Anslut dig till vårt nätverk!

coronavirus

Kommissionen godkänner cypriotiska incitamentsprogram på 6.13 miljoner euro för flygbolag som drabbats av coronavirus-pandemin

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har funnit att ett cypriotiskt incitamentsprogram på 6.13 miljoner euro till flygbolag som drabbats av coronavirus-pandemin är i linje med det statliga stödet Tillfälligt ramverk. Ordningen är ett återinförande av en stödåtgärd som ursprungligen godkändes av kommissionen den 1 juli 2020 (SA.57691), som löpte ut den 31 december 2021. Enligt systemet kommer stödet att ha formen av direkta bidrag. Åtgärden kommer att vara öppen för alla intresserade flygbolag som trafikerar rutter till och från Cypern.

Nivån på ersättningen kommer att bero på flygplanets kabinfaktor (det vill säga antalet passagerare ombord dividerat med flygplanets kapacitet i passagerarantal), från en kabinfaktor på 41 % och upp till 70 %, och den kommer att betalas per varje transporterad passagerare. Syftet med programmet är att stödja flygbolagen på ett heltäckande och icke-diskriminerande sätt för att återupprätta flyglinjer från/till Cypern och på så sätt möjliggöra återhämtning av flygförbindelser och turism.

Kommissionen fann att det cypriotiska systemet är i linje med villkoren i den tillfälliga ramen. I synnerhet kommer stödet (i) inte att överstiga 2.3 miljoner euro per stödmottagare. och (ii) kommer att beviljas senast den 30 juni 2022. Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionerlig för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i linje med artikel 107 b. EUF-fördraget och de villkor som anges i den tillfälliga ramen.

På denna grund godkände kommissionen åtgärderna enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information om det tillfälliga ramverket och andra åtgärder som vidtagits av kommissionen för att hantera den ekonomiska effekten av koronaviruspandemin kan hittas här. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.101311 i EU statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend