Anslut dig till vårt nätverk!

Corporate skatteregler

EU försenar den digitala avgiften för att fokusera på det globala minimiskattenavtalet

publicerade

on

EU har beslutat att skjuta upp sin digitala avgift till hösten efter ett två dagars möte mellan G20-finansministrarna i Venedig, där man nått en historisk överenskommelse om att bygga en mer stabil och rättvisare internationell skatterkitektur. skriver Catherine Feore. 

Mycket av den förnyade drivkraften för framsteg på detta område kommer från den nya Biden-administrationen. Idag (12 juli) har den amerikanska statssekreteraren Janet Yellen (avbildad) träffade presidenten och verkställande vice ordföranden för Europeiska kommissionen för ekonomin, liksom med ekonomikommissionären Paolo Gentiloni och Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde innan han deltog i dagens Eurogruppsmöte med finansministrar. 

Det nya förslaget kommer att bygga på OECD: s arbete med "baserosion och vinstförskjutning" (BEPS) och behandla de två komponenterna i detta arbete, nämligen fördelningen av vinster från multinationella företag (MNE) och en effektiv global minsta företagsskattesats. USA föreslog ursprungligen att en lägsta företagsskattesats skulle fastställas till 21%, men snabbt flyttades till 15%. 

Annons

Inför dagens Eurogruppsmöte sa ekonomikommissionären Paolo Gentiloni att han hade haft ett utmärkt möte med den amerikanska finansminister Janet Yellen. Gentiloni sa att helgens främsta prestation - det globala avtalet om beskattning - skulle sätta stopp för "tävlingen mot botten" för att flytta skatter. Han sa: "Inom detta ramverk informerade jag sekreterare Yellen om vårt beslut att lägga upp förslaget om en digital avgift för EU så att vi kan koncentrera oss på den sista milen i detta historiska avtal."

Europeiska kommissionens talesman Daniel Ferrie sa att kommissionen snabbt skulle behöva ta itu med de utestående frågorna och slutföra "olika designelement", tillsammans med en detaljerad genomförandeplan i oktober. Tanken är att detta skulle godkännas av G20-regeringschefer vid ett toppmöte i Rom. Ferrie sa: "Av denna anledning har vi beslutat att lägga ned vårt arbete på ett förslag till en digital avgift som en ny" egen resurs "under denna period."

Europeiska kommissionen hade lagt fram ett tillkännagivande om en ny EU-digitalavgift för 14 juli, sedan försenad till 22 juli, den har nu försenats till efter detta avtal. Den digitala avgiften betraktades som en ny egen resurs som skulle hjälpa EU att återbetala lånet från NextGenerationEU. Nya egna medel måste införas senast den 1 januari 2023.

Annons

Corporate skatteregler

Nikes försök att blockera EU: s utredning om olagligt statligt stöd avskedades

publicerade

on

Idag (14 juli) avslog EU: s tribunal en talan mot kommissionens beslut att inleda den formella utredningen av nederländska skattebeslut som kan utgöra olagligt statligt stöd. skriver Catherine Feore. 

EU: s undersökning avser skattebeslut som utfärdats av den nederländska skatteförvaltningen till Nike European Operations Netherlands ('Nike') 2006, 2010 och 2015 och Converse Netherlands ('Converse') 2010 och 2015.

Nike och Converse är dotterbolag till ett holländskt holdingbolag, som ägs av Nike Inc. Skattebesluten avsåg royalty som inte motsvarade det belopp som skulle ha förhandlats fram på marknadsvillkor för en jämförbar transaktion mellan oberoende företag. Företag förväntas tillämpa en 'armlängdsprincip' som om de inte ingår i samma grupp. 

Annons

Enligt domstolen innehåller det omtvistade beslutet en tydlig och entydig motivering från kommissionen som inte kan beskrivas som "ofullständig".

Nike hävdade att kommissionens åtgärder föranleddes av offentliggörandet av en utredning av ett internationellt journalistkonsortium i november 2017 och det påföljande politiska trycket att kommissionen skickade flera ytterligare begäranden om information. De hävdade att detta "inriktning" var orättvist eftersom de hävdar att Nederländerna utfärdade 98 skattebeslut som liknar Nike.

Domstolen svarade att målet med att inleda det formella granskningsförfarandet var att göra det möjligt för kommissionen att få alla synpunkter den behöver för att kunna fatta ett slutgiltigt beslut och var inte i förväg bunden att fastställa detta. 

Annons

Fortsätt läsa

Corporate skatteregler

Big-tech företag som får historiska förändringar i sina internationella skatteavtal

publicerade

on

Nyligen har några av de rikaste landmärkena och länderna i världen kommit överens om att stänga internationella skattehål som har godkänts av de största multinationella företagen. Några av dessa teknikföretag har de största aktiekurserna på aktiemarknaden, som Apple, Amazon, Google och så vidare.

Medan teknikbeskattning länge har varit ett problem som internationella regeringar har varit tvungna att komma överens om, varandra, spelar också för liknande problem, särskilt på grund av dess ökade popularitet och möjliggjorde legalisering globalt. Här har vi tillhandahållit en jämförelse av nya vadslagningssidor som följer upp rätt skattelagstiftning och laglighet som är nödvändig för internationell användning.

Under G7-toppmötet - som våra senaste rapporter talade om ämnet Brexit och handelsavtalföreträdare för USA, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Kanada, Italien och Japan, kom till ett enhetligt avtal för att stödja de globala bolagsskattesatserna på minst 15%. Det var överens om att detta skulle hända eftersom dessa företag skulle betala skatt där deras verksamhet är i drift och till marken de driver i. Skatteflykt har länge förökats med hjälp av initiativ och kryphål som hittats av företagsenheter, detta enhälliga beslut kommer att sätta en sluta att hålla teknikföretag ansvariga.

Annons

Detta beslut tros vara år framöver och G7-toppmötena har länge velat nå en överenskommelse om att skapa historia och reformera det globala beskattningssystemet för den stigande innovation och digitala tidsålder som är i horisonten. Att göra företag som Apple, Amazon och Google tar ansvar, kommer att hålla beskattningen i schack för vad som uppskattas vara en våg av deras utveckling och engagemang utomlands. Rishi Sunak, Storbritanniens finansminister, har nämnt att vi befinner oss i pandemiens ekonomiska kris, företag måste hålla sin vikt och bidra till reformeringen av den globala ekonomin. Reformerad beskattning är ett steg framåt för att uppnå detta. Globala teknikföretag som Amazon och Apple har ökat massivt i aktieägarpriserna för varje kvartal efter den stora nedgången förra året, vilket gör teknik till en av de mest hållbara sektorerna att få skatter från. Naturligtvis är inte alla överens om sådana kommentarer, eftersom skattehål har länge varit en sak och fråga i det förflutna.

Den avtalade överenskommelsen kommer att sätta massivt tryck på andra länder under G20-mötet som ska äga rum i juli. Att ha en överenskommelse från G7-parterna gör det mycket troligt att andra länder kommer att komma överens med länder som Australien, Brasilien, Kina, Mexiko etc. som ska vara närvarande. Länder med lägre skatteparadis som Irland förväntar sig lägre skattesatser med minst 12.5% där andra kan vara högre beroende. Man förväntade sig att skattesatsen på 15 procent skulle vara högre på minst 21%, och länder som håller med om detta anser att en basnivå på 15% bör fastställas med möjligheter till mer ambitiösa priser beroende på destination och region som multinationella företag driver och betalar skatt från.

Annons
Fortsätt läsa

Corporate skatteregler

Stora ländernas skatteavtal för att avslöja splittring i Europa

publicerade

on

By

4 minut läs

Europeiska konkurrenskommissionären Margrethe Vestager bär en skyddsmask lämnar EU-kommissionens huvudkontor i Bryssel, Belgien den 15 juli 2020. REUTERS / Francois Lenoir / File Photo

En global överenskommelse om företagsskatt ser ut att leda till en höjdpunkt i en djupgående EU-strid, som ställer stora medlemmar Tyskland, Frankrike och Italien mot Irland, Luxemburg och Nederländerna. Läs mer.

Annons

Även om de mindre EU-partnerna i centrum för en årslång kamp om sina gynnsamma skatteregimer välkomnade Group of Seven-affären den 5 juni för en lägsta företagsnivå på minst 15%, förutspår vissa kritiker problem med att genomföra den.

EU-kommissionen, EU: s verkställande direktör, har länge kämpat för att få enighet inom blocket om ett gemensamt synsätt på beskattningen, en frihet som har blivit ivrigt bevakad av alla dess 27 medlemmar, både stora och små.

"De traditionella skatteinnehaven i EU försöker hålla ramarna så flexibla som möjligt så att de kan fortsätta att göra affärer mer eller mindre som vanligt", sade Rebecca Christie från Bryssel-baserade tankesmedja Bruegel.

Annons

Paschal Donohoe, Irlands finansminister och president för Eurogruppen för sina kamrater i euroområdet, gav de rika ländernas G7-avtal, som måste godkännas av en mycket bredare grupp, ett ljummet välkomnande.

"Varje avtal måste tillgodose behoven hos små och stora länder", sa han på Twitter och pekade på de "139 länder" som behövs för ett bredare internationellt avtal.

Och Hans Vijlbrief, biträdande finansminister i Nederländerna, sa på Twitter att hans land stödde G7-planerna och redan hade vidtagit åtgärder för att stoppa skatteundandragande.

Även om EU-tjänstemän har kritiserat länder som Irland eller Cypern privat, är det politiskt laddat att ta itu med dem offentligt och blockets svarta lista över "samarbetsvilliga" skattecentra, på grund av dess kriterier, nämner inte EU-tillflyktsort.

Dessa har blomstrat genom att erbjuda företag lägre priser genom så kallade brevlådecentra, där de kan bokföra vinster utan att ha någon betydande närvaro.

”Europeiska skatteparadis har inget intresse av att ge efter”, sade Sven Giegold, en grönparti av Europaparlamentet som arbetar för rättvisare regler, om utsikterna till förändring.

Ändå välkomnade Luxemburgs finansminister Pierre Gramegna G7-avtalet och tillade att han skulle bidra till en bredare diskussion för ett detaljerat internationellt avtal.

Även om Irland, Luxemburg och Nederländerna välkomnade den länge kämpade för reformen hade Cypern ett mer bevakat svar.

"De små EU-länderna bör erkännas och tas i beaktande", säger Cyperns finansminister Constantinos Petrides till Reuters.

Och även G7-medlemmen Frankrike kan ha svårt att helt anpassa sig till de nya internationella reglerna.

"Stora länder som Frankrike och Italien har också skattestrategier som de är fast beslutna att hålla," sa Christie.

Tax Justice Network rankar Nederländerna, Luxemburg, Irland och Cypern bland de mest framstående globala tillflyktsorten, men inkluderar också Frankrike, Spanien och Tyskland på sin lista.

Europas divisioner blossade upp 2015 efter att dokument som kallades 'LuxLeaks' visade hur Luxemburg hjälpte företag att kanalisera vinster samtidigt som de betalade liten eller ingen skatt.

Det ledde till en nedstängning av Margrethe Vestager, EU: s mäktiga antitrustchef, som använde regler som förhindrar olagligt statligt stöd till företag och argumenterar för att sådana skatteaffärer uppgick till orättvisa subventioner.

Vestager har inlett utredningar av det finska pappersförpackningsföretaget Huhtamaki för tillbaka skatter till Luxemburg och undersökt den holländska skattebehandlingen av InterIKEA och Nike.

Nederländerna och Luxemburg har förnekat arrangemang som bryter mot EU-regler.

Men hon har haft motgångar som förra året när tribunalen slängde sin order för iPhone-tillverkaren Apple (AAPL.O) att betala 13 miljarder euro (16 miljarder dollar) i irländska tillbaka skatter, ett beslut som nu överklagas.

Vestagers order om att Starbucks skulle betala miljoner holländska tillbaka skatter avvisades också.

Trots dessa nederlag har domare gått med på hennes inställning.

"Rättvis beskattning är högsta prioritet för EU", sade en talesman för EU-kommissionen: "Vi är fortsatt engagerade i att se till att alla företag ... betalar sin skäliga andel av skatten."

I synnerhet Nederländerna har betonat en vilja att förändras efter kritik av sin roll som kanal för multinationella företag att flytta vinster från ett dotterbolag till ett annat samtidigt som de betalar inga eller låga skatter.

Det införde en regel i januari som beskattar royalty och räntebetalningar som holländska företag skickar till jurisdiktioner där bolagsskatten är lägre än 9%.

"Kravet på rättvisa har ökat", säger Paul Tang, en holländsk ledamot av Europaparlamentet. "Och nu kombineras det med ett behov av att finansiera investeringar."

($ 1 = € 0.8214)

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend