Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Kommissionen tillkännager ordförande och ledamöter för det nya mandatet för Plattformen för hållbar finansiering

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen offentliggjorde den 8 februari listan över medlemmar för det nya mandatet för den Plattform för hållbar finansiering. Plattformen kommer att ge kommissionen råd om EU-taxonomi och EU:s ram för hållbara finanser mer allmänt, med ett förstärkt fokus på användbarhet.

Den kommer också att övervaka kapitalflödena till hållbara investeringar. Som svar på inbjudan att lämna ansökningar som publicerades i oktober 2022 valde kommissionen ut 28 medlemmar och fem observatörer från den privata sektorn på grundval av deras expertis inom miljö och hållbar ekonomi. De sju permanenta ledamöterna bland EU:s byråer och organ har återutsetts direkt. Dessutom har nio EU-institutioner och internationella organisationer bjudits in som observatörer. Kommissionen har också utsett Helena Viñes Fiestas till ordförande för plattformen. Viñes Fiestas är bland annat Kommissionsledamot för den spanska finansmarknadsmyndigheten och medlem av FN:s högnivåexpertgrupp för Net Zero Pledges.

Kommissionär för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen Mairead McGuinness (avbildad) sa: "Med detta nya mandat kommer plattformen att fokusera på användbarhet för att förbättra implementeringen av vår ambitiösa agenda för hållbar finans. Plattformen kommer också att fortsätta att utveckla och uppdatera taxonomikriterierna i linje med den senaste tekniska utvecklingen. Målet är att se till att taxonomin och hela ramverket för hållbar finans fungerar effektivt för att hjälpa realekonomin i omställningen. Jag gratulerar Helena Viñes Fiestas till hennes utnämning som ordförande och jag önskar henne och plattformen framgång under de kommande två åren.” 

Plattformen kommer att nå ut till ett brett spektrum av intressenter, t.ex. om vilka nya verksamheter som skulle kunna inkluderas i EU:s taxonomi eller om eventuella ändringar av de tekniska screeningskriterierna för befintlig verksamhet. I detta sammanhang kommer kommissionen att inrätta en mekanism för begäran av intressenter som ska publiceras på dedikerad webbsida, tillsammans med leveranserna och framstegen i plattformens arbete. Den fullständiga listan över medlemmar och ytterligare information finns på Plattformens webbsida.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend