RSSEuropeiska kommissionen

#EU4AnimalWelfare - 5th möte i EU-plattformen - som tar del av resultat

#EU4AnimalWelfare - 5th möte i EU-plattformen - som tar del av resultat

| Juni 17, 2019

På måndagen 17 juni kommer hälso- och livsmedelssäkerhetskommissionären Vytenis Andriukaitis att delta i femte mötet i EU: s plattform för djurskydd. Lanserades i juni 2017, är plattformen nu känd som ett avgörande forum för medlemsstater och intressenter att dela information och god praxis. Framför mötet stressade kommissionär Andriukaitis: "Platformens prestationer är [...]

Fortsätt läsa

#CleanMobility - Kommissionens tabeller förslag om bilutsläppstestning under verkliga körförhållanden

#CleanMobility - Kommissionens tabeller förslag om bilutsläppstestning under verkliga körförhållanden

| Juni 17, 2019

Som ett svar på tribunalens dom, föreslår kommissionen i dag att vissa aspekter av verkliga körutsläppsprovning (RDE) återinsätts i lagstiftning som antas av Europaparlamentet och rådet. Europeiska kommissionen har varit mycket aktiv för att främja luftkvalitet, bekämpa klimatförändringar och stödja en övergång till ren rörlighet. Åtgärder inkluderar [...]

Fortsätt läsa

#SecurityUnion - EU stärker reglerna för hemmagjorda sprängämnen och bekämpar finansiering av terrorism

#SecurityUnion - EU stärker reglerna för hemmagjorda sprängämnen och bekämpar finansiering av terrorism

| Juni 17, 2019

Rådet har antagit två viktiga prioriterade aktörer inom säkerhetsunionen som stärker EU: s regler om prekursorer för sprängämnen och underlättar brottsbekämpningens tillgång till finansiell information. De förstärkta reglerna om sprängämnena kommer att garantera starkare skydd och kontroller, inklusive online, försäljning och marknadsföring av farliga kemikalier som har använts för att producera [...]

Fortsätt läsa

Ett Europa som skyddar: EU rapporterar om framsteg när det gäller att bekämpa #Disinformation inför Europeiska rådet

Ett Europa som skyddar: EU rapporterar om framsteg när det gäller att bekämpa #Disinformation inför Europeiska rådet

| Juni 17, 2019

Kommissionen och den höga representanten offentliggjorde en rapport om de framsteg som gjorts i kampen mot disinformation och de viktigaste lektionerna från valet till Europaparlamentet, som ett bidrag till diskussionerna av EU: s ledare nästa vecka. Att skydda våra demokratiska processer och institutioner från disinformation är en stor utmaning för samhällen över hela världen. [...]

Fortsätt läsa

Fördjupning Europas #EconomicAndMonetaryUnion - Kommissionen gör status över framstegen

Fördjupning Europas #EconomicAndMonetaryUnion - Kommissionen gör status över framstegen

| Juni 14, 2019

Framför Euro-toppmötet på 21 juni noterar Europeiska kommissionen framsteg som gjorts för att fördjupa Europas ekonomiska och monetära union sedan fem presidentsrapporten och uppmanar medlemsstaterna att vidta ytterligare konkreta åtgärder. President Jean-Claude Juncker sa: "Denna kommissionen har kämpat hårt för att slutföra den ekonomiska och monetära [...]

Fortsätt läsa

EU: s verkställande säger - var redo för "mycket möjlig" no-deal #Brexit

EU: s verkställande säger - var redo för "mycket möjlig" no-deal #Brexit

| Juni 14, 2019

Europeiska kommissionen på onsdagen (12 juni) sa att det inte var "mycket möjligt" när Brexit uppdaterade sina beredskapsförberedelser och berättade för länder, företag och människor att vara redo för den förväntade ekonomiska nedfallet, skriver Gabriela Baczynska. Europeiska unionens verkställande sade att det skulle vara särskilt uppmärksamt under kommande månader på viktiga områden, inklusive medborgare [...]

Fortsätt läsa

Hur man förbättrar #EUForeignPolicy

Hur man förbättrar #EUForeignPolicy

| Juni 14, 2019

På 17 juni diskuterar Utrikesrådet (FAC) hur man kan förbättra GUSP efter att flera medlemsstater krävde "starkare sammanhållning, större sammanhållning och ökad effektivitet i EU: s utrikespolitik", skriver Fraser Cameron. Medlemsstaterna kan titta på sig själva i spegeln, eftersom Lissabonfördraget spetsigt uppmanade dem att stödja unionens utrikespolitik aktivt och [...]

Fortsätt läsa