Anslut dig till vårt nätverk!

Europaparlamentet

Första halvan av 2021: COVID-19, Europas framtid, klimatlagar

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Under första hälften av 2021 tacklade parlamentet COVID-19-pandemin, lanserade konferensen om Europas framtid och godkände EU: s klimatlag, EU-frågor.

Covid-19

I juni godkände parlamentet EU Digital Covid -certifikatoch uppmanar EU-länderna att genomföra den senast den 1 juli. Även om certifikatet allmänt ses som ett verktyg för att återställa rörelsefriheten, betonade parlamentsledamöterna vikten av att det överensstämmer med människors rättigheter.

Annons

Parlamentet också ställde sig bakom ett tillfälligt undantag från patent för COVID-19-vacciner och sade i februari att EU måste fortsätta ett samordnat arbete för att bekämpa pandemin och vidta brådskande åtgärder för att öka produktion av vacciner.

I mars antog ledamöterna nytt EU4Health -program, vilket gör det möjligt för EU att bättre förbereda sig för stora hälsorisker, samtidigt som läkemedel och medicintekniska produkter till rimliga priser blir lättare tillgängliga.

Kolla in hur EU hanterar effekterna av coronaviruspandemin 2021.

Annons

Konferensen om Europas framtid lanserades officiellt den 9 maj vid en ceremoni i Europaparlamentet i Strasbourg. Konferensen låter européerna dela med sig av sina idéer om Europa och formulera förslag för framtida EU -politik.

Invigningshändelsen följde lansering av konferensens flerspråkiga digitala plattform i april för att samla in bidrag och underlätta debatt. I juni var parlamentet värd för den första plenum med företrädare för EU -institutionerna, nationella parlament, civilsamhället och arbetsmarknadens parter samt vanliga människor.

Klimat och miljö

Riksdagen godkände i juni EU: s nya klimatlag, vilket ökar EU: s utsläppsminskningsmål 2030 från 40% till minst 55%. Parlamentet också antog sin ståndpunktEU: s strategi för biologisk mångfald 2030 att hantera den nuvarande krisen för biologisk mångfald. Ledamöterna vill att minst 30% av EU: s mark och hav ska skyddas före 2030.

I maj godkände parlamentet 5.4 miljarder euro Livsprogram för 2021-27. Det är det enda EU -programmet som enbart är inriktat på miljö och klimat, men ett av många godkända program under de första sex månaderna 2021.

Du har nu möjlighet Cirkulär ekonomi Handlingsplan, som antogs i februari, syftar till att uppnå en hållbar, giftfri och helt cirkulär ekonomi senast 2050.

Vitryssland

I juni, Parlamentet uppmanade EU att straffa de som var inblandade i att tvinga ett plan att landa i Minsk i maj och höll den vitryska journalisten Roman Protasevich häktad. Ledamöterna uppmanade också EU -länder att fortsätta sanktioner mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna i landet.

Rättsregel

I en upplösning som antogs i juni uppmanade parlamentsledamöterna parlamentets ordförande David Sassoli att uppmana Europeiska kommissionen att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder enligt den nya Rättsstatsvillkor, utformad för att skydda EU-medel från eventuellt missbruk av EU-regeringar.

Som svar på avböjning av HBTIQ-rättigheter i vissa EU-länder förklarade ledamöterna i mars EU som ett LGBTIQ frihetszon. De väckte också oro över attacker mot mediefrihet och uppmanade kommissionen att göra mer för att skydda journalister i Europa.

Förbindelserna mellan EU och Storbritannien

Parlamentet godkänt handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien i april, med regler för det framtida partnerskapet. Parlamentsledamöter hävdade affär var det bästa alternativet för att minimera de värsta effekterna av Storbritanniens utträde ur EU.

Förbindelserna mellan EU och USA

Ledamöterna välkomnade i januari invigningen av den amerikanske presidenten Joe Biden som en möjlighet för Europa att stärka bandet mellan EU och USA och hantera gemensamma utmaningar och hot mot det demokratiska systemet. I juni hölls det första toppmötet mellan EU och USA sedan 2014 i Bryssel.

Europaparlamentet

Europas framtid: Européerna diskuterar ekonomi, jobb, utbildning i Strasbourg

publicerade

on

Den första av de fyra europeiska medborgarpanelerna träffades i Strasbourg den 17-19 september för att diskutera ekonomi, utbildning, kultur och den digitala revolutionen.

Totalt kom 200 personer till Europaparlamentet i Strasbourg för att starta en process som gör att de kan formulera rekommendationer för EU: s politik i Konferens om Europas framtid.

Panelmedlemmarna, som slumpmässigt valts ut för att representera EU: s mångfald, tittade på ett brett spektrum av ämnen, inklusive ekonomi, jobb, social rättvisa, utbildning, kultur, ungdomar, sport och den digitala omvandlingen.

Annons

I sina välkomnande kommentarer, MEP Guy Verhofstadt, medordförande för konferensens styrelse, underströk evenemangets historiska karaktär: ”Det är första gången som europeisk politik inte utvecklas för medborgarna, utan av medborgarna. Aldrig tidigare har denna typ av demokratisk upplevelse organiserats på transnationell, paneuropeisk nivå ”.

Möten växlade mellan överläggningar i små grupper och diskussioner med alla ledamöter som sitter i parlamentets plenarsal. Experter inom de olika fälten delade sina åsikter om viktiga utvecklingar och utmaningar.

Under sin första tre dagars session av tre fastställde panelen fem teman som kommer att behandlas mer ingående i följande möten:

Annons
  • Arbetar i Europa
  • Ekonomi för framtiden
  • Ett rättvist samhälle
  • Lärande i Europa
  • Etisk och säker digital transformation

Varje tema var indelat i delämnen. Under de kommande sessionerna kommer panelmedlemmar att delas upp i grupper för att arbeta med delämnena, samt hålla bredare diskussioner med alla panelmedlemmar.

Panelen valde också ut 20 representanter för konferensens plenum, där de kommer att presentera panelens slutsatser och debattera med företrädare för EU: s institutioner och nationella parlament.

Deltagarna välkomnade möjligheten att tala om de frågor som EU står inför. Claudia, en tonåring från Italien, sa: ”Det här är väldigt intressant. Jag visste inte så mycket om politik och ekonomi, men jag är mycket glad över att få vara här, träffa människor från olika kulturer och diskutera en rad olika problem. "

Eduardo, från Spanien, sa: ”Det har varit en otrolig upplevelse. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig, men jag kunde aldrig tänka mig något liknande. Jag önskar att jag kunde ha gjort det för 20 år sedan. "

Den andra sessionen kommer att hållas online den 5-7 november, medan den tredje kommer att äga rum personligen 3-5 december i Dublin.

De andra europeiska medborgarpanelerna kommer att börja sitt arbete under de kommande helgerna. Den andra panelen, som fokuserar på EU: s demokrati, värderingar, rättigheter, rättsstatsprincipen och säkerhet, sammanträder den 24–26 september.

Medborgarnas paneler 

Fortsätt läsa

Europaparlamentet

Europas framtid: Medborgarnas paneler tar ordet

publicerade

on

Medborgarnas paneler kommer att träffas under de kommande månaderna för att diskutera EU: s framtid och komma med rekommendationer. Få reda på mer, EU-frågor.

Konferensen om Europas framtid sätter människor i centrum för diskussionen om hur EU bör utvecklas för att möta framtida utmaningar. Medborgarnas paneler har en viktig roll att spela: de kommer att diskutera idéer från händelser i hela EU och förslag som lämnas in genom Konferensplattform och kommer att göra rekommendationer som ska diskuteras med EU -institutioner och andra intressenter.

Vem deltar?

Annons

Det finns fyra europeiska medborgarpaneler, var och en med 200 medborgare. Panelmedlemmar har valts slumpmässigt, men på ett sätt som speglar EU: s mångfald. Till exempel kommer det att finnas lika många män och kvinnor i varje panel samt en proportionell representation av européer från stad och landsbygd. Unga mellan 16 och 25 år kommer att utgöra en tredjedel av medlemmarna.

Vad kommer att diskuteras?

Varje panel kommer att behandla några av de ämnen som människor har blivit inbjudna att föreslå idéer om:

Annons
  • Starkare ekonomi, social rättvisa och jobb/utbildning, kultur, ungdom, sport/digital transformation
  • Europeisk demokrati/värderingar och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet
  • Klimatförändringar, miljö/hälsa
  • EU i världen/migration

När kommer medborgarnas paneler att träffas?

Var och en av panelerna kommer att träffas tre gånger. De första sessionerna kommer att äga rum under fyra helger mellan den 17 september och den 17 oktober i parlamentets lokaler i Strasbourg. De andra sessionerna kommer att äga rum online i november och de tredje sessionerna kommer att hållas i december och januari i städer i hela EU, om hälsosituationen tillåter det.

Schemat för de fyra medborgarnas paneler

PanelämnenFörsta sessionenAndra sessionenTredje sessionen
1Starkare ekonomi, social rättvisa och jobb /utbildning, kultur, ungdom, sport /digital transformation17-19 September5-7 november3-5 december (Dublin)
2Europeisk demokrati/värderingar och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet24-26 September12-14 november10-12 december (Florens)
3Klimatförändringar, miljö/ hälsa1-3 oktober19-21 november7-9 januari (Warszawa)
4EU i världen/migration15-17 oktober26-28 november14-16 januari (Maastricht)


Vad blir resultatet?

Paneler kommer att formulera rekommendationer som kommer att diskuteras vid konferensens plenarmöte som sammanför medborgare, företrädare för EU -institutioner och nationella parlament samt andra intressenter. Tjugo representanter från varje panel kommer att delta i konferensplenarierna och presentera resultatet av panelernas arbete.

Panelsessioner där alla medlemmar träffas kommer att streamas online. Du kommer att kunna hitta mer information om dem på konferensplattformen.

Fortsätt läsa

Europaparlamentet

Europeiska hälsounionen: Bättre förebyggande av sjukdomar och gränsöverskridande samarbete

publicerade

on

Ledamöterna är redo att förhandla med medlemsstaterna om att stärka EU: s ram för förebyggande och kontroll av sjukdomar och gemensamt ta itu med gränsöverskridande hälsorisker, Plenarsammanträde  ENVI.

Förslaget om att förlänga mandatet för European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) antogs med 598 röster för, 84 emot och 13 nedlagda röster. EU: s medlemsländer bör utveckla nationella beredskaps- och insatsplaner och tillhandahålla tidiga, jämförbara och högkvalitativa uppgifter, säger ledamöter. De vill också se till att ECDC: s mandat sträcker sig bortom smittsamma sjukdomar till att även omfatta stora icke-smittsamma sjukdomar, såsom hjärt- och andningssjukdomar, cancer, diabetes eller psykisk ohälsa.

Lagförslaget om att stärka EU: s krisförebyggande, beredskap och bemötande när man tar itu med framtida allvarliga gränsöverskridande hälsoris antogs med 594 röster för, 85 emot och 16 nedlagda röster. COVID-19-krisen avslöjade att ytterligare arbete på EU-nivå behövs för att stödja samarbetet mellan medlemsstaterna, särskilt gränsregioner, betonar ledamöterna. Texten kräver också tydliga förfaranden och mer insyn för EU: s gemensamma upphandlingsverksamhet och relaterade köpeavtal.

Annons

Se en inspelning av plenumdebatten (första delen och andra delen).

Referent Joanna Kopcińska (ECR, PL) sade: ”Våra förslag skulle förbättra samarbete, utbyte av information, expertis och bästa praxis mellan medlemsstaterna och kommissionen, hälsoskyddskommittén och ECDC själv. Detta kommer att leda till bättre beredskap och svarskoordination när man hanterar hälsoutmaningar. Vi kom också överens om att intensifiera analys och modellering för att stödja medlemsländerna i kontrollen av utbrott genom att samla in och bearbeta fler epidemiologiska data, samtidigt som vi behåller den centrala nationella kompetensen för hälsoskydd. ”

”Visionen om” En hälsa ”i all europeisk politik måste leda hela vårt system för krishantering och hantering. COVID-19-krisen visar hur en folkhälsofråga kan påverka hur alla delar av det europeiska samhället fungerar korrekt, säger föredraganden Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR). ”Jag stöder fullt ut att göra ett gemensamt köpförfarande för medicinska produkter till standarden. När det gäller förhandlingar med industrin är EU starkare när det talar med en röst, för alla medlemsländernas räkning ”, tillade hon.

Annons

Bakgrund

Som en del av bygga en europeisk hälsounionden 11 november 2020 föreslog kommissionen ett nytt ramverk för hälsosäkerhet, baserat på erfarenhet av att hantera coronaviruset. Paketet innehåller en förslag till förordning om allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan och en förslag att förstärka mandatet för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

Vidare information 

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend