Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen utfärdar framgångsrikt 8 miljarder euro i sin sista syndikerade transaktion 2023

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen, som emitterar EU-obligationer på uppdrag av EU, har samlat in ytterligare 8 miljarder euro i EU-obligationer i sina 11th syndikerad transaktion för 2023. Transaktionen med dubbla trancher bestod av en ny 5 miljarder euro, 5-årig obligation som förfaller den 5 december 2028 och en 3 miljarder euro av NextGenerationEU Green Bond som förfaller den 4 februari 2048.

Affären fick stort intresse från investerare, som lade bud på totalt över 66 miljarder euro för den nya 5-åriga obligationen och över 70 miljarder euro för den 24-åriga NGEU Green Bond. Detta motsvarar en överteckning på cirka 13 respektive 24 gånger.

The transaction brings the total volume of NextGenerationEU green bond issuances to €47.2bn, with proceeds being used to finance green projects from the member states’ national Recovery and Resilience plans (RRPs) – the roadmaps to spending under NextGenerationEU. NGEU green bond issuances are backed by a significant pool of eligible projects and are closely calibrated to member states’ reported green expenditures, which are now gathering momentum.

The transaction marked the EU’s last syndicated transaction for this year. This brings the total issuance volume in the second half of this year to €34.2bn. The Commission has announced it will finalise its bond issuances for this year with an up to €4bn auction on 27 November.

En fullständig översikt över alla EU-transaktioner som utfärdats hittills är tillgänglig nätet.

Bakgrund

Europeiska kommissionen lånar på internationella kapitalmarknader för Europeiska unionens räkning och betalar ut medlen till medlemsstater och tredjeländer inom olika upplåningsprogram. EU:s upplåning garanteras av EU:s budget, och bidrag till EU:s budget är en ovillkorlig rättslig skyldighet för alla medlemsstater enligt EU:s fördrag.

Annons

Sedan januari 2023 har EU-kommissionen emitterat EU-obligationer med ett varumärke i stället för separat märkta obligationer för enskilda program. Intäkterna från dessa enskilt märkesobligationer allokeras till relevanta program enligt de förfaranden som anges i tillämpliga avtal. NextGenerationEU Green Bond-emissioner fortsätter att endast finansiera åtgärder som är berättigade enligt NextGenerationEU Green Bond Framework.

På grundval av EU-obligationer och NextGeneration EU Green Bonds som tagits upp sedan mitten av 2021, har kommissionen hittills betalat ut 174.7 miljarder euro i bidrag och lån till EU:s medlemsstater under återhämtnings- och motståndskraftsmekanismen, utöver ytterligare stöd till andra EU program som drar nytta av NextGenerationEU-finansiering.

Av de medel som betalats ut till medlemsstaterna under återhämtnings- och motståndskraftsfaciliteten har 58.3 miljarder euro rapporterats vara berättigade till finansiering av gröna obligationer. Under NextGenerationEU-programmet för gröna obligationer bekräftas utgifterna berättigade till finansiering via gröna obligationer i efterhand, efter att EU-länderna har visat vad medlen har använts till.

Realtidsinformation om de stödberättigande och tilldelade utgifterna finns tillgänglig i NextGenerationEU Green Bond-instrumentpanel. Kommissionen har också åtagit sig att publicera årliga rapporter om fördelningen och effekten av intäkter från gröna obligationer från NGEU. Efter den första fördelningsrapport, publicerad hösten 2022, kommer kommissionen att publicera sin första omfattande NGEU-fördelning och effektrapport för gröna obligationer senare i år.  

The Commission has also disbursed €15 billion to Ukraine under the Macro-Financial Assistance + programme, with a further disbursement of €1.5bn scheduled for later this month. This programme – which will deliver €18bn to Ukraine over the whole of 2023 – follows the disbursement of €7.2bn by the Commission in emergency MFA loans to Ukraine in 2022. Prior to that, the EU had provided over €5bn to Ukraine through five MFA programmes since 2014.

För att ytterligare öka likviditeten på andrahandsmarknaden för EU-obligationer har kommissionen infört ett ramverk för att förse investerare med prissättningskurser för EU-värdepapper på elektroniska plattformar. Primary Dealers i EU började citera priser för EU-obligationer den 01 november 2023. Kommissionen arbetar också med en facilitet för att stödja användningen av EU-obligationer som ett instrument för återköpsavtal (som ska implementeras i mitten av 2024).

Today’s bond syndication 5-årig obligation Förfalla den 5 december 2028, har denna obligation en kupong på 3.125 % och har en avkastning på återerbjudandet på 3.226 %, vilket motsvarar ett återbudspris på 99.535 %. Spreaden till mid-swap är +4 bps, vilket motsvarar +54.8 bps över Bund som förfaller den 19 oktober 2028 och +20.3 bps över OAT som förfaller den 25 november 2028. Den slutliga orderboken var på över 66 miljarder euro. 24-åriga NextGenerationEU Green Bond tap Förfalla den 4 februari 2048, har denna obligation en kupong på 2.625 % och har en avkastning på återerbjudandet på 3.759 %, vilket motsvarar ett återbudspris på 82.173 %. Spreaden till mid-swap är +72 bps, vilket motsvarar +83.8 bps över Bund som förfaller den 15 augusti 2046 och +5.8 bps över OAT som förfaller den 25 maj 2048. Den slutliga orderboken var på över 70 miljarder euro. De gemensamma huvudansvariga för denna transaktion var Barclays, BNP, LBBW, Morgan Stanley och Nordea.

Information om allokeringen till olika investerare finns tillgänglig i avsnittet transaktioner av EU som låntagares webbplats.

EU:s finansieringsprogram har visat sig vara anmärkningsvärt motståndskraftigt inför utmanande förhållanden för alla emittenter 2023. Det är därför passande att kommissionen uppnådde ett så starkt resultat i dagens affär, vår sista syndikering för året. Stark efterfrågan på den gröna linjen i transaktionen visar också det förtroende som investerare har för EU:s Green Bond-program NextGenerationEU. Vi kommer att fortsätta att bygga upp detta förtroende med publiceringen av vår effektrapport för NGEU-fördelning av gröna obligationer senare i år – en nyckelresultat i vårt engagemang för öppenhet.

Budget- och administrationskommissionär Johannes Hahn (avbildad) 13-11-2023

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend