Anslut dig till vårt nätverk!

Europaparlamentet

Plenars höjdpunkter: LGBTIQ i Ungern, migration, infrastruktur

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Ledamöterna kritiserade nya HBTIQ-regler i Ungern, godkände medel för migrationsåtgärder samt investeringar för transport-, digitala och energiprojekt. EU-frågor.

Ungern

Parlamentet antog a resolution som fördömer den nyligen antagna LGBTIQ-lagstiftningen i Ungern på ett så starkt sätt som möjligt och uppmanar kommissionen att omedelbart vidta åtgärder

Annons

Rättsregel

Ledamöterna uppmanade kommissionen att utreda så snart som möjligt eventuella överträdelser av rättsstatsprinciperna som påverkar sund förvaltning av EU-medel.

Skydda barn online

Annons

Ledamöter antog tillfälliga regler som gör det möjligt för tjänsteleverantörer att fortsätta att tillämpa frivilliga åtgärder för att upptäcka, ta bort och rapportera innehåll om sexuella övergrepp mot barn.

EU: s läkemedelsmyndighet

Parlamentet antog sin ståndpunkt om att stärka mandatet för Europeiska läkemedelsmyndigheten för förhandlingar med rådet. Målet är att utrusta EU för att bättre hantera framtida hälsokriser.

migration

Ledamöter antogs två fonder för asyl och gränspoliss, som hjälper till att hantera migrationsflöden, underlättar integrationen av migranter och förbättrar gränshanteringen.

infrastruktur

Medlemmarna antog uppgraderat Connecting Europe Facility-programmet och släppte nya medel för transport-, digital- och energiprojekt för 2021-2027.

Fiske

Parlamentet godkände 6.1 miljarder euro till främja hållbart fiske och skydda fiskesamhällen.

Miljö

MEP: er antog sin förhandlingsposition om Miljöhandlingsprogram till 2030, som kommer att styra EU: s miljöpolitik och hjälpa dess övergång till en grön ekonomi.

Grundläggande värden

Ledamöterna efterlyste skydd av grundläggande värden i EU och över hela världen under en debatt om resultaten från Europeiska rådet den 24-25 juni med rådets ordförande Charles Michel och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Slovenska rådets ordförandeskap

Ledamöterna diskuterade de planerade aktiviteterna i EU Slovenska ordförandeskapet för EU: s råd med premiärminister Janez Janša och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Mer om plenarsessionen 

Upptäck parlamentet om sociala medier och mer 

Europaparlamentet

Europas framtid: Medborgarnas paneler tar ordet

publicerade

on

Medborgarnas paneler kommer att träffas under de kommande månaderna för att diskutera EU: s framtid och komma med rekommendationer. Få reda på mer, EU-frågor.

Konferensen om Europas framtid sätter människor i centrum för diskussionen om hur EU bör utvecklas för att möta framtida utmaningar. Medborgarnas paneler har en viktig roll att spela: de kommer att diskutera idéer från händelser i hela EU och förslag som lämnas in genom Konferensplattform och kommer att göra rekommendationer som ska diskuteras med EU -institutioner och andra intressenter.

Vem deltar?

Annons

Det finns fyra europeiska medborgarpaneler, var och en med 200 medborgare. Panelmedlemmar har valts slumpmässigt, men på ett sätt som speglar EU: s mångfald. Till exempel kommer det att finnas lika många män och kvinnor i varje panel samt en proportionell representation av européer från stad och landsbygd. Unga mellan 16 och 25 år kommer att utgöra en tredjedel av medlemmarna.

Vad kommer att diskuteras?

Varje panel kommer att behandla några av de ämnen som människor har blivit inbjudna att föreslå idéer om:

Annons
  • Starkare ekonomi, social rättvisa och jobb/utbildning, kultur, ungdom, sport/digital transformation
  • Europeisk demokrati/värderingar och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet
  • Klimatförändringar, miljö/hälsa
  • EU i världen/migration

När kommer medborgarnas paneler att träffas?

Var och en av panelerna kommer att träffas tre gånger. De första sessionerna kommer att äga rum under fyra helger mellan den 17 september och den 17 oktober i parlamentets lokaler i Strasbourg. De andra sessionerna kommer att äga rum online i november och de tredje sessionerna kommer att hållas i december och januari i städer i hela EU, om hälsosituationen tillåter det.

Schemat för de fyra medborgarnas paneler

PanelämnenFörsta sessionenAndra sessionenTredje sessionen
1Starkare ekonomi, social rättvisa och jobb /utbildning, kultur, ungdom, sport /digital transformation17-19 September5-7 november3-5 december (Dublin)
2Europeisk demokrati/värderingar och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet24-26 September12-14 november10-12 december (Florens)
3Klimatförändringar, miljö/ hälsa1-3 oktober19-21 november7-9 januari (Warszawa)
4EU i världen/migration15-17 oktober26-28 november14-16 januari (Maastricht)


Vad blir resultatet?

Paneler kommer att formulera rekommendationer som kommer att diskuteras vid konferensens plenarmöte som sammanför medborgare, företrädare för EU -institutioner och nationella parlament samt andra intressenter. Tjugo representanter från varje panel kommer att delta i konferensplenarierna och presentera resultatet av panelernas arbete.

Panelsessioner där alla medlemmar träffas kommer att streamas online. Du kommer att kunna hitta mer information om dem på konferensplattformen.

Fortsätt läsa

Europaparlamentet

Europeiska hälsounionen: Bättre förebyggande av sjukdomar och gränsöverskridande samarbete

publicerade

on

Ledamöterna är redo att förhandla med medlemsstaterna om att stärka EU: s ram för förebyggande och kontroll av sjukdomar och gemensamt ta itu med gränsöverskridande hälsorisker, Plenarsammanträde  ENVI.

Förslaget om att förlänga mandatet för European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) antogs med 598 röster för, 84 emot och 13 nedlagda röster. EU: s medlemsländer bör utveckla nationella beredskaps- och insatsplaner och tillhandahålla tidiga, jämförbara och högkvalitativa uppgifter, säger ledamöter. De vill också se till att ECDC: s mandat sträcker sig bortom smittsamma sjukdomar till att även omfatta stora icke-smittsamma sjukdomar, såsom hjärt- och andningssjukdomar, cancer, diabetes eller psykisk ohälsa.

Lagförslaget om att stärka EU: s krisförebyggande, beredskap och bemötande när man tar itu med framtida allvarliga gränsöverskridande hälsoris antogs med 594 röster för, 85 emot och 16 nedlagda röster. COVID-19-krisen avslöjade att ytterligare arbete på EU-nivå behövs för att stödja samarbetet mellan medlemsstaterna, särskilt gränsregioner, betonar ledamöterna. Texten kräver också tydliga förfaranden och mer insyn för EU: s gemensamma upphandlingsverksamhet och relaterade köpeavtal.

Annons

Se en inspelning av plenumdebatten (första delen och andra delen).

Referent Joanna Kopcińska (ECR, PL) sade: ”Våra förslag skulle förbättra samarbete, utbyte av information, expertis och bästa praxis mellan medlemsstaterna och kommissionen, hälsoskyddskommittén och ECDC själv. Detta kommer att leda till bättre beredskap och svarskoordination när man hanterar hälsoutmaningar. Vi kom också överens om att intensifiera analys och modellering för att stödja medlemsländerna i kontrollen av utbrott genom att samla in och bearbeta fler epidemiologiska data, samtidigt som vi behåller den centrala nationella kompetensen för hälsoskydd. ”

”Visionen om” En hälsa ”i all europeisk politik måste leda hela vårt system för krishantering och hantering. COVID-19-krisen visar hur en folkhälsofråga kan påverka hur alla delar av det europeiska samhället fungerar korrekt, säger föredraganden Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR). ”Jag stöder fullt ut att göra ett gemensamt köpförfarande för medicinska produkter till standarden. När det gäller förhandlingar med industrin är EU starkare när det talar med en röst, för alla medlemsländernas räkning ”, tillade hon.

Annons

Bakgrund

Som en del av bygga en europeisk hälsounionden 11 november 2020 föreslog kommissionen ett nytt ramverk för hälsosäkerhet, baserat på erfarenhet av att hantera coronaviruset. Paketet innehåller en förslag till förordning om allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan och en förslag att förstärka mandatet för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

Vidare information 

Fortsätt läsa

Europaparlamentet

Höjdpunkter i plenum: EU: s tillstånd, Afghanistan, hälsa

publicerade

on

Ledamöterna diskuterade EU: s tillstånd och situationen i Afghanistan och godkände EU: s blåkortreform och en fond för att hjälpa till med effekterna av Brexit under september: s plenarsession, EU-frågor.

State of the EU

På onsdagen (15 september) höll parlamentet Europeiska kommissionen till svars och tog upp européernas oro under den årliga Läget i Europeiska unionens debatt i Strasbourg. I sitt tal skisserade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vägen till återhämtning från den största globala hälsokrisen på ett sekel, den djupaste globala ekonomiska krisen på årtionden och den allvarligaste planetkrisen genom tiderna.

Annons

Afghanistan

Tisdagen (14 september) såg en animerad debatt om EU: s svar på krisen i Afghanistan. I en resolution som antogs på torsdagen (16 september) efterlyste ledamöter mer humanitärt bistånd och ett särskilt visumprogram för afghanska kvinnor som söker skydd från talibanerna.

Sjukdomsförebyggande genom bättre samarbete

Annons

Som en del av den bredare europeiska hälsounionen, Ledamöterna antog förslag att stärka Europeiska centret för förebyggande och kontroll av sjukdomar och förbättra EU: s samordning mot hälsorisker.

Europeiska blåkort

Parlamentet godkände reform av EU: s blåkortssystem för att underlätta att attrahera högkvalificerade arbetare från utanför Europa på onsdagen. Mer flexibla kriterier inkluderar lägre lönetröskel och kortare kontraktskrav. De nya reglerna syftar också till att göra det lättare för förmånstagare att flytta inom EU och återförenas med sin familj.

Brexit-justeringsreserv

På onsdagen godkände parlamentet också 5 miljarder euro Brexit-justeringsreserv, avsedd att mildra effekterna av Storbritanniens avgång från EU på människor, företag och länder.

Mediefrihet och rättsstatsprincip i Polen

Ledamöterna kritiserade föreslagen ny sändningslagstiftning i Polen, som kan hota medial pluralism, liksom den senaste polska rättsliga utmaningen mot EU: s regler och värderingar i landet. 

LGBTIQ

På tisdagen (14 september) efterlyste parlamentet samkönade äktenskap och partnerskap som ska erkännas i hela EU. Ledamöterna sa att grundläggande rättigheter som fri rörlighet och familjerättigheter borde gälla fullt ut för alla medborgare överallt i EU.

Ryssland

Riksdagen avvisade aggressiv rysk politik i en upplösning antogs på torsdagen, men efterlyste en ny EU-strategi för att främja pro-demokratiska tendenser i landet.

Kina

A rapport om förbindelserna mellan EU och Kina antogs på torsdagen säger att EU bör fortsätta prata med Kina om globala utmaningar som klimatförändringar och hälsokriser, samtidigt som de fördömer systemiska kränkningar av mänskliga rättigheter och desinformation.

Djurförsök

Även om parlamentet erkänner att djurförsök har bidragit till forskning och medicinska framsteg, liksom vacciner, är det det efterlyser en EU-omfattande handlingsplan att fasa ut användningen av djur vid forskning och testning.

Könsbaserat våld som ett nytt kriminalområde

Medlemmar uppmanar Europeiska kommissionen att inkludera könsbaserat våld som ett nytt brottsområde enligt EU-rätten, för att bättre ta itu med alla former av våld och diskriminering på grund av kön.

Mer om plenarsessionen 

Upptäck parlamentet om sociala medier och mer 

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend