Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Farm to Fork-strategi: 65 företag och föreningar undertecknar EU: s uppförandekod för ansvarsfull livsmedelsföretag och marknadsföringspraxis

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Kommissionen har, tillsammans med branschintressenter, officiellt lanserat programmet EU: s uppförandekod om ansvarsfull livsmedelsföretag och marknadsföringsmetoder, en annan leverans enligt kommissionens Farm to Fork-strategi. Denna kod är en viktig del av EU: s ansträngningar för att öka tillgängligheten och prisvärdheten för hälsosamma och hållbara matalternativ som hjälper till att minska vårt totala miljöavtryck. Executive Vice President Timmermans sa: ”Vi måste göra vårt livsmedelssystem hållbart och vi måste göra det snart. Vi måste minska växthusgasutsläppen och stoppa förlusten av biologisk mångfald relaterad till livsmedelsproduktion och forma ett livsmedelssystem som gör det lättare att välja en hälsosam och hållbar diet. För att hantera dessa miljö-, hälso- och sociala utmaningar i vårt livsmedelssystem krävs samarbete över hela livsmedelskedjan och jag uppmuntras av ambitionerna från de intressenter som redan har undertecknat EU: s uppförandekod. ”  

Koden har utvecklats med EU-föreningar och företag, med aktivt engagemang och bidrag från andra intressenter, inklusive internationella organisationer, icke-statliga organisationer, fackföreningar och branschorganisationer och tillsammans med Europeiska kommissionens avdelningar. Föreningar och företag inom livsmedelssektorn som undertecknar koden förbinder sig att påskynda sitt bidrag till en hållbar övergång. Med sina löften stöder de målen i koden och uppmuntrar liknande företag att också delta.

Mer information finns på en pressmeddelande och en frågor och svar.

Annons

coronavirus

Coronavirus: Kommissionen tecknar avtal om leverans av en monoklonal antikroppsbehandling

publicerade

on

Kommissionen har tecknat ett gemensamt ramavtal för upphandling med läkemedelsföretaget Eli Lilly för leverans av en monoklonal antikroppsbehandling för coronaviruspatienter. Detta markerar den senaste utvecklingen i detta första portföljen med fem lovande läkemedel som tillkännagavs av kommissionen under EU: s covid-19 terapeutiska strategi i juni 2021. Läkemedlet granskas för närvarande av European Medicines Agency. 18 medlemsstater har anmält sig till den gemensamma upphandlingen för köp av upp till 220,000 XNUMX behandlingar.

Kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet Stella Kyriakides sa: ”Över 73% av EU: s vuxna befolkning är nu helt vaccinerad, och den kommer att öka. Men vacciner kan inte vara vårt enda svar på COVID-19. Människor fortsätter att bli smittade och insjuknar. Vi måste fortsätta vårt arbete med att förebygga sjukdomar med vacciner och samtidigt se till att vi kan behandla det med terapier. Med dagens underskrift avslutar vi vår tredje upphandling och levererar vårt åtagande enligt EU: s terapeutiska strategi för att underlätta tillgången till toppmoderna läkemedel för COVID-19-patienter. ”

Även om vaccination fortfarande är den starkaste tillgången både mot viruset och dess varianter, spelar terapi en kritisk roll i COVID-19-svaret. De hjälper till att rädda liv, påskyndar återhämtningstiden, minskar sjukhusvistelsen och i slutändan lindrar bördan av sjukvårdssystemen.

Annons

Produkten från Eli Lilly är en kombination av två monoklonala antikroppar (bamlanivimab och etesevimab) för behandling av coronaviruspatienter som inte behöver syre men löper stor risk för allvarlig COVID-19. Monoklonala antikroppar är proteiner upptagna i laboratoriet som efterliknar immunsystemets förmåga att bekämpa coronaviruset. De smälter ihop med spikproteinet och blockerar därmed virusets vidhäftning till de mänskliga cellerna.

Enligt EU: s gemensamma upphandlingsavtal har EU -kommissionen hittills ingått nästan 200 kontrakt för olika medicinska motåtgärder med ett kumulativt värde på över 12 miljarder euro. Enligt det gemensamma ramavtalet för upphandling som ingåtts med Eli Lilly kan medlemsstaterna köpa kombinationsprodukten bamlanivimab och etesevimab om och när det behövs, när det har fått antingen ett villkorat godkännande för försäljning på EU -nivå från Europeiska läkemedelsmyndigheten eller ett tillstånd för nödanvändning i berört medlemsland.

Bakgrund

Annons

Dagens gemensamma upphandlingskontrakt följer det kontrakt som Roche tecknade för produkten REGN-COV2, en kombination av Casirivimab och Imdevimab, den 31 mars 2021 och kontrakteth Glaxo Smith Kline den 27 juli 2021 för leverans av sotrovimab (VIR-7831), utvecklat i samarbete med VIR bioteknik.

EU: s strategi för covid-19-terapi, som antogs den 6 maj 2021, syftar till att bygga en bred portfölj av covid-19-terapier med målet att ha tre nya läkemedel tillgängliga i oktober 2021 och möjligen två till i slutet av året. Den täcker hela livscykeln för läkemedel från forskning, utveckling, urval av lovande kandidater, snabbt myndighetsgodkännande, tillverkning och distribution till slutanvändning. Det kommer också att samordna, skala upp och se till att EU agerar tillsammans för att säkerställa tillgång till terapi via gemensamma upphandlingar.

Strategin utgör en del av en stark europeisk hälsounion som använder en samordnad EU -strategi för att bättre skydda våra medborgares hälsa, rusta EU och dess medlemsstater för att bättre förebygga och ta itu med framtida pandemier och förbättra motståndskraften i Europas hälsosystem. Med fokus på behandling av patienter med COVID-19 fungerar strategin tillsammans med den framgångsrika EU-vaccinstrategin, genom vilken säkra och effektiva vacciner mot COVID-19 har godkänts för användning i EU för att förebygga och minska överföring av fall, samt sjukhusvistelse och dödsfall orsakade av sjukdomen.

Den 29 juni 2021 levererade strategin sitt första resultat, med tillkännagivande av fem kandidatterapeutika som snart kan vara tillgänglig för att behandla patienter i hela EU. De fem produkterna är på ett avancerat utvecklingsstadium och har en hög potential att vara bland de tre nya COVID-19-terapierna för att få godkännande i oktober 2021, målet som fastställts under strategin, förutsatt att de slutliga uppgifterna visar deras säkerhet, kvalitet och effekt .

Globalt samarbete om terapi är avgörande och en nyckelkomponent i vår strategi. Kommissionen har åtagit sig att arbeta tillsammans med internationella partner om COVID-19-terapi och göra dem tillgängliga globalt. Kommissionen undersöker också hur man kan stödja den möjliga miljön för tillverkning av hälsoprodukter, samtidigt som man stärker forskningskapaciteten i partnerländer runt om i världen.

Mer

EU: s terapeutiska strategi

Coronavirus svar

Säkra COVID-19-vacciner för européer

Fortsätt läsa

coronavirus

SÄKER: Rapporten bekräftar instrumentets framgångar för att skydda jobb och inkomster

publicerade

on

Du har nu möjlighet Kommissionen har publicerat sin andra rapport om effekterna av SURE, instrumentet på 100 miljarder euro som är avsett att skydda jobb och inkomster som drabbats av COVID-19-pandemin.

Rapporten finner att SURE har lyckats dämpa de allvarliga socioekonomiska konsekvenserna av COVID-19-pandemin. Nationella arbetsmarknadsåtgärder som stöds av SURE beräknas ha minskat arbetslösheten med nästan 1.5 miljoner människor år 2020. SURE har bidragit till att effektivt bekämpa ökningen av arbetslösheten i de mottagande medlemsstaterna under krisen. Tack vare SURE och andra stödåtgärder har denna ökning av arbetslösheten visat sig vara betydligt mindre än under den globala finanskrisen, trots det mycket större fallet i BNP.

SÄKER är en avgörande del av EU: s övergripande strategi för att skydda medborgarna och mildra de negativa konsekvenserna av COVID-19-pandemin. Det ger ekonomiskt stöd i form av lån som beviljas på förmånliga villkor från EU till medlemsstaterna för att finansiera nationella korttidsarbetssystem, liknande åtgärder för att bevara arbetstillfällen och stödja inkomster-särskilt för egenföretagare och vissa hälsorelaterade åtgärder .

Annons

Totalt 94.3 miljarder euro i ekonomiskt bistånd har hittills godkänts till 19 medlemsstater, varav 89.6 miljarder euro har betalats ut. SÄKER kan fortfarande ge nästan 6 miljarder euro i ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna av det totala kuvertet på 100 miljarder euro.

Viktigaste resultaten

Annons

SURE har stött cirka 31 miljoner människor 2020, varav 22.5 miljoner är anställda och 8.5 miljoner egenföretagare. Detta motsvarar mer än en fjärdedel av det totala antalet anställda i de 19 mottagarmedlemsstaterna.

Dessutom har cirka 2.5 miljoner företag som drabbats av COVID-19-pandemin gynnats av SURE, så att de kan behålla arbetare.

Med tanke på EU: s starka kreditvärdighet har mottagarmedlemsstaterna sparat uppskattningsvis 8.2 miljarder euro i räntebetalningar tack vare SURE.

Kommissionen tog in ytterligare 36 miljarder euro för tre emissioner sedan tidpunkten för utarbetandet av den första rapporten i mars 2021. Dessa emissioner var i stort sett övertecknade. Alla medel har samlats in som sociala obligationer, vilket ger investerare förtroende för att deras pengar går till ett socialt syfte och gör EU till världens största emittent av sociala obligationer.

Den 4 mars 2021 presenterade kommissionen en Rekommendation om effektivt aktivt stöd till sysselsättningen efter COVID-19-krisen (EASE). Den beskriver en strategisk strategi för att gradvis övergå mellan nödåtgärder som vidtagits för att bevara arbetstillfällen under pandemin och nya åtgärder som behövs för en jobbrik återhämtning. Med EASE främjar kommissionen skapande av arbetstillfällen och övergångar mellan jobb, inklusive mot den digitala och gröna sektorn, och uppmanar medlemsstaterna att använda tillgängliga EU-medel.

En ekonomi som fungerar för människor Executive Vice President Valdis Dombrovskis sa: ”SURE -systemet har bevisat sitt värde och fortsätter att uppfylla sitt syfte. Vi skapade det under en nödsituation för att stödja människors inkomster, skydda deras familjer och bevara deras försörjning när de behövde det som mest. Dess framgång kan mätas med siffrorna i dagens rapport som visar att SURE lyckades hålla många miljoner européer i ett jobb under den värsta krisen. Det har spelat en viktig roll i Europas övergripande svar, vilket vi också måste tacka nationella regeringar för. När vi lämnar pandemin bör vårt tillvägagångssätt gradvis fokusera på att främja kvalitetsarbete och skapa lättare jobb-till-jobb-övergångar genom utbildning och andra åtgärder. ”

Jobb- och socialrättskommissionär Nicolas Schmit sa: ”SURE -instrumentet har visat sig vara både innovativt och oumbärligt. Det är ett lysande exempel på ett Europa som skyddar och fungerar för människor. I rapporten som offentliggjordes i dag står det att finansiering tillgänglig för medlemsstaterna genom SURE hjälpte till att undvika att upp till 1.5 miljoner fler personer kommer in i arbetslöshet 2020. SURE hjälpte till att stoppa detta flöde. Nu måste vi agera lika resolut och snabbt för att införa aktiv arbetsmarknadspolitik för en jobbrik återhämtning på den föränderliga arbetsmarknaden. ”

Bakgrund

Kommissionen föreslog SURE -förordningen den 2 april 2020 som en del av EU: s första svar på pandemin. Den antogs av rådet den 19 maj 2020 och blev tillgänglig efter att alla medlemsstater undertecknat garantiavtalen den 22 september 2020. Den första utbetalningen skedde fem veckor efter att SURE blev tillgängligt.

Budget- och administrationskommissionär Johannes Hahn sade: ”Det är lugnande att de pengar som samlats in på marknaden under SURE har hjälpt EU -länderna att nå imponerande resultat på kort tid. För kommissionen har SURE satt scenen för lån under det mycket större NextGenerationEU -återvinningsinstrumentet. Med 49 miljarder euro utbetalade till 13 EU -länder hittills och några miljarder till EU: s budgetprogram ser NextGenerationEU också till att återhämtningen fungerar för alla. ”

Dagens rapport är den andra rapporten om SURE som riktas till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och finansiella kommittén (EFC) och sysselsättningskommittén (EMCO). Enligt artikel 14 i SURE -förordningen är kommissionen lagligt skyldig att utfärda en sådan rapport inom 6 månader från dagen då instrumentet blev tillgängligt. De första rapporten publicerades den 22 mars 2021. Efterföljande rapporter kommer att följa var sjätte månad så länge SURE är tillgängligt.

Ekonomikommissionär Paolo Gentiloni sade: ”Den här andra rapporten om SUREs inverkan bekräftar värdet av detta solidaritetsinstrument utan motstycke. Siffrorna talar för sig själva: 1.5 miljoner färre arbetslösa, 31 miljoner arbetare och 2.5 miljoner företag som stöds och mer än 8 miljarder euro i räntebesparingar. Jag är stolt över den europeiska framgångssagan som är SÄKER: en framgångssaga som vi måste bygga på! ”

Kommissionen utfärdar sociala obligationer för att finansiera SURE-instrumentet och använder intäkterna för att tillhandahålla back-to-back-lån till förmånstagarländerna. Ytterligare information om dessa obligationer, tillsammans med en fullständig översikt över de medel som samlas in under varje emission och mottagarmedlemsstaterna, är tillgänglig online här.

Mer

Andra rapporten om genomförandet av SURE

SÄKER webbplats

Faktablad om SÄKER

SÄKER reglering

EU som låntagarwebbplats

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen

Vinnare av EU-tävlingen för unga forskare 2020-2021

publicerade

on

Den 19 september tillkännagav kommissionen vinnarna av de 32nd EU: s tävling för unga forskare, med toppriserna till sex projekt från Bulgarien, Tyskland, Irland, Spanien, Turkiet och Ukraina. Vinnarna får 7,000 5 euro för vart och ett av sina enastående projekt inom vetenskap, teknik, teknik och matematik (STEM), samt inom samhällsvetenskap. Bland de många forskningsämnena fanns kvantberäkning, innovativa solceller och en statistisk undersökning av könsstereotyper hos 7-XNUMX-åringar. Det andra och tredje priset beviljades projekt från Bulgarien, Tjeckien, Irland, Italien, Polen, Slovakien, Schweiz, Turkiet, Vitryssland och Kanada.

Kommissionär för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomar Mariya Gabriel sa: ”Grattis till alla vinnare av årets tävling med deras enastående prestation. Det senaste året har visat oss vikten av utmärkt forskning och innovation för att övervinna kriser som drabbar oss alla. Denna tävling firar en ny generation talanger vars upptäckter och innovationer kommer att vara avgörande för att forma den framtid vi vill leva i. Jag är verkligen stolt över vår ungdoms exceptionella arbete."

EU -tävlingen för unga forskare inrättades 1989 av EU -kommissionen för att uppmuntra samarbete och utbyte mellan unga forskare och ge dem möjlighet att vägledas av några av Europas mest framstående forskare. Det syftar också till att uppmuntra unga människor att studera STEM och att fortsätta en karriär inom vetenskap. I år deltog 158 lovande unga forskare, mellan 14 och 20 år och från 34 länder. Studenterna presenterade 114 olika projekt för en internationell jury av kända forskare, under ledning av Dr Attila Borics från den ungerska vetenskapsakademien. Vinnarna delade sammanlagt 93,000 18 euro i prispengar, fördelade på de XNUMX kärnpriserna, liksom andra priser, till exempel besök hos några av de mest innovativa organisationerna och företagen i Europa. De tillkännagavs under en ceremoni i universitetet i Salamanca, Spanien, efter en tvådagars virtuell tävling. Den detaljerade listan över vinnarna finns tillgänglig här och mer information finns här.

Annons

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend