Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Skydd av EU:s transporter i kristider: Kommissionen antar en beredskapsplan för transporter

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Kommissionen har antagit en beredskapsplan för transporter för att stärka EU:s transporters motståndskraft i kristider. Planen drar lärdomar från covid-19-pandemin samt tar hänsyn till de utmaningar som EU:s transportsektor har stått inför sedan början av Rysslands militära aggression mot Ukraina. Båda kriserna har allvarligt påverkat transporter av varor och människor, men denna sektors motståndskraft och den förbättrade samordningen mellan medlemsländerna var nyckeln till EU:s svar på dessa utmaningar.

Transportkommissionär Adina Vălean sa: "Dessa utmanande och svåra tider påminner oss om vikten av vår EU-transportsektor och behovet av att arbeta med vår beredskap och motståndskraft. Covid-19-pandemin var inte den första krisen med konsekvenser för transportsektorn, och Rysslands illegala invasion av Ukraina visar oss att det definitivt inte kommer att bli den sista. Det är därför vi måste vara redo. Dagens beredskapsplan, särskilt baserad på lärdomar och initiativ som tagits under covid-19-pandemin, skapar en stark ram för en krissäker och motståndskraftig EU-transportsektor. Jag är övertygad om att denna plan kommer att vara en viktig drivkraft för transportmotståndskraft eftersom många av dess verktyg redan har visat sig vara nödvändiga när de stöder Ukraina – inklusive Solidaritetsbanor mellan EU och Ukraina, som nu hjälper Ukraina att exportera sin spannmål.”

10 åtgärder för att dra lärdomar från de senaste kriserna

Planen föreslår en verktygslåda av 10-åtgärder att vägleda EU och dess medlemsstater när de inför sådana akuta krishanteringsåtgärder. Bland andra åtgärder understryker den vikten av att säkerställa minimala anslutningsmöjligheter och passagerarskydd, bygga motståndskraft mot cyberattacker och motståndskraftstestning. Det betonar också relevansen av Green Lanes principer, som säkerställer att landfrakt kan passera gränserna på mindre än 15 minuter, och förstärker rollen för nätverket av kontaktpunkter i nationella transportmyndigheter. Båda har visat sig avgörande under covid-19-pandemin, såväl som i den nuvarande krisen orsakad av rysk aggression mot Ukraina.

De 10 åtgärdsområdena är:

  1. Att göra EU:s transportlagar lämpliga för krissituationer
  2. Säkerställa adekvat stöd till transportsektorn
  3. Säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster och människor
  4. Hantera flyktingströmmar och repatriera strandade passagerare och transportarbetare
  5. Säkerställer minimal anslutning och passagerarskydd
  6. Dela transportinformation
  7. Att stärka samordningen av transportpolitiken
  8. Stärka cybersäkerhet
  9. Testa transportberedskap
  10. Samarbete med internationella partners

En viktig lärdom från pandemin är vikten av att samordna krishanteringsåtgärder – för att till exempel undvika situationer där lastbilar, deras chaufförer och nödvändiga varor fastnar vid gränserna, vilket observerades under pandemins tidiga dagar. Beredskapsplanen för transporter inför vägledande principer som säkerställer att krishanteringsåtgärder är proportionerliga, öppna, icke-diskriminerande, i linje med EU:s fördrag och som kan säkerställa att den inre marknaden fortsätter att fungera som den ska.  

Nästa steg

Annons

Kommissionen och medlemsländerna kommer att använda denna beredskapsplan för att svara på aktuella utmaningar som påverkar transportsektorn. Kommissionen kommer att stödja medlemsstaterna och styra processen för att bygga krisberedskap i samarbete med EU:s organ, genom att samordna nätverket av nationella transportkontaktpunkter och upprätthålla regelbundna diskussioner med internationella partner och intressenter. För att svara på omedelbara utmaningar och säkerställa att Ukraina kan exportera spannmål, men också importera de varor det behöver, från humanitärt bistånd, till djurfoder och gödningsmedel, kommer kommissionen att samordna nätverket av kontaktpunkter för Solidarity Lanes och matchningsplattformen Solidarity Lanes.

Bakgrund

Initiativet är ett svar på rådets uppmaning till kommissionen att utarbeta en beredskapsplan för den europeiska transportsektorn för pandemier och andra större kriser. Den uppfyller ett av kommissionens åtaganden i Hållbar och smart mobilitetsstrategi, och utvecklades i samarbete med medlemsstaternas myndigheter och sektorsrepresentanter. 

Mer

Nyheter objekt på MOVEs webbplats 

PDF till Beredskapsplan för transporter  

Europeiska kommissionen kommer att upprätta Solidaritetsbanor för att hjälpa Ukraina att exportera jordbruksvaror

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend