Anslut dig till vårt nätverk!

Eurobarometer

Kompetensbrist är ett allvarligt problem för majoriteten av EU:s små och medelstora företag, visar Eurobarometer

DELA MED SIG:

publicerade

on

A ny Eurobarometerundersökning Kommittén finner att kompetensbrist är ett av de allvarligaste problemen för små och medelstora företag (SMF) i EU. Utmaningen med kompetensbrist har ökat under åren och omfattar nu alla EU:s medlemsländer och alla sektorer av ekonomin.

Undersökningen är ett användbart verktyg för att förstå effekterna av kompetensbrist på små och medelstora företag och kommer att ingå i kommissionens beslutsfattande. Bland annat kommer det att informera om genomförandet av Hjälppaket för små och medelstora företag som antogs i september 2023 och fastställer olika åtgärder för att förbättra kompetenssituationen för små och medelstora företag i EU. Undersökningen kompletterar också en annan nyligen publicerad Eurobarometerstudie som bland annat fokuserar på företagens utbildnings- och kompetensverksamhet.

En del av den viktiga slutsatser av Eurobarometerstudien är:

  • Kompetensbrist utgör ett allvarligt problem från de minsta till medelstora företagen i Europa, som identifieras som sådana av 53 % av mikroföretagen (<10 anställda), 65 % av små företagen (10–49 anställda) och 68 % av medelstora företag. stora företag (50-249 anställda). Om man ser tillbaka på de senaste två åren hade 61 % av mikroföretagen och 80 % av de medelstora företagen svårt att hitta och anställa personal med rätt kompetens.
  • Små och medelstora företag möter oftast en kompetensbrist för tekniskt utbildad personal såsom labbarbetare, mekaniker eller andra. Nästan hälften (42 %) av europeiska små och medelstora företag uppgav att de hade brist på kvalificerad personal. Detta är särskilt problematiskt för små och medelstora företag inom industrisektorn och tillverkningsindustrin, där 47 % och 50 % av de små och medelstora företagen hävdar problem med att anställa relevant teknisk personal.
  • Kompetensbrist påverkar små och medelstora företag på olika sätt, vilket leder till ökad arbetsbelastning för befintlig personal, förlust av försäljnings- eller försäljningsmöjligheter samt minskad lönsamhet och tillväxt.
  • Endast en av sju (14 %) av små och medelstora företag uppger att de anställer personal från andra EU-medlemsstater som ett sätt att komma till rätta med kompetensbrist, även om denna andel är högre för större små och medelstora företag. Språkbarriärer och, i mindre utsträckning, administrativa svårigheter identifierades som de främsta hindren för att öka rekryteringen av kvalificerad personal i hela EU.
  • En majoritet av små och medelstora företag uttryckte relativt tillfredsställelse med det politiska stöd de fick för att ta itu med kompetensbrist samtidigt som de angav ytterligare utrymme för förbättringar. När det gäller policyer som bäst stöder deras behov nämner mikroföretagen mest skattemässiga incitament (39 %) och direkta subventioner (28 %), medan 38 % av de medelstora företagen framhåller utbildning för uppskolning som mest användbar.

Bakgrund

Smakämnen Eurobarometer 537-studie om små och medelstora företag och kompetensbrist initierades inom ramen för Europeiskt kompetensår. Det genomfördes mellan september och oktober 2023 i de 27 EU-medlemsstaterna samt Island, Norge, Schweiz, Storbritannien, Nordmakedonien, Turkiet, USA, Kanada och Japan. Mer än 19,350 13 företag (både små och medelstora företag och stora företag) intervjuades via telefon. Den huvudsakliga analysrapporten fokuserar på små och medelstora företag i EU (253 250 intervjuer), som jämförs med de för stora företag (med 855 eller fler anställda) som undersöktes i EU (3 intervjuer), och med de för små och medelstora företag i ett urval av icke -EU-länder (925 XNUMX intervjuer).

Efter dagens publicering kommer undersökningen att presenteras på EU:s årsmöte SME montering som ägde rum 13–15 november i Bilbao, Spanien och är EU:s flaggskeppsevenemang för små och medelstora företag, som samlar hundratals beslutsfattare.

Behovet av ytterligare politiskt stöd när det gäller kompetens erkändes också inom EU Hjälppaket för små och medelstora företag, som tar itu med de svårigheter som många små och medelstora företag i EU upplevt under den pågående politiska och ekonomiska krisen. Den presenterar en omfattande uppsättning åtgärder relaterade till minskningen av den administrativa bördan, förbättrad tillgång till finansiering, livscykelstödjande åtgärder samt åtgärder till stöd för kompetens, inklusive bland annat underlättande av ömsesidigt erkännande av kvalifikationer för tredjelandsmedborgare. Paketet förutser också att kommissionen snart kommer att lägga fram ett förslag om att inrätta en EU-talangpool och ett initiativ för att förbättra erkännandet av kvalifikationer och färdigheter hos tredjelandsmedborgare för att hjälpa till med kompetensklyftor på EU:s arbetsmarknad. Dessutom kommer kommissionen att arbeta med grupper vars outnyttjade företagarpotential fortfarande är hög, såsom kvinnor, ungdomar och personer med funktionshinder, genom kampanjer för medvetenhet, mentorskap och coachning.

Mer information

Annons

Eurobarometer 537-studie om små och medelstora företag och kompetensbrist

Eurobarometers webbplats

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend