Anslut dig till vårt nätverk!

Konsumentskydd

Konsumentskydd: Kommissionen inleder offentligt samråd om distansmarknadsföring av finansiella konsumenttjänster

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har inlett ett offentligt samråd om distansmarknadsföring av finansiella tjänster som erbjuds konsumenter. EU har regler på plats för att skydda konsumenterna när de tecknar ett kontrakt med en finansiell detaljistleverantör på distans, till exempel via telefon eller online. Alla tjänster av bank, kredit, inteckning, försäkring, personlig pension, investering eller betalning omfattas av Direktiv om distansmarknadsföring av finansiella konsumenttjänster när den finansiella tjänsten köps på distans.

Rättskommissionär Didier Reynders sa: ”Det är dags att anpassa våra EU-regler till nuvarande tider. Konsumenter köper finansiella tjänster online mer och mer. Detta offentliga samråd hjälper oss att identifiera medborgarnas och företagens behov så att vi kan göra direktivet framtidssäkert. ”

 Resultaten av det offentliga samrådet kommer att ingå i kommissionens överväganden för en eventuell översyn av direktivet, som förväntas 2022. Det offentliga samrådet kommer att samla erfarenheter och åsikter från konsumenter, yrkesverksamma inom finansiella tjänster, nationella myndigheter och alla andra intresserade intressenter om direktivet. . Det offentliga samrådet är tillgängligt här och kommer att vara öppen till 28 september 2021.

Annons

Konsumentskydd

Hur EU syftar till att öka konsumentskyddet

publicerade

on

Ta reda på hur EU syftar till att öka konsumentskyddet och anpassa det till nya utmaningar som den gröna övergången och den digitala omvandlingen. Samhället 

När ekonomin blir mer global och digital tittar EU på nya sätt att skydda konsumenterna. Under plenarsessionen i maj kommer parlamentsledamöterna att diskutera Europas digitala framtid. Rapporten fokuserar på att ta bort hinder för den digitala inre marknadens funktion och förbättra användningen av artificiell intelligens för konsumenterna.

Infografisk illustration om konsumentskydd i Europeiska unionen
Stärker konsumentskyddet  

Ny konsumentagenda

Parlamentet arbetar också med ny konsumentagenda sstrategin för 2020-2025, med fokus på fem områden: grön övergång, digital transformation, effektiv efterlevnad av konsumenträttigheter, specifika behov hos vissa konsumentgrupper och internationellt samarbete.

Annons

Gör det lättare att konsumera hållbart

Du har nu möjlighet 2050 klimatneutralitetsmål är en prioritering för EU och konsumentfrågor har en roll att spela - genom hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi.

Infografisk illustration av européer stöder klimatförändringar
Hållbar konsumtion  

I november 2020 antog ledamöterna a rapportera om en hållbar singel marknaden och uppmanar Europeiska kommissionen att inrätta en så kallad Rätt till reparation att göra reparationer systematiska, kostnadseffektiva och attraktiva. Medlemmarna krävde också märkning av produkternas livslängd samt åtgärder för att främja en återanvändningskultur, inklusive garantier för begagnade varor.

De vill också ha åtgärder mot målmedvetet utforma produkter på ett sätt som gör dem föråldrade efter en viss tid och upprepade krav på en gemensam laddare.

Annons

Kommissionen arbetar med rätten att reparera regler för elektronik och lagstiftning om produkters miljöavtryck så att konsumenterna kan jämföra.

Granskningen av Direktiv om försäljning av varor, planerad 2022, kommer att undersöka om den nuvarande tvååriga rättsliga garantin skulle kunna förlängas för nya och tidigare ägda varor.

I september 2020 lanserade kommissionen programmet initiativ för hållbara produkter, under det nya Cirkulär ekonomi Handlingsplan. Det syftar till att göra produkter lämpliga för en klimatneutral, resurseffektiv och cirkulär ekonomi och samtidigt minska avfallet. Det kommer också att ta itu med förekomsten av skadliga kemikalier i produkter som elektronik och IKT-utrustning, textilier och möbler.

Gör den digitala omvandlingen säker för konsumenter

Du har nu möjlighet digital omvandling förändrar våra liv dramatiskt, inklusive hur vi handlar. För att hjälpa EU: s konsumentregler att komma ikapp föreslog kommissionen i december 2020 ett nytt Lag för digitala tjänster, en uppsättning regler för att förbättra konsumentsäkerheten över onlineplattformar i EU, inklusive onlinemarknader.

Ledamöterna vill att konsumenterna ska vara det lika säkert när du handlar online eller offline och vill att plattformar som eBay och Amazon ska öka sina ansträngningar för att ta itu med handlare som säljer falska eller osäkra produkter och för att stoppa bedrägliga företag som använder sina tjänster.

MEPs föreslog också regler för att skydda användare från skadligt och olagligt innehåll online samtidigt som man skyddar yttrandefriheten och efterlyste nya regler för onlineannonsering som ger användarna mer kontroll.

Med tanke på effekterna av artificiell intelligens förbereder EU regler för att hantera den möjligheter och hot. Parlamentet har inrättat ett särskilt utskott och betonar behovet av mänsklig centrerad lagstiftning. Parlamentet har föreslagit en civilrättslig ansvarsordning för artificiell intelligens som fastställer vem som är ansvarig när AI-system orsakar skada eller skada.

Stärka efterlevnaden av konsumenternas rättigheter

EU-länderna är ansvariga för att upprätthålla konsumenternas rättigheter, men EU har en samordnande och stödjande roll. Bland de regler som den har infört är direktivet om en bättre efterlevnad och modernisering av konsumenträtten och regler om kollektiv prövning.

Att tillgodose specifika konsumentbehov

Sårbara konsumenter som barn, äldre eller personer med funktionsnedsättning, liksom människor i ekonomiska svårigheter eller konsumenter med begränsad tillgång till internet behöver särskilda skyddsåtgärder. I den nya konsumentagendan planerar kommissionen att fokusera på problem med tillgång till internet, ekonomiskt utsatta konsumenter och produkter för barn.

Kommissionens planer inkluderar mer offline-rådgivning för konsumenter utan internetåtkomst samt finansiering för att förbättra tillgängligheten och kvaliteten på skuldrådgivningstjänster för människor i ekonomiska svårigheter.

Eftersom barn är särskilt utsatta för skadlig reklam har parlamentet godkänt det strängare regler för audiovisuella medietjänster för audiovisuella medietjänster.

Garanterar säkerheten för produkter som säljs i EU

Konsumenter köper ofta varor som tillverkas utanför EU. Enligt kommissionen är inköp från säljare utanför EU ökade från 17% 2014 till 27% år 2019 och den nya konsumentagendan belyser behovet av internationellt samarbete för att säkerställa konsumentskydd. Kina var största leverantören av varor till EU 2020, så kommissionen kommer att arbeta med en handlingsplan med dem 2021 för att öka säkerheten för produkter som säljs online.

I november 2020 godkände parlamentet a upplösning kräver större ansträngningar för att säkerställa att alla produkter som säljs i EU är säkra, oavsett om de tillverkas inom eller utanför EU eller säljs online eller offline.

Nästa steg

Parlamentets inre marknad och konsumentskyddskommitté arbetar med kommissionens förslag för den nya konsumentagendan. Ledamöterna förväntas rösta om det i september.

Läs mer 

Fortsätt läsa

Business Information

#GDPR efterlevnad: Manetu till undsättning?

publicerade

on

Den 11 mars, svenska tillsynsmyndigheter smällde Google med böter på 7.6 miljoner dollar för att inte ha svarat tillräckligt på kundernas önskemål om att deras personliga information ska tas bort från sökmotorns listor. Påföljden var den nionde högsta sedan EU: s vattenavskiljande Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft i maj 2018 - ändå bleknade den jämfört med de franska dataskyddsmyndigheterna på 50 miljoner euro som slog Google med i januari 2019.

För att göra saken värre, mindre än en vecka efter det svenska beslutet, en av Googles mindre rivaler in ett GDPR-klagomål med irländska tillsynsmyndigheter. Det konkurrerande företaget, webbläsaren open-source Brave, hävdar att teknikjätten har misslyckats med att samla in specifikt samtycke för att dela konsumentuppgifter över sina olika tjänster och att dess integritetspolicy är â € œhoplösly vagaâ €. Det senaste klagomålet innebär att Googles metoder för insamling av data för närvarande står inför tre öppna utredningar av irländska sekretessmyndigheter.

Inte heller är Google det enda företaget att göra göra ökad granskning av hanteringen av sina kunders data. Även om GDPR har hittills bokfört några € 114 miljoner i böter, tillsynsmyndigheter i hela EU är klåda för att genomdriva de givande sekretessbestämmelserna mer noggrant. Företag, för sin del, är helt enkelt inte förberedda. Nästan två år efter att GDPR trädde i kraft, några 30% av de europeiska företagen är fortfarande ute av låset med förordningen, medan undersökningar av europeiska och nordamerikanska chefer har gjort identifierade integritetsriskövervakning som en av de allvarligaste frågorna som berör deras företag.

Annons

Trots spendera miljarder euro på advokater och dataskyddskonsulter, många företag som bearbetar och behåller konsumentuppgifter - i praktiken nästan alla företag - har inte haft utvecklade en tydlig plan för att säkerställa att de överensstämmer helt med den spetsrika integritetslagstiftningen som GDPR. Till och med majoriteten av de företag som har certifierats kompatibla är oroliga för att de inte kommer att kunna upprätthålla sin efterlevnad på lång sikt.

Bland de särskilt torniga frågor som företag kämpar med är hur man drar ihop all information de har om en viss konsument ”och hur man ändrar eller tar bort den informationen efter en kundbegäran enligt GDPR eller liknande lagstiftning, till exempel Kaliforniens Consumer Privacy Act (CCPA).

En mängd nystartade företag dyker dock upp för att erbjuda innovativa lösningar för att underlätta bördan av att följa allt strängare sekretesslagstiftning. Den senaste, Manetu, kommer att lansera sin CPM-programvara (Consumer Privacy Management) i april. Mjukvaran användningar maskininlärning och korrelationsalgoritmer för att samla all personlig identifierbar information som företagen håller på med ”inklusive data som de kanske inte ens är medvetna om. Konsumenter kan sedan komma åt systemet för att hantera de behörigheter de har beviljat för sina data, inklusive på en mycket kornig nivå.

Annons
Kärnan i Manetus strategi är tanken att att ge konsumenterna större kontroll över sina uppgifter - en pelare i lagstiftning som GDPR - är bra både för kunder och för företag. Som VD Moiz Kohari förklarade, ”Att sätta konsumenterna i kontroll är inte bara rätt sak att göra. I slutändan är det bra affärer. Behandla dina kunder väl är en gammal mantra, och det är fortfarande en bra en. Men i dagens värld måste vi också behandla deras uppgifter rätt. Gör det och du kommer att tjäna ett förtroendeband som kommer att betala utdelning under lång tid. ”

Förutom att tjäna kundernas förtroende kan en mer konsumentcentrerad metod för att hantera data hjälpa företag att optimera tid och resurser ”både vid bearbetning av data och när de bevisar att de uppfyller GDPR eller annan sekretesslagstiftning. Automatisering av konsumentförfrågningar för att få åtkomst, ändring eller radering av sina data drastiskt minskar de kostnader företag för närvarande uppstår genom att manuellt hantera dessa förfrågningar.

På liknande sätt som blockchain-tekniken gör marknadsför mer transparent genom att registrera alla transaktioner i en permanent huvudbok, Manetu: s plattform kombinerar automatisering med en oföränderlig logg över exakt vilka behörigheter konsumenter har beviljat och när och hur de har ändrat dessa behörigheter.

Denna dokumentation kan vara ovärderlig för företag som behöver visa till tillsynsmyndigheterna att de överensstämmer med sekretessregler som GDPR. EU: s regler skapar bland annat en ”rätt att glömma bort.” Manetus logg gör det möjligt för företag att både följa ”glömma mig” -förfrågningar och bevisa att de har gjort det ”utan att behålla tillgången till information som konsumenten har bett dem att glömma. Företag kommer att kunna peka på ett omfattande register över alla behörigheter som användare har beviljat eller återkallat.

Tvillingstötet mot Googles ”bötesnivå för BNP som åläggs av svenska myndigheter och den nya utredningen av irländska integritetsreglerare” bekräftar att datasekretess kommer att vara en av de största utmaningarna för företag som verkar i Europa under överskådlig framtid. Det kommer att bli allt viktigare för företag att effektivisera sina datahanteringsprocesser för att göra det möjligt för dem att ha den övervakningsnivå som både tillsynsmyndigheter och konsumenter nu förväntar sig.

Fortsätt läsa

Konsumentskydd

#FemTech - Miljoner kvinnor kan dra nytta av ny icke-invasiv behandling för dysfunktioner i bäckenbotten

publicerade

on

Dr Elan Ziv har utvecklat en anordning som kan förändra livet för kvinnor som lever med bäckenorganprolaps (POP). När vi besökte Bryssel tog vi chansen att intervjua honom och ta reda på mer om ett helt nytt icke-kirurgiskt och engångshanteringsalternativ för kvinnor med POP. ConTIPI utvecklar icke-invasiva och engångsvaginalanordningar för olika dysfunktioner i bäckenbotten hos kvinnor. Den första anordningen, för urininkontinens hos kvinnor, förvärvades av Kimberly Clark Worldwide och finns redan i hyllor i Nordamerika. Den andra enheten för POP är redo för marknaden och har ett CE-märke för marknadsföring i Europa och 510 (k) godkännande från FDA för marknadsföring i USA. 

Kan du berätta mer om din senaste uppfinning?

Vi har utvecklat en anordning för prolaps av bäckenorgan hos kvinnor. Den här anordningen avsedd för icke-kirurgisk och engångshantering av prolaps av bäckenorgan hos kvinnor, det betyder en icke-kirurgisk anordning, som kommer att vara lösningen för de flesta kvinnor.

Runt 80% av kvinnorna runt om i världen behöver ingen kirurgisk behandling utan bara nonsurgical management. Och vi har tillhandahållit en ny enhet för dem.

Vad är POP? Hur skulle du beskriva det?

Det är väldigt vanligt. Det är ett mycket vanligt tillstånd hos kvinnor att de känner att något bular ut ur slidan. Den främsta orsaken till detta är förlossning, förstoppning och även ålderdom och brist på östrogen. Det är väldigt vanligt, det händer med cirka 50% av kvinnorna runt om i världen.
Kvinnor störs mycket av det. Men de flesta kvinnor, uppskattade till cirka 93%, är ovilliga att komma fram och säga att jag har problem. Endast cirka sex till sju procent av kvinnorna kommer fram och säger: "Jag har ett problem, snälla hjälp mig, eller åtminstone ge mig råd om vad jag ska göra och hur jag ska hantera detta problem."

Och beror det på att de är generade, eller är det att de är rädda för behandlingen, särskilt om du säger att det kan innebära ett kirurgiskt ingrepp? 
Tja, främst förlägenhet, tror jag, det är fortfarande lite av ett tabu. Ett av de återstående tabuerna för kvinnor och du pratar inte om det, för det går med kroppsbilden. Det går med allt som att bli äldre, du kanske har hört att din mormor led av det. Detta är en del av det, men den andra delen är det faktum att behandlingen vi har idag inte är särskilt användbar. Operationen är inte tillräckligt bra och de andra behandlingsmedlen är också otillräckliga.
Kan du ge oss en uppfattning om hur många människor som kan dra nytta av i Europa? Eller en procentandel?
I Europa uppskattar vi att det är cirka 28% av kvinnorna i Europa med men med någon form av problem. Över 50% av kvinnorna världen över har minst en av de tre störningarna. När det gäller prolaps i bäckenorganet uppskattades det att det finns cirka 3 miljoner kvinnor globalt med detta tillstånd, cirka 135% i Europa. Antalet drabbade kvinnor är enormt, kirurgi är endast delvis tillfredsställande på grund av den höga frekvensen av biverkningar och det nuvarande icke-invasiva sättet att hantera är att använda en pessary - en återanvändbar enda gummi / silikon kropp som sätts in i de flesta fall av en läkare i slidan i tre månader, sedan tas ut, rengöras och återinsatt i ytterligare 28 månader - och så i många år. Detta åtföljs av smärta / obehag / urladdning /infektioner och oförmåga att ha samlag.
Är du i ett stadium där den här produkten kommer att finnas tillgänglig? Är det känt om det inom gynekologisk yrke bland allmänläkare?
Vi har precis avslutat utvecklingen av enheten. Vi är ett företag som utvecklar allmänna enheter som är avsedda för icke-kirurgisk och engångshantering av sådan dysfunktion i bäckenbotten. Så en av dem är bäckenorganets prolaps, som vi precis har utvecklat. Och enheten är redo för marknaden. Det har ett CE-märke, vilket betyder förmågan att marknadsföra inom det europeiska samfundet. Och vi fick precis FDA (amerikanska federala läkemedelsmyndigheten) godkännande. Nu går vi framåt mot kommersialisering av enheten.
Eftersom det är ett vanligt tillstånd, varför har inte något liknande utvecklats tidigare? Eller är det en fråga om forskning om kvinnors förhållanden som försummas och förbises?
Absolut ja. Precis så. Det är fantastiskt att säga, men den senaste icke-kirurgiska innovationen på den här arenan kom på marknaden för ungefär 23 år sedan. Och på din fråga, ja, myndigheterna är inte särskilt medvetna om kvinnornas behov och det är därför det finns en ny rörelse som nu faktiskt utvecklar sig och försöker driva fram idén om FEM-teknik utvecklad för kvinnor. Och vi är en del av denna rörelse.
Hur är din produkt?
Våra enheter kommer i ett förseglat paket som det här, bara öppna paketet och ta ut enheten. Det här är våra enheter eftersom du kan se mycket som en tampong och den sätts in av kvinnan själv i slidan när hon vill. Det spelar ingen roll var hon är, hon kan vara på semester, ingen läkare behövs. Enheten förblir i slidan i upp till sju dagar fram till den tid hon vill ta ut den och sedan drar du bara i strängen, enheten krymper tillbaka och glider bara ut ur slidan för bortskaffande. Det finns två huvudbegrepp här. Den ena är kontrollförskjutningen. För det första en förändring av kontrollen av det medicinska tillståndet i kvinnans händer. Och det andra är friheten att bestämma. Det betyder att en kvinna kan bestämma när hon vill sätta i enheten när hon vill ta ut den. Det är helt upp till henne.

Bakgrund

Dr Elan Ziv, MD, OBGYN, FPMRS, VD och medicinsk chef
Dr Ziv tog examen från Sackler School of Medicine vid Tel-Aviv University i Israel och fick sin doktorsexamen i 1979. Han tillbringade 5 års tjänst som läkare i de israeliska försvarsmakterna och hade sedan hemvist i obstetrik och gynekologi (OBGYN) vid Rabin Medical Center (campus Beilinson), som han tog examen i 1990. Under den tiden hade han också en stipendium i FPMRS (Urogynekologi), som klinisk forskare vid St Georges Hospital, i London, Storbritannien, under prof. Stuart Stanton (1987-88).
Fram till 2014 fungerade Dr. Ziv som chef för institutet för urogynekologi vid Assuta Medical Centers i Tel Aviv, Israel.
Som urogynekolog har Dr. Ziv ett långvarigt intresse av icke-invasiva behandlingar av urininkontinens och prolaps av bäckenorgan hos kvinnor. Han är en aktiv deltagare och presentatör i många internationella professionella möten, deltog som huvudutredare i många kliniska studier och innehar 19-patent med över 100-patentansökningar.
Efter uppfinningen av olika vaginalanordningar grundade han ConTIPI Ltd, i 2002. Den första flaggskeppsprodukten - Impressa Device for Stress Urinary Incontinence hos kvinnor, såldes till Kimberly-Clark Worldwide Inc. och ligger nu i hyllorna som en OTC-produkt.
CE-märkning - CE-märkning är ett certifieringsmärke som anger överensstämmelse med standarder för hälsa, säkerhet och miljöskydd för produkter som säljs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend