Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

17:e ministermötet mellan EU och Centralasien – Förvandla utmaningar till möjligheter

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Den 22 november, hög representant/vice ordförande Josep Borrell (avbildad) och kommissionären för internationella partnerskap Jutta Urpilainen deltog i den 17th Ministermöte mellan EU och Centralasien i Dushanbe (Tadzjikistan). Mötet leddes av den höga representanten Borrell och var värd av Tadzjikistans utrikesminister Sirojiddin Muhriddin, med deltagande av utrikesministrarna från Kazakstan, Kirgizistan, Uzbekistan och Turkmenistans vice utrikesminister.

I en gemensamt pressmeddelande deltagarna bekräftade sitt åtagande att stärka samarbetet mellan EU och Centralasien för att stödja en grön och hållbar återhämtning efter COVID-19 och att arbeta tillsammans för att ta itu med några av de utmaningar som uppstår till följd av utvecklingen i Afghanistan.

Höge representanten Borrell sa: "Länderna i Centralasien har gjort anmärkningsvärda framgångar sedan deras självständighet för 30 år sedan. EU har stora intressen i att se Centralasien utvecklas som ett mer motståndskraftigt, välmående och mer sammankopplat ekonomiskt och politiskt område. EU och Centralasien delar ett starkt åtagande att intensifiera samarbetet för att bygga upp bättre efter covid-19. Vi vill också öka de gemensamma ansträngningarna för att hantera några av de gemensamma utmaningar som härrör från situationen i Afghanistan. EU kan ge ett starkt bidrag till regionens framtid om centralasiatiska stater visar beslutsamhet i sitt engagemang för reformer och demokrati.”

Kommissionär Urpilainen tillade: "Partnerskapet mellan EU och Centralasien bygger en gemensam väg till en grön, motståndskraftig, inkluderande och hållbar återhämtning efter COVID-19. Vi vill stärka samarbetet kring klimat, uppkoppling, handel och investeringar, energi och säkerhet. Och vi kommer att engagera oss med civilsamhället och ungdomen för att utveckla ett närmare partnerskap.”  

Annons

Ministermötet ägde rum bara några dagar efter den höga representanten Borrell ordförande för utrikesrådet i utvecklingssammansättningen, med deltagande av kommissionären Urpilainen, där de diskuterade utmaningar relaterade till vatten och hållbar utveckling i Centralasien.

Under ministermötet informerade EU om sina prioriteringar för regionalt samarbete, i linje med 2019 EU:s strategi för Centralasien: främja motståndskraft, välstånd och regionalt samarbete.

Mötet gav också möjlighet att utbyta om genomförandet av ett antal EU-finansierade program, inklusive gränsförvaltningsprogrammet i Centralasien (BOMCA) och terrorismbekämpningsprojektet Law Enforcement in Central Asia (LEICA), samt att föreslå nya initiativ, inklusive en ny interregional dialog om internationella arbetsnormer. EU och Centralasien ser fram emot att under loppet av 2022 anordna en högnivåkonferens om anslutningsmöjligheter.

Annons

Under deras besök i Dushanbe, hög representant Borrell och kommissionär Urpilainen kommer också att hålla samråd med företrädare för den tadzjikiska regeringen och det civila samhället för att främja närmare samarbete och ansträngningar för att hantera Afghanistan-relaterade utmaningar, inklusive den humanitära situationen, stabilitet, säkerhet, radikalisering, terrorism och olaglig narkotikahandel. Efter COP26 och i ljuset av Tadzjikistans enorma vattenkraftskapacitet kommer EU också att diskutera sätt att främja samarbetet med landet och den bredare regionen om vatten, energi och klimat.

Bakgrund

Under 2019 antog EU en ny strategi för Centralasien (Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan), som belyser regionens växande strategiska relevans för EU. EU har betydande andelar i Centralasien, med tanke på regionens strategiska geografiska läge och centrala roll i sambandet mellan Europa och Asien, dess enorma energiresurser (Kazakstan är EU:s fjärde leverantör av råolja), betydande marknadspotential (70 miljoner invånare, 35 % av dem är under 15 år), och vårt intresse för regional säkerhet och migration, särskilt mot bakgrund av utvecklingen i Afghanistan.

Mer

Faktablad om förbindelserna mellan EU och Kazakstan

Faktablad om förbindelserna mellan EU och Tadzjikistan

Faktablad om förbindelserna mellan EU och Uzbekistan

Faktablad om förbindelserna mellan EU och Kirgizistan

Faktablad om förbindelserna mellan EU och Turkmenistan

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa
Annons

Kroatien

Kommissionen godkänner regionalstödskartan 2022–2027 för Kroatien

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt enligt EU:s regler för statligt stöd Kroatiens karta för beviljande av regionalstöd från 1 januari 2022 till 31 december 2027 inom ramen för reviderade riktlinjerna för regionalstöd ('TRASA'). Den reviderade riktlinjerna, som antogs av kommissionen den 19 april 2021 och träder i kraft den 1 januari 2022, gör det möjligt för medlemsstaterna att stödja de minst gynnade europeiska regionerna i att komma ikapp och minska skillnaderna i fråga om ekonomiskt välbefinnande, inkomst och arbetslöshet – sammanhållningsmål som står i centrum för unionen. De ger också ökade möjligheter för medlemsländerna att stödja regioner som står inför omställning eller strukturella utmaningar som avfolkning, att bidra fullt ut till de gröna och digitala omställningarna.

Samtidigt upprätthåller den reviderade RAG starka skyddsåtgärder för att förhindra att medlemsstaterna använder offentliga medel för att utlösa omlokalisering av jobb från ett EU-medlemsland till ett annat, vilket är avgörande för rättvis konkurrens på den inre marknaden. Kroatiens regionala karta definierar de kroatiska regioner som är berättigade till regionalt investeringsstöd. Kartan fastställer också de högsta stödnivåerna i de stödberättigade regionerna. Stödnivån är det högsta belopp av statligt stöd som kan beviljas per stödmottagare, uttryckt som en procentandel av de stödberättigande investeringskostnaderna. Enligt de reviderade riktlinjerna kommer regioner som täcker hela Kroatiens befolkning att vara berättigade till regionalt investeringsstöd. Ett pressmeddelande finns tillgängligt nätet.

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen

Könsskillnaderna på utbildningsnivå minskar, men kvinnor är fortfarande underrepresenterade inom forskning och innovation

publicerade

on

Antalet kvinnliga studenter och utexaminerade på kandidat-, master- och doktorandnivå har ökat stadigt de senaste åren. Kvinnor är dock fortfarande underrepresenterade i forsknings- och innovationskarriärer. Detta är några av de viktigaste resultaten av Europeiska kommissionens Hon siffror 2021-rapport, som sedan 2003 övervakar nivån på framstegen mot jämställdhet inom forskning och innovation inom och utanför Europeiska unionen.

Innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomskommissionär Mariya Gabriel välkomnade årets rapport och sa: "Den senaste She Figures-rapporten visar att Europas ekonomi, laboratorier och akademi redan är beroende av kvinnor. Men det visar också att vi fortfarande behöver göra mer för att främja jämställdhet, särskilt för att inspirera tjejer till en karriär inom STEM. Det råder ingen tvekan om att Europa behöver kvinnors kreativitet och entreprenöriella potential för att forma en mer hållbar, grön och digital framtid.”

Publikationen She Figures 2021 visar att kvinnor i genomsnitt på kandidat- och magisternivå är fler än män som studenter (54 %) och akademiker (59 %), och det är nästan en jämn könsfördelning på doktorandnivå (48 %). Skillnaderna mellan studieområdena kvarstår dock. Till exempel representerar kvinnor fortfarande mindre än en fjärdedel av doktoranderna inom IKT-området (22 %), medan de representerar 60 % eller mer inom områdena hälsa och välfärd och utbildning (60 % respektive 67 %). Dessutom representerar kvinnor endast cirka en tredjedel av forskarna (33 %).

På den högsta nivån i akademin är kvinnor fortfarande underrepresenterade och innehar ungefär en fjärdedel av fulla professurstjänster (26 %). Kvinnor är också mindre benägna att vara anställda som vetenskapsmän och ingenjörer (41 %) och är underrepresenterade bland egenföretagare inom naturvetenskap och ingenjörs- och IKT-yrken (25 %). Mer information finns i denna pressmeddelande.

Annons

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa

Hormonstörande kemikalier (EDC)

Kemikalier: Kommissionen efterlyser allmänhetens synpunkter på förenkling och digitalisering av märkningar

publicerade

on

Kommissionen har inlett ett offentligt samråd om förenkling och digitalisering av märkning av kemiska produkter som lim, tvätt- och diskmedel samt gödningsprodukter. Etiketter som medföljer produkter är det primära sättet att kommunicera viktig information till användarna, inklusive faro- och säkerhetsinformation och produktanvändningsinstruktioner.

Än, Fitness Check av den mest relevanta kemikalielagstiftningen (exklusive REACH) och utvärderingen av tvättmedelsförordningen visat att etikettförståelsen och följaktligen konsumentskyddet kan förbättras ytterligare genom att undvika att etiketter överbelastas med information, vilket ofta är tekniskt. Det offentliga samrådet kommer att samla in feedback om erfarenheter och åsikter från konsumenter, professionella produktanvändare, industri, organisationer i det civila samhället, nationella myndigheter och andra berörda parter. 

Resultaten kommer att ingå i kommissionens överväganden om förslag om en översyn av förordningarna om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP) och förordningar om tvättmedel och gödselprodukter, som förväntas 2022. Det offentliga samrådet är tillgängligt. här och är öppen till 16 februari 2022.

Annons

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa
Annons
Annons

trend