Anslut dig till vårt nätverk!

Banking

Kommissionen antar rapporteringsregler om bankers exponering mot skuggbanker

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har antagit tekniska standarder som ska användas av kreditinstitut när de rapporterar sina exponeringar till skuggbanksenheter, enligt kraven i Förordning för kapitalkrav. Dessa standarder anger kriterier för identifiering av skuggbanksenheter, vilket säkerställer harmonisering och jämförbarhet av exponeringar som rapporteras av kreditinstitut. Standarderna kommer också att ge tillsynsmyndigheter robusta data för att bedöma bankernas risker i förhållande till finansiella intermediärer utanför banker. Detta kommer att stärka tillsynsramen, vilket möjliggör en förbättrad insyn i de materiella kopplingarna mellan den traditionella banksektorn och skuggbanksektorn.

Kommissionär Mairead McGuinness, kommissionär för finansiella tjänster, finansiell stabilitet och kapitalmarknadsförbund, sa: "Finansiella institutioner som inte är banker har vuxit under de senaste åren. Vissa har byggt upp avsevärda obalanser i hävstångs- och likviditetsbalansen och, vilket framgår av de senaste förlusterna i banksektorn som involverar dessa enheter, kan deras verksamhet utgöra en risk för det finansiella systemet. Dagens regler ger EU-aktiva banker ytterligare klarhet om vilka enheter som hamnar under skuggbankverksamhet, vilket säkerställer rapporteringskonsistens mellan banker och förbättrar tillsynsmyndigheternas kapacitet att upptäcka uppbyggnaden av stora exponeringar mot icke-banksfinansiella institutioner och hantera riskerna effektivt.”

Kraven, antagna i form av en delegerade förordning, kommer nu formellt att överlämnas till Europaparlamentet och rådet, som kommer att ha tre månader på sig att granska handlingen. Den uppdaterade delegerade förordningen är tillgänglig här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend