Anslut dig till vårt nätverk!

EU-valet 2024

EU-val: EU-institutioner beredda att motverka desinformation   

DELA MED SIG:

publicerade

on

EU-institutionerna spelar sin roll för att försvara valet till Europaparlamentet den 6-9 juni mot desinformation och informationsmanipulation som riktar sig mot europeisk demokrati. EU-valet är ett flaggskepp för den europeiska demokratin.

Som dokumenterats av till exempel European Digital Media Observatory, desinformationsaktörer från inom och utanför EU försöker undergräva integriteten i valprocessen, förtroende för demokratiska processer i stort och så splittring och polarisering i våra samhällen. Enligt Eurobarometern håller 81 % av EU-medborgarna med om att nyheter eller information som ger en felaktig bild av verkligheten eller är falsk är ett problem för demokratin.

Försök att vilseleda medborgare

Institutioner, myndigheter, civilsamhällets aktörer och faktagranskare som t.ex European Digital Media Observatory, den European Fact-Checking Standards Network och EUvsDisinfo har upptäckt och avslöjat ett flertal försök att vilseleda väljare med manipulerad information de senaste månaderna. Desinformationsaktörer har drivit på falsk information om hur man röstaravskräckt medborgarna från att rösta, eller sökt så splittring och polarisering inför omröstningen genom att kapa högprofilerade eller kontroversiella ämnen.

Ibland består dessa försök att lura i översvämmar informationsutrymmet med ett överflöd av falsk och vilseledande information, allt i syfte att kapa samhällsdebatten. Ofta toppolitiker och ledare är måltavla genom informationsmanipuleringskampanjer. Flera europeiska politikområden är ofta mål för desinformation: stöd till Ukraina, den europeiska gröna avtalet och migration.

Desinformationsaktörer har också använt nätverk av falska konton samt falska eller efterliknade media för att manipulera informationsmiljön. Nya avslöjanden från Europeiska utrikestjänsten (EEAS) och nationella myndigheter i EU:s medlemsstater inkluderar Falsk fasadPortal Kombat och lookalike operationer.

Annons

Nyligen ringde en utredningsrapport "Operation Overload" av det finska mjukvaruföretaget Check First dokumenterade hur misstänkta konton kontaktade mer än 800 faktagranskare och media i över 75 länder - för att överbelasta dem med falsk information, tömma deras resurser och försöka övertyga dem att sprida denna falska information genom att avslöja artiklar .

Ökade ansträngningar för att skydda EU från informationsmanipulation

Medan hoten finns där, så är EU:s samlade svar. Baserat på ett tydligt mandat från den politiska ledningen har EU-institutionerna angripit utmaningen som härrör från utländsk informationsmanipulation och inblandning, inklusive desinformation, i flera år.

Dessa ansträngningar sker i nära samarbete och samordning mellan institutionerna och med involvering av en lång rad andra intressenter, såsom EU:s medlemsstater, media och faktagranskare och civilsamhället, för att dela insikter, utbyta erfarenheter och bästa praxis och samordna svaren.

Eftersom EU ligger i den globala frontlinjen när det gäller att ta itu med hot relaterade till utländsk informationsmanipulation och interferens, arbetar EU i nära samarbete med sina likasinnade partners utanför EU via fora som G7:s snabbinsatsmekanism, bland annat. För att öka motståndskraften mot externa inblandningsförsök har EU utvecklat en dedikerad verktygslåda för att motverka utländsk informationsmanipulation och interferens, inklusive en uppsättning verktyg som sträcker sig från situationsmedvetenhet och uppbyggnad av motståndskraft till lagstiftning och diplomatiska hävstänger.

Alla dessa ansträngningar sker alltid med full respekt för europeiska grundläggande värderingar, såsom yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Vårt omfattande svar på desinformation är centrerat kring följande byggstenar: utveckla policyer för att stärka våra demokratier, vilket gör det svårare för desinformationsaktörer att missbruka onlineplattformar och skydda journalister och mediepluralism; öka medvetenheten om desinformation och vår beredskap och reaktion; bygga samhällelig motståndskraft mot desinformation genom mediekunskap och faktakontroll, samarbeta med andra institutioner, nationella myndigheter eller tredje part.

EU-institutionerna har främjat flera aktiviteter, inklusive medvetandehöjande kampanjer och mediekunskapsinitiativ, för att öka samhällets motståndskraft mot desinformation och informationsmanipulation.
Som exempel kan nämnas:

  • den officiella webbsidan för EU-valet med ett avsnitt om "Fria och rättvisa val";a serie videor genom att Europaparlamentet (på 24 officiella EU-språk) informerar allmänheten om de tekniker som används av desinformationsaktörer för att lura människor;
  • a folder av Europaparlamentet med 10 tips om hur man tacklar desinformation; en verktygslåda för lärare från Europeiska kommissionen om hur man upptäcker och bekämpar desinformation;
  • en gemensam kampanj av kommissionen och European Regulators Group for Audiovisual Media Services med en video- köra på sociala medier och sända runt om i EU, öka medvetenheten om riskerna med desinformation och informationsmanipulation inför valet till Europaparlamentet;
  • En dedikerad serie artiklar och insikter om utländsk informationsmanipulation och inblandning i EEAS. EUvsDisinfo.

Ny EU-lagstiftning på plats

I detta mandat antogs viktig lagstiftning av medlagstiftare, som t.ex Lag för digitala tjänster (DSA), den AI-lagen och Lag om insyn och inriktning av politisk reklam. Under det tidigare mandatet har Europaparlamentets Särskild kommitté för utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inklusive desinformation (Och dess efterträdare) riktade också fokus på frågan om utländsk inblandning, inklusive desinformation, och rekommenderade att hela samhället tar sin del, även genom icke-lagstiftande åtgärder, för att ta itu med dem.

DSA kräver plattformar för att bedöma och mildra risker relaterade till skyddet av valprocesser, såsom desinformation, inklusive genom AI-genererat innehåll. DSA är redan fullt tillämplig och upprätthålls av kommissionen i förhållande till så kallade "mycket stora onlineplattformar” (dvs. de som når minst 45 miljoner användare i EU eller 10 % av EU:s befolkning). I detta sammanhang har kommissionen redan inlett ett förfarande mot X och meta – för både Instagram och Facebook – om potentiella DSA-överträdelser relaterade till valintegritet.

På den förebyggande sidan antog kommissionen i mars 2024 valriktlinjer, och påminner om de åtgärder som plattformar måste vidta för att säkerställa efterlevnad. I april 2024 organiserade kommissionen också ett frivilligt stresstest med dessa utsedda plattformar, civilsamhället och nationella myndigheter. Kommissionen för kontinuerlig dialog med plattformar för att säkerställa ett effektivt genomförande och efterlevnad av DSA.

 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend