bloggar och sociala medieplattformar för att få tillgång till nyheter (46 procent av de svarande i åldern 15-24 mot 15 % för 55+).

Annons

Traditionella nyhetskällor, särskilt tv, är fortfarande viktiga. Men 88 % av de tillfrågade kommer åt åtminstone några nyheter online med sin smartphone, dator eller bärbara dator. 43 % av de tillfrågade besöker nyhetskällans webbplats (t.ex. 43 % av de tillfrågade använder nyhetskällans (t.ex. tidningens) webbplats för att komma åt onlinenyheter. 31 % läser också inlägg eller artiklar som dyker upp på deras sociala medienätverk. Unga människor är mer benägna att få tillgång till nyheter via sina sociala nätverk än äldre svarande (43 procent av dem i åldern 15-24 mot 24% av de 55+).

Nyhetsinnehåll online kan fortfarande betalas för, men detta är ett sällsynt undantag. 70 % av människor som får tillgång till onlinenyheter skulle föredra att använda gratisinnehåll eller nyhetstjänster online.

Mest pålitliga mediekälla

Medborgare är mer benägna att lita på traditionella medier som tryckta medier och deras onlinenärvaro än sociala medieplattformar och nyhetskanaler online. 49 % förväntar sig att deras radio- och tv-stationer ska ge dem sanningsenlig information, följt av skrivna medier, som väljs ut av 39 %. 27 % nämner privata radio- och TV-stationer som pålitliga mediekällor. Polen är det enda land där radio och privata tv-stationer är betrodda som nyhetskälla. Respondenter i Ungern citerar "vänner, grupper och människor som är på sociala medier" som den mest pålitliga nyhetskällan, en radikal avvikelse från traditionella nyhetskällor.

När respondenterna ombads berätta vad som gjorde dem mest benägna att läsa en nyhetsartikel på nätet, betonades även tillit. 54 % av de svarande motiveras av titelns relevans för deras intressen. 37 % säger dock att de litar på nyhetskällan som publicerar artikeln.

Exponering för desinformation och falska nyheter

28 procent av de tillfrågade tror att de blivit utsatta för falska nyheter och desinformation under de senaste sju dagarna. Det är mer än en fjärdedel. Totalt sett är det mest sannolikt att respondenter från Bulgarien svarar att de ofta har blivit utsatta för desinformation eller falska nyheter under de senaste sju dagarna. 55 % av de tillfrågade sa att de exponerades "mycket ofta" eller "ofta", medan Nederländerna är minst sannolikt (3 % "mycket vanligt" och 9 % de "ofta" svaren).

Majoriteten av de tillfrågade kände sig säkra på att de kunde känna igen desinformation och falsk information. 12 % kände sig "mycket självsäkra", 52% kände sig "något självsäkra". När vi blir äldre ökar vår tilltro till att känna igen falska nyheter från riktiga nyheter.

Bakgrund

Vad medborgarna ser, hör och läser i olika medier påverkar deras uppfattning om Europeiska unionen eller Europaparlamentet. Flash Eurobarometer ger en detaljerad titt på medborgarnas medieanvändning och medievanor. Det inkluderar traditionella och onlinemedia. Ipsos European Public Affairs intervjuade i genomsnitt 15-åriga EU-medborgare i var och en av de 27 EU-medlemsstaterna. Mellan 26 april 2022 och 11 maj 2022 genomfördes 53 347 intervjuer via datorstödda internetintervjuer (CAWI), med hjälp av Ipsos onlinepaneler och deras nätverk av partners.

EU-resultaten är viktade utifrån landets befolkning.

Här du kan hitta data och hela rapporten.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend