Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Kommissionen inleder överträdelseförfaranden mot tolv medlemsstater för att inte införliva EU-regler som förbjuder oskäliga handelsmetoder

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

THan inledde överträdelseförfaranden mot tolv medlemsstater för att inte ha införlivat EU-regler som förbjuder orättvisa handelsmetoder inom livsmedelssektorn. De Direktiv om oskäliga handelsmetoder i jordbruks- och livsmedelsförsörjningskedjan, antagen 17 april 2019, säkerställs skydd för alla europeiska jordbrukare såväl som för små och medelstora leverantörer mot 16 orättvisa handelsmetoder från större köpare i livsmedelskedjan. Direktivet omfattar jordbruks- och livsmedelsprodukter som handlas i försörjningskedjan, och för första gången förbjuder sådan oskälig praxis ensidigt av en handelspartner på en annan på EU-nivå.

Tidsfristen för att införliva direktivet i nationell lagstiftning var den 1 maj 2021. Från och med idag har Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Grekland, Ungern, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Slovakien och Sverige meddelade kommissionen att de antog alla nödvändiga åtgärder för att införliva direktivet och därmed förklara införlivandet fullständigt. Frankrike och Estland har meddelat att deras lagstiftning endast delvis införlivar direktivet.   

Kommissionen skickade formella underrättelser till Österrike, Belgien, Cypern, Tjeckien, Estland, Frankrike, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien och Spanien och bad dem att anta och anmäla relevanta åtgärder. Medlemsstaterna har nu två månader på sig att svara.

Annons

Bakgrund

Detta direktiv om orättvis handel i jordbruks- och livsmedelsförsörjningskedjan bidrar till att stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan. De 16 orättvisa handelsmetoderna som ska förbjudas inkluderar bland annat: (i) sena betalningar och sista minuten orderavbokningar för fördärvliga livsmedel; (ii) ensidiga eller retroaktiva ändringar av kontrakt, (iii) tvinga leverantören att betala för bortkastade produkter, och (iv) avslå skriftliga kontrakt.

I linje med direktivet kommer jordbrukare och små och medelstora leverantörer, liksom de organisationer som företräder dem, att ha möjlighet att lämna in klagomål mot sådana metoder från sina köpare. Medlemsstaterna bör inrätta utsedda nationella myndigheter som ska hantera klagomålen. Sekretess skyddas enligt dessa regler för att undvika eventuella vedergällning från köpare.

Annons

Kommissionen har också vidtagit åtgärder för att öka öppenhet på marknaden och främja producentsamarbete. Tillsammans kommer dessa åtgärder att säkerställa en mer balanserad, rättvis och effektiv försörjningskedja inom livsmedelssektorn.

Mer

Oskäliga handelsmetoder i livsmedelskedjan

Jordbrukets livsmedelsförsörjningskedja

Europeiska kommissionen

Vinnare av EU-tävlingen för unga forskare 2020-2021

publicerade

on

Den 19 september tillkännagav kommissionen vinnarna av de 32nd EU: s tävling för unga forskare, med toppriserna till sex projekt från Bulgarien, Tyskland, Irland, Spanien, Turkiet och Ukraina. Vinnarna får 7,000 5 euro för vart och ett av sina enastående projekt inom vetenskap, teknik, teknik och matematik (STEM), samt inom samhällsvetenskap. Bland de många forskningsämnena fanns kvantberäkning, innovativa solceller och en statistisk undersökning av könsstereotyper hos 7-XNUMX-åringar. Det andra och tredje priset beviljades projekt från Bulgarien, Tjeckien, Irland, Italien, Polen, Slovakien, Schweiz, Turkiet, Vitryssland och Kanada.

Kommissionär för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomar Mariya Gabriel sa: ”Grattis till alla vinnare av årets tävling med deras enastående prestation. Det senaste året har visat oss vikten av utmärkt forskning och innovation för att övervinna kriser som drabbar oss alla. Denna tävling firar en ny generation talanger vars upptäckter och innovationer kommer att vara avgörande för att forma den framtid vi vill leva i. Jag är verkligen stolt över vår ungdoms exceptionella arbete."

EU -tävlingen för unga forskare inrättades 1989 av EU -kommissionen för att uppmuntra samarbete och utbyte mellan unga forskare och ge dem möjlighet att vägledas av några av Europas mest framstående forskare. Det syftar också till att uppmuntra unga människor att studera STEM och att fortsätta en karriär inom vetenskap. I år deltog 158 lovande unga forskare, mellan 14 och 20 år och från 34 länder. Studenterna presenterade 114 olika projekt för en internationell jury av kända forskare, under ledning av Dr Attila Borics från den ungerska vetenskapsakademien. Vinnarna delade sammanlagt 93,000 18 euro i prispengar, fördelade på de XNUMX kärnpriserna, liksom andra priser, till exempel besök hos några av de mest innovativa organisationerna och företagen i Europa. De tillkännagavs under en ceremoni i universitetet i Salamanca, Spanien, efter en tvådagars virtuell tävling. Den detaljerade listan över vinnarna finns tillgänglig här och mer information finns här.

Annons

Fortsätt läsa

coronavirus

HERA: Första steget mot inrättandet av EU FAB, ett nätverk av ständigt varm produktionskapacitet

publicerade

on

Kommissionen har offentliggjort Meddelande om tidigare information, som ger vaccin- och terapiproducenter preliminär information om EU: s FAB-uppmaning till tävling, planerad till början av 2022. Målet med EU FAB är att skapa ett nätverk av "ständigt varma" produktionskapacitet för vaccin- och medicintillverkning som kan aktiveras vid framtida kriser. EU FAB kommer att täcka flera vaccin- och terapeutiska tekniker. För att vara i drift hela tiden förväntas de deltagande produktionsanläggningarna säkerställa tillgången på kvalificerad personal, tydliga driftsprocesser och kvalitetskontroller, så att EU kan vara bättre förberett och bemöta framtida hälsorisker. EU FAB kommer snabbt och enkelt att kunna aktivera sitt nätverk av tillverkningskapacitet för att möta efterfrågan på vacciner och/eller terapibehov tills marknaden har skalat upp produktionskapaciteten. EU FAB kommer att utgöra en nyckelkomponent i den industriella dimensionen hos European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA), vilket meddelades i meddelandet Vi presenterar HERA, nästa steg mot att slutföra Europeiska hälsounionen, den 16 september. Meddelandet om förhandsinformation om EU FAB är tillgängligt här.

Annons

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen

Polen beordrade att betala EU -kommissionen en halv miljon euro dagstraff över Turów -gruvan

publicerade

on

EU-domstolen har utfärdat en dagsböter på 500,000 21 euro till Polen som ska betalas till Europeiska kommissionen på grund av att han inte respekterade ett föreläggande från den XNUMX maj om att stoppa utvinningsverksamheten vid Turów brunkolsgruva, skriver Catherine Feore.

Gruvan ligger i Polen, men ligger nära de tjeckiska och tyska gränserna. Den beviljades en koncession för att fungera 1994. Den 20 mars 2020 beviljade den polska klimatministern tillstånd för en utvidgning av brunkolsbrytning fram till 2026. Tjeckien hänvisade frågan till Europeiska kommissionen och den 17 december 2020 utfärdade kommissionen en motiverat yttrande där det kritiserade Polen för flera brott mot EU -lagstiftningen. I synnerhet ansåg kommissionen att Polen, genom att anta en åtgärd som möjliggör en sexårig förlängning utan att göra en miljökonsekvensbedömning, har brutit mot EU-lagstiftningen. 

Tjeckien bad domstolen att fatta ett interimistiskt beslut, i avvaktan på domstolens slutliga dom, som den beviljade. Eftersom de polska myndigheterna underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt detta beslut lämnade Tjeckien den 7 juni 2021 en ansökan om att Polen skulle åläggas att betala en dagsavgift på 5,000,000 XNUMX XNUMX euro till EU: s budget för underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter. 

Annons

I dag (20 september) avslog domstolen en ansökan från Polen om att upphäva de tillfälliga åtgärderna och beordrade Polen att betala en straffavgift på 500,000 XNUMX euro per dag till kommissionen, en tiondel av det som Tjeckien begärde. Domstolen sade att de inte var bundna av det belopp som föreslogs av Tjeckien och ansåg att den lägre siffran skulle vara tillräcklig för att uppmuntra Polen "att sätta stopp för dess underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt interimsbeslutet".

Polen hävdade att upphörandet av brunkolsbrytningsaktiviteter i Turówgruvan kan orsaka ett avbrott i distributionen av uppvärmning och dricksvatten i områdena Bogatynia (Polen) och Zgorzelec (Polen), vilket hotar invånarnas hälsa i dessa territorier. Domstolen fann att Polen inte tillräckligt hade styrkt att detta utgjorde en verklig risk.

Med tanke på Polens underlåtenhet att följa interimsbeslutet fann domstolen att den inte hade något annat val än att döma ut böter. EU -domstolen har understrukit att det är mycket sällsynt att en medlemsstat väcker talan om fördragsbrott mot ett annat medlemsland. Detta är den nionde sådan talan i domstolens historia.

Annons

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend