Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

New Pact for Skills-partnerskap för att stärka kompetensen inom närhets- och socialekonomisektorn

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Med stöd av kommissionen har organisationer inom den sociala ekonomin, effektinvesterare, mikrofinansieringsleverantörer, etiska och kooperativa banker, leverantörer av yrkesutbildning och utbildning samt regioner inrättat en storskalig partnerskap för kompetens utveckling i närhets- och socialekonomins industriella ekosystem. Sektorn representerar mer än 6 % av EU:s arbetsföra befolkning.

Partnerskapet syftar till att förbättra nivån på nyckelfärdigheter, inklusive digitala färdigheter, färdigheter i socialt entreprenörskap och kapacitetsbyggande färdigheter. Initiativet lovar att mobilisera offentligt och privat kapital för att möjliggöra upp- och omutbildning av 5 % av arbetskraften och entreprenörerna i sektorn varje år för att ta itu med de gröna och digitala omställningarna i den sociala ekonomin. Detta nya partnerskap kommer bara månader efter att kommissionen presenterade sitt Handlingsplan för social ekonomi som syftar till att öka sektorns synlighet och skapa rätt förutsättningar för socialekonomiska organisationer att starta upp och skala upp.

Kommissionären för den inre marknaden, Thierry Breton, sa: "Genom innovativa och inkluderande affärsmodeller har ekosystemet närhet och den sociala ekonomin i hög grad bidragit till EU:s motståndskraft och dess gröna och digitala övergångar. Tack vare Pact for Skills arbetar nu varje industriellt ekosystem tillsammans för att utrusta sig med rätt kompetens för att möta dagens ekonomiska och sociala utmaningar. Dagens partnerskap för kompetens kommer att ge livslångt lärande möjligheter för socialekonomiska entreprenörer och organisationer.”

Kommissionären för jobb och sociala rättigheter Nicolas Schmit sa: "Tack vare sina starka lokala rötter kan den sociala ekonomin erbjuda innovativa bottom-up-lösningar på många av dagens globala utmaningar, såsom klimatförändringar, digitalisering och socialt utanförskap genom att sätta människors behov på mitten. Den sociala ekonomin arbetar med och för lokala samhällen och har en enorm potential att skapa jobb. Ett av syftena med handlingsplanen som vi presenterade i december förra året är att öka sektorns synlighet och tilltala unga entreprenörer: detta partnerskap för kompetens kommer att hjälpa till att göra just det.”

Partnerskapet är en del av Kompetenspakt, ett av flaggskeppsinitiativen under Europeiska kunskapsagendan. Kompetenspartnerskapet kompletterar också andra viktiga initiativ för att stärka den sociala ekonomins ekosystem, inklusive skapandet av en övergångsväg att stödja ekosystemets gröna och digitala omställning samt dess motståndskraft, i linje med de mål som anges i EU:s Uppdaterad industristrategi.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

trend