Anslut dig till vårt nätverk!

EU: s budget

14 miljarder euro i oriktiga EU-utgifter rapporterade från 2014 till 2022

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Pengar som inte återvinns kan stimulera till ytterligare slappa utgifter och har anseenderisker
  • Revisorer rekommenderar bättre rapportering och snävare återhämtningstider 

EU-revisorerna har funnit att även om Europeiska kommissionen säkerställer att oriktiga utgifter registreras korrekt och snabbt, tar det ofta för lång tid att få tillbaka dessa pengar. För gemensamt förvaltade jordbruksfonder där medlemsländerna har huvudansvaret är återvinningsgraden generellt låg, men med betydande skillnader mellan EU-länderna. Från 2014–2022 rapporterades 14 miljarder euro av sådana oriktiga EU-utgifter (missbrukade medel) inom alla områden. Att återvinna det är en nyckelkomponent i Europeiska unionens system för finansiella integritet och interna kontroll. 

Att ”återvinna” EU-medel innebär att begära återbetalning av vissa eller alla belopp som betalats ut till en genomförandeorganisation eller bidragsmottagare som senare ansågs inte ha uppfyllt EU:s finansieringskrav. Men när de pengarna väl har betalats ut är det ofta en utdragen process att få tillbaka dem, om alls. EU-revisorerna noterade att det vanligtvis tar 14-23 månader från slutet av de finansierade aktiviteterna tills en begäran om återbetalning ens utfärdas, och ytterligare 3-5 månader innan medlen hämtas, med 1-8 % av dem som helt enkelt avstår från .

"Inga ansträngningar bör sparas för att utan dröjsmål återvinna felanvända EU-pengar", sade Jorg Kristijan Petrovic, ECA-medlemmen som ansvarar för revisionen. "EU är skyldig skattebetalarna detta, och varje misslyckande med att få tillbaka pengar skulle vara skadligt för EU-medborgarnas förtroende".

Enligt Europeiska revisionsrättens årsrapport för 2022 ökade andelen missbruk mellan 2021 och 2022 från 3 % till 4.2 % av budgeten, vilket gör en effektiv återvinning av medel till en allt mer angelägen fråga. Men eftersom bara 20 % av budgeten förvaltas direkt av EU-kommissionen kan det vara svårt att eliminera misstag och få tillbaka dessa medel.

Revisorerna fann att huvudproblemen med att återkräva medel under direkt och indirekt förvaltning ligger i den långa fördröjningen mellan att en finansiell oegentlighet upptäcks och ett återkravsföreläggande utfärdas. De fann också att det finns ofullständig information i externa åtgärder om effekterna av vissa oriktiga utgifter.

För att förbättra återkravens aktualitet inom området för externa åtgärder rekommenderade revisorerna att inte bara minska den tid det tar att fastställa oriktiga utgifter, utan också den tid det tar att sedan inleda återkravsförfaranden. För att göra det föreslog de att man skulle förbättra planeringen av revisionsarbetet och att undersöka de ekonomiska konsekvenserna av systematiska oriktiga utgifter. De föreslog också att incitament som fanns i den tidigare finansieringscykeln skulle återinföras för att medlemsländerna ska kunna återvinna medel inom jordbruket. I föregående cykel var medlemsländerna tvungna att betala tillbaka hälften av de medel som de inte hade återvunnit inom 4-8 år till EU:s budget.

Revisorerna rekommenderade vidare att kommissionen skulle tillhandahålla korrekta och fullständiga årliga uppgifter om vilka utgifter som hade konstaterats vara oriktiga och vilka åtgärder som vidtagits för att korrigera dem, så att processen kan förfinas i framtiden.

Annons

EU:s budget betalas inte ut direkt av Europeiska kommissionen. Cirka 70 % förvaltas gemensamt med medlemsstaterna, 20 % förvaltas direkt och 10 % förvaltas indirekt genom andra internationella organisationer eller tredjeländer. Kommissionens ansvar på detta område varierar beroende på typen av förvaltningssätt och politikområdet för EU:s budget. När det gäller direkt och indirekt förvaltning är kommissionen ansvarig för att identifiera och registrera oriktiga utgifter och sedan återkräva medlen. Under delad förvaltning delegerar kommissionen ansvaret för att registrera och återkräva olagliga utgifter till medlemsstaterna, men behåller det yttersta ansvaret för säkerheten.

När EU-medel inte spenderas i enlighet med reglerna anses de vara oriktiga utgifter och utgör 4.2 % av budgeten 2022. En del av eller alla dessa pengar kan då vara berättigade till återkrav antingen direkt av kommissionen eller av den medlemsstat eller det organ som var ansvarigt för medlen från början.

I sin rapport undersöker EU-revisorerna hur återhämtningsprocessen hanteras och hur effektiv den är, och ger rekommendationer om hur den kan förbättras.

Mer information om EU:s budget och oriktiga utgifter finns i Europeiska revisionsrättens 2022 årsredovisning, som granskar budgetens övergripande ekonomiska hälsa. 

Särskild rapport 07/2024, "Kommissionens system för att driva in oriktiga EU-utgifter: Möjlighet att återvinna mer och snabbare", finns tillgänglig på revisionsrättens webbplats.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend