Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Ekonomisk vinterprognos 2022: Tillväxten förväntas återta dragkraft efter vinteravmattning

DELA MED SIG:

publicerade

on

Den ekonomiska prognosen för vintern 2022 förutspår att EU:s ekonomi, efter en anmärkningsvärd expansion med 5.3 % 2021, kommer att växa med 4.0 % 2022 och 2.8 % 2023. Tillväxten i euroområdet förväntas också uppgå till 4.0 % 2022 och dämpas till 2.7 % 2023. EU som helhet nådde sin pre-pandemiska BNP-nivå under tredje kvartalet 2021 och alla medlemsländer beräknas ha passerat denna milstolpe i slutet av 2022.

Ekonomisk tillväxt kommer att återfå dragkraft

Efter den kraftiga återhämtningen av den ekonomiska aktiviteten som startade under våren förra året och fortsatte med oförminskad styrka under tidig höst, beräknas tillväxtmomentumet i EU ha avtagit till 0.4 % under det sista kvartalet 2021, från 2.2 % under föregående kvartal. Även om en avmattning redan förväntades i den ekonomiska höstprognosen 2021, efter att EU:s ekonomi slutit gapet med sin pre-pandemiska produktionsnivå 2021–Q3, var den kraftigare än beräknat eftersom motvinden till tillväxten intensifierades: särskilt ökningen av covid- 19 infektioner, höga energipriser och fortsatta störningar på utbudssidan.

Tillväxten fortsätter att formas av pandemin, med många EU-länder under press från en kombination av ökad belastning på hälso- och sjukvårdssystemen och personalbrist på grund av sjukdom, försiktighetskarantäner eller vårduppgifter. Flaskhalsar för logistik och leverans, inklusive brist på halvledare och vissa metallvaror, kommer också att fortsätta tynga produktionen, åtminstone under det första halvåret. Sist men inte minst väntas energipriserna nu förbli höga längre än väntat i höstprognosen och därmed utöva ett mer utdraget tryck på ekonomin och ett högre inflationstryck.

Denna prognos antar att den påfrestning på ekonomin som den nuvarande vågen av infektioner orsakar kommer att bli kortvarig. Den ekonomiska aktiviteten kommer att återta dragkraft, även när utbudsförhållandena normaliseras och inflationstrycket dämpas. Ser man bortom den kortsiktiga turbulensen, fortsätter de fundamentala förutsättningarna för denna expansiva fas att vara starka. En ständigt förbättrad arbetsmarknad, stort hushållssparande, fortfarande gynnsamma finansieringsvillkor och den fullständiga implementeringen av Recovery and Resilience Facility (RRF) är alla redo att upprätthålla en utdragen och robust expansionsfas.

Revidering uppåt av inflationsutsikterna

Inflationsprognosen har reviderats upp kraftigt jämfört med höstprognosen. Detta återspeglar effekterna av höga energipriser, men också det vidgade inflationstrycket på andra varukategorier sedan hösten.

Annons

After reaching a record rate of 4.6% in the fourth quarter of last year, inflation in the euro area is projected to peak at 4.8% in the first quarter of 2022 and remain above 3% until the third quarter of the year. As the pressures from supply constraints and high energy prices fade, inflation is expected to decline to 2.1% in the final quarter of the year, before moving below the European Central Bank’s 2% target throughout 2023.

Sammantaget förväntas inflationen i euroområdet öka från 2.6 % 2021 (2.9 % i EU) till 3.5 % (3.9 % EU) 2022, innan den sjunker till 1.7 % (1.9 % EU) 2023.

Osäkerheten och riskerna är fortsatt höga

Även om pandemins inverkan på den ekonomiska aktiviteten har försvagats över tiden, kan pågående inneslutningsåtgärder och utdragen personalbrist dra på den ekonomiska aktiviteten. De kan också försämra funktionen hos kritiska försörjningskedjor längre än förväntat. Däremot kan en svagare efterfrågetillväxt på kort sikt bidra till att lösa utbudsflaskhalsar något tidigare än vad som antagits.

På uppsidan kan hushållens efterfrågan växa starkare än väntat, vilket redan upplevts med återöppningen av ekonomierna 2020, och investeringar som främjas av RRF kan generera en starkare impuls till aktivitet.

Inflationen kan bli högre än väntat om kostnadstrycket så småningom överförs från producent- till konsumentpriserna i större utsträckning än beräknat, vilket förstärker risken för andrahandseffekter.

Riskerna för tillväxt- och inflationsutsikterna förvärras markant av geopolitiska spänningar i Östeuropa.

An Economy that Works for People Executive Vice President Valdis Dombrovskis said: “The EU economy has now regained all the ground it lost during the height of the crisis, thanks to successful vaccination campaigns and coordinated economic policy support. Unemployment has reached a record low. These are major achievements. As the pandemic is still ongoing, our immediate challenge is to keep the recovery well on track. The significant rise in inflation and energy prices, along with supply chain and labour market bottlenecks, are holding back growth. Looking ahead, however, we expect to switch back into high gear later this year as some of these bottlenecks ease. The EU’s fundamentals remain strong and will be boosted further as countries start to put their Recovery and Resilience Plans into full effect.”

Economy Commissioner Paolo Gentiloni said: “Multiple headwinds have chilled Europe’s economy this winter: the swift spread of Omicron, a further rise in inflation driven by soaring energy prices and persistent supply-chain disruptions. With these headwinds expected to fade progressively, we project growth to pick up speed again already this spring. Price pressures are likely to remain strong until the summer, after which inflation is projected to decline as growth in energy prices moderates and supply bottlenecks ease. However, uncertainty and risks remain high.”

Bakgrund

Den ekonomiska vinterprognosen 2022 ger en uppdatering av den ekonomiska höstprognosen 2021, som presenterades i november 2021, med fokus på BNP- och inflationsutvecklingen i alla EU:s medlemsstater.

Denna prognos baseras på en uppsättning tekniska antaganden om växelkurser, räntor och råvarupriser med brytdatum den 27 januari. För all annan inkommande data, inklusive antaganden om regeringens politik, tar denna prognos hänsyn till information fram till och med den 1 februari.

Europeiska kommissionen publicerar två omfattande prognoser (vår och höst) och två mellanprognoser (vinter och sommar) varje år. Delprognoserna täcker årlig och kvartalsvis BNP och inflation för innevarande och påföljande år för alla medlemsstater, samt EU och euroområdet.

The European Commission’s next forecast will be the Spring 2022 Economic Forecast, scheduled to be published in May 2022.

Mer information

Fullständigt dokument: Vintern 2022 ekonomisk prognos

Följ vicepresident Dombrovskis på Twitter: VDombrovskis

Följ kommissionär Gentiloni på Twitter: @PaoloGentiloni

Följ GD Ekonomi och finans på Twitter: ecfin

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend