Anslut dig till vårt nätverk!

Karlspriset för ungdomar

2022: Europeiska ungdomsåret

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

EU beslutade att ägna 2022 åt unga människor. Läs mer om Europeiska ungdomsåret och EU-program för ungdomar, EU-frågor.

EU erkänner vikten av unga människors välbefinnande, utveckling, engagemang och deltagande i samhället. Det är därför man har lanserat så många ungdomsprogram och initiativ genom tiden: från de välkända och populära Erasmus utbytesprogram, som startade 1987, till det senaste engagemanget av unga människor i Konferens om Europas framtid där en tredjedel av deltagarna i medborgarpanelerna är under 25 år.

Läs mer på vad EU gör för att hjälpa unga människor att hitta arbete.

Europeiska ungdomsåret

Annons

I år sätter EU en särskilt fokus på ungdomar. Målet är att inkludera ungdomar och deras prioriteringar i beslutsfattande och organisera ungdomsfokuserade aktiviteter i hela EU.

Unga människor i Europa 

 • En av sex européer är mellan 15 och 29 år.
 • En av tre ungdomar rapporterade att de tillbringade två eller fler veckor utomlands för arbete, träning eller utbildning under 2019. 
 • Tre fjärdedelar av ungdomarna har en positiv syn på EU och demokrati.

På parlamentets begäran kommer särskild uppmärksamhet att ägnas ungdomar med sämre möjligheter eller psykiska problem. Under året har Alma projekt kommer att lanseras för att främja gränsöverskridande rörlighet för missgynnade ungdomar.

Covid19-pandemins inverkan på unga människor

Annons

Covid-19-krisen har drabbat unga människor allvarligt: ​​de har förlorat jobb och deras mentala och känslomässiga hälsa har försämrats. Därför beslutade EU att prioritera ungdomsfrågor och arbeta för att förbättra ungas förutsättningar.

Unga människor och covid-19 

 • En av tre rapporterade att de hade svårt att hantera covid-19-åtgärder. 
 • Arbetslösheten bland unga ökade från 11.9 % 2019 till 13.3 % 2020. 
 • 40 % känner rädsla för sin egen hälsa och 66 % för sina familjers och vänners hälsa. 

Läs mer om EU:s ungdomsinitiativ

 • The Europeiska ungdomsevenemanget är Europaparlamentets flaggskeppsevenemang för ungdomar som ger dem möjlighet att träffa andra ungdomar och beslutsfattare, lägga fram och diskutera idéer för Europas framtid.
 • Besök en av Europaparlamentets byggnader och delta i en mängd olika utbildnings- och lärandeaktiviteter om EU. Du kan boka den här.
 • Du har nu möjlighet Europaparlamentets ambassadörsskolaprogram bedriver verksamhet som syftar till att lära elever i gymnasie- och yrkesskolor om europeisk demokrati och värderingar och vilken roll de kan spela i EU.
 • Du har nu möjlighet Europeiska Karlspriset för ungdomar delas ut varje år till projekt som drivs av unga människor som främjar europeisk och internationell förståelse och främjar en känsla av europeisk identitet och integration.
 • Du har nu möjlighet Europeiska ungdomsportalen erbjuder europeisk och nationell information och möjligheter kring utbildning, volontärarbete, aktivt deltagande i arbetet, kultur och kreativitet, social integration, globala frågor och resor för ungdomar.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons
Annons

trend