Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Kommissionen finansierar 171 nya LIFE-projekt inom miljö och klimat i Europa med över 396 miljoner euro

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt 171 nya projekt över hela Europa under LIFE-program för miljö- och klimatåtgärder, värd mer än 396 miljoner euro. Tack vare programmets medfinansieringskrav kommer det att mobilisera en total investering på mer än 722 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med 28.5 % jämfört med förra året. Projekt från nästan alla EU-länder kommer att dra nytta av EU-stöd under följande delprogram: natur och biologisk mångfald; cirkulär ekonomi och livskvalitet; begränsning och anpassning till klimatförändringar; och ren energiomställning.

LIFE-projekt bidrar till att nå European Green Deals breda utbud av klimat-, energi- och miljömål, inklusive EU:s mål att bli klimatneutrala 2050. De stödjer biologisk mångfald och naturrestaurering, förbättrar livskvaliteten för européer genom att minska föroreningar och växthusgaser. gasutsläpp, öka cirkulariteten i ekonomin och klimattålighet och påskynda övergången till ren energi i hela Europa. 

Exempel på tilldelade projekt

En av de största natur och biologisk mångfald projekt involverar 13 EU-medlemsstater och andra europeiska länder som tar itu med bifångst i Nordatlanten, Östersjön och Medelhavet. Projektet leds av Nederländerna och syftar till att minimera - och där det är möjligt eliminera - bifångst i de berörda regionerna i linje med EU: s strategi för biologisk mångfald 2030.

För att främja en mer cirkulär ekonomi och livskvalitet, ett projekt i Bulgarien kommer att främja hållbar konsumtion, förebyggande och separat insamling av avfall som involverar lokala myndigheter, företag och medborgare. Projektet syftar till att visa hur Bulgariens traditionella soptippar kan ersättas med nya system för insamling och återvinning av avfall från dörr till dörr "pay as you throw".

Stödjande klimatreducering, ett franskt projekt syftar till att demonstrera den tekniska och ekonomiska genomförbarheten av ett innovativt och kostnadseffektivt solcellssystem innan det släpps ut på marknaden. Tekniken består av bifacial solpaneler som är upphängda ovanför outnyttjade platser som kanaler, bassänger och reservoarer. Denna teknik kommer att bidra till att generera mer förnybar energi, minska utsläppen av växthusgaser och minska konkurrensen om markanvändning.

Ett nytt multi-country projekt kommer också att stödja ren energiomställning i värdekedjan HORECA (hotell, restaurang, catering) i sju EU-länder. Projektet syftar till att utbilda över 500 arbetare och engagera cirka 10 000 intressenter inom boende- och livsmedelsbranschen för att spara motsvarande energi av 390 miljoner glödlampor per år.

Annons

En överblick: nya projekt under 396 miljoner euro i EU-finansiering 

Natur och biologisk mångfald 

29 natur och biologisk mångfald projekt, med en total budget nära 211 miljoner euro (varav EU kommer att bidra med cirka 140 miljoner euro) kommer att återställa sötvatten, marina och kustnära ekosystem och livsmiljöer; förbättra bevarandestatusen för fåglar, insekter, reptiler, amfibier och däggdjur; förbättra styrningen; och stödja genomförandet och efterlevnaden av relevant EU-lagstiftning som t.ex Fåglar och Livsmiljöer Direktiven och de EU: s strategi för biologisk mångfald 2030. Genom att göra det kommer de lika mycket att bidra till EU:s genomförande av Kunming/Montreal Global Biodiversity Agreement.

Cirkulär ekonomi och livskvalitet

LIFE-projekt kommer att mobiliseras över €298m, som EU kommer att tillhandahålla över € 94 euro Att bidra till cirkulär ekonomi och förbättra livskvaliteten

En summa av 36 projekt kommer att fokusera på vattenanvändning, elavfall, kemikalier, luft- och bullerföroreningar att hjälpa till att förbättra livskvaliteten för EU-medborgare och utveckla teknik för att stödja Cirkulär ekonomi Handlingsplan

Dessutom, fem projekt kommer att förstärka miljöstyrning och information genom att ge konsumenterna möjlighet att leva giftfria liv och göra hållbara livsmedelsval, och genom att stödja kommuner att anta bästa praxis inom avfallshantering och att implementera Green City Accord. EU kommer att bidra med cirka 6 miljoner euro för en total projektbudget på nästan 10 miljoner euro. 

Begränsning och anpassning av klimatförändringar

Totalt, 34 projekt värt ungefär 110 miljoner euro (där EU kommer att tillhandahålla cirka 65 miljoner euro) kommer att bidra till begränsning av klimatförändringar, anpassning till klimatförändringar och klimatstyrning och information relaterad till klimatförändringens effekter. De kommer att öka genomförandet av Europeiska klimatlagstiftningen och EU:s strategi för anpassning till klimatförändringsstrategin genom att underlätta övergången till en klimatneutral, hållbar och motståndskraftig europeisk ekonomi.

Dessa projekt handlar bland annat om att minska utsläppen av växthusgaser; kolavlägsnande i jordbruks- och skogsmarker; hållbara livsmedelssystem; förbättringar av förnybar energi och energieffektivitet; klimatvänliga alternativ till fluorerade växthusgaser; klimatanpassning i städer och på landsbygden, samt ökad beredskap för extrema väderhändelser som värmeböljor och översvämningar. 

Ren energiomställning

67 projekt med en total budget på mer än 102 miljoner euro (varav EU tillhandahåller cirka 97 miljoner euro) kommer att förbättra marknads- och regleringsvillkoren i EU för övergången till ren energi, särskilt genom att främja och implementera energieffektivitet och småskaliga lösningar för förnybar energi. 

Dessa projekt stöder genomförandet av den energieffektivitets- och förnybara energipolitik som anges i REPowerEU-plan och Passar för 55 paket, samt de övergripande målen för energiunionen. 

Bakgrund

Under sin 31-åriga existens har den Life-programmet har medfinansierat mer än 6,000 171 miljö- och klimatprojekt i hela EU och associerade länder. De 751 projekt som tillkännagavs i dag valdes ut bland mer än 2022 ansökningar, inlämnade under LIFE 2022-ansökningsomgången, publicerad i maj XNUMX.

Europeiska kommissionen har ökat anslagen till LIFE-programmet med nästan 60 % för perioden 2021–2027, vilket kommer att uppgå till 5.43 miljarder euro. Bidragen som finansieras under LIFE-programmet förvaltas av CINEA - European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency.

Mer information

Projektsammanfattningar

LIFE-program för miljö- och klimatåtgärder

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend