Anslut dig till vårt nätverk!

Biobränslen

Kommissionen godkänner ett års förlängning av skattebefrielsen för biodrivmedel i Sverige

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

EU-kommissionen har godkänt, enligt EU:s statsstödsregler, förlängningen av skattebefrielsen för biobränslen i Sverige. Sverige har undantagit flytande biobränslen från energi- och CO₂-skatt sedan 2002. Åtgärden har redan förlängts flera gånger, den senaste gången i oktober 2020 (SA.55695). Genom dagens beslut godkänner kommissionen ytterligare ett års förlängning av skattebefrielsen (från 1 januari till 31 december 2022). Målet med skattebefrielsen är att öka användningen av biobränslen och att minska användningen av fossila bränslen i transporter. Kommissionen bedömde åtgärden enligt EU:s regler för statligt stöd, i synnerhet Riktlinjer för statligt stöd för miljöskydd och energi.

Kommissionen fann att skattebefrielserna är nödvändiga och lämpliga för att stimulera produktion och konsumtion av inhemska och importerade biobränslen, utan att onödigt snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Dessutom kommer programmet att bidra till både Sveriges och EU:s ansträngningar att leverera på Parisavtalet och gå mot 2030-målen för förnybar energi och CO₂. Stödet till livsmedelsbaserade biobränslen bör förbli begränsat, i linje med de tröskelvärden som införts av reviderat direktiv om förnybar energi. Vidare kan dispens endast beviljas när operatörer visar att de uppfyller hållbarhetskriterier, vilka kommer att införlivas av Sverige enligt kraven i det reviderade direktivet om förnybar energi. På denna grundval drog kommissionen slutsatsen att åtgärden är i linje med EU:s regler för statligt stöd. Mer information kommer att finnas tillgänglig på kommissionens konkurrens hemsida, i Registret över statligt stöd under saksnummer SA.63198.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend