Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Kommissionen publicerar den allmänna rapporten 2022: EU:s solidaritet i handling vid tidpunkten för geopolitiska utmaningar

DELA MED SIG:

publicerade

on

Den 15 mars offentliggjorde kommissionen 2022 års upplaga av EU:s allmänna rapport, i linje med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Rapporten presenterar EU:s nyckelaktiviteter 2022, med starkt fokus på EU:s svar på Rysslands anfallskrig mot Ukraina och orubblig solidaritet med Ukraina.

I synnerhet antog EU mer än 200 åtgärder för att hjälpa den ukrainska staten och folket, och stödja medlemsländerna i att hantera konsekvenserna, särskilt för Europas ekonomi och energisäkerhet. Omkring 4 miljoner människor som flydde från kriget fick tillfälligt skydd i medlemsländerna. EU antog nio paket med hårda sanktioner för att begränsa Rysslands förmåga att föra krig och mobiliserade närmare 50 miljarder euro i stöd till Ukraina.

EU också agerade beslutsamt att fasa ut sitt beroende av ryska fossila bränslen, stödja medborgare som står inför höga energiräkningar och påskynda EU:s omställning av ren energi. Tack vare sin REPowerEU-plan diversifierade den successivt sina leveranser, nådde rekordnivåer för gaslagring (över 95 % i november) och överträffade målet för att minska gasförbrukningen.

EU fortsatte också att leverera på sin gröna agenda och hållbar och inkluderande tillväxt, samt det framgångsrika genomförandet av återhämtningsplanen på 800 miljarder euro NextGenerationEU. EU stannade i den Grön affär: dess inhemska nettoutsläpp var 30 % lägre än 1990, och EU är på god väg att nå 2030-målet. EU höjde också 2030-målet för förnybar energi till 45 % jämfört med det tidigare målet på 40 %, samtidigt som viktiga politiska överenskommelser nåddes om översynen av EU:s system för handel med utsläppsrätter, inrättandet av en social klimatfond och implementeringen av det nya koldioxidutsläppet. Gränsjusteringsmekanism.

Inom den digitala sektorn antogs under året lagen om digitala tjänster och lagen om digitala marknader, tillsammans med ny lagstiftning om universella laddare. När det gäller jämställdhet togs avgörande steg i fråga om direktivet om kvinnor i styrelser, om lönetransparensåtgärder och om direktivet om adekvata minimilöner. Rapporten finns tillgänglig på alla officiella EU-språk som en helillustrerad bok och i en online-version.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend