Anslut dig till vårt nätverk!

coronavirus

Kommissionen godkänner en ändring av det irländska systemet för att stödja kommersiella arenor, producenter och promotorer av liveframträdanden som drabbats av coronavirus-pandemin

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har funnit att ändringarna av ett befintligt irländskt program för att stödja kommersiella arenor, producenter och promotorer av liveframträdanden som drabbats av coronavirus-pandemin är i linje med Tillfälligt ramverk. Kommissionen godkände det ursprungliga systemet den 28 May 2021 (SA.63067) och dess efterföljande ändring den 2 December 2021 (SA.100717). Irland anmälde följande ändringar av det ursprungliga systemet med ändringar: (i) En total budgetökning med 45 miljoner euro. (ii) en justering av behörighetsvillkoren, med bestämmelse om att sökande, för att vara berättigade, måste planera att hålla ett liveframträdandeevenemang mellan 1 december 2021 och 30 juni 2022; och (iii) det nya sista datumet för mottagande av ansökningar enligt åtgärden är den 30 juni 2022.

Kommissionen fann att det irländska systemet, i dess ändrade lydelse, fortsätter att vara i linje med villkoren i den tillfälliga ramen. I synnerhet kommer stödet (i) inte att överstiga 2.3 miljoner euro per stödmottagare; och (ii) kommer att beviljas senast den 30 juni 2022. Kommissionen drog slutsatsen att det ändrade irländska systemet fortfarande är nödvändigt, lämpligt och proportionerligt för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i linje med artikel 107( b) EUF-fördraget och de villkor som anges i den tillfälliga ramen. På grundval av detta godkände kommissionen den ändrade ordningen enligt EU:s regler för statligt stöd.

Mer information om det tillfälliga ramverket och andra åtgärder som vidtagits av kommissionen för att hantera den ekonomiska effekten av koronaviruspandemin kan hittas här. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.101267 i EU statligt stöd register på kommissionens tävlingens webbplats när någon sekretessfrågor har lösts.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend