Anslut dig till vårt nätverk!

Klimatförändring

Klimatförändringar: Nya regler för företag för att hjälpa till att begränsa den globala avskogningen  

DELA MED SIG:

publicerade

on

För att bekämpa globala klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald kräver parlamentet att företag ser till att produkter som säljs i EU inte kommer från avskogad eller förstörd mark, Plenarsammanträde.

Plenarmötet antog i dag sin ståndpunkt om kommissionen förslag till förordning om avskogningsfria produkter med 453 röster för 57 och 123 nedlagda röster.

Den nya lagen skulle göra det obligatoriskt för företag att kontrollera (så kallad "due diligence") att varor som säljs i EU inte har producerats på avskogad eller förstörd mark någonstans i världen. Detta skulle garantera konsumenterna att de produkter de köper inte bidrar till att förstöra skogar, inklusive oersättliga tropiska skogar, och därmed minska EU:s bidrag till klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

Ledamöterna vill också att företag ska verifiera att varor produceras i enlighet med bestämmelser om mänskliga rättigheter i internationell rätt och respekterar ursprungsbefolkningens rättigheter.

Förstorar omfattningen

Kommissionens förslag omfattar nötkreatur, kakao, kaffe, palmolja, soja och trä, inklusive produkter som innehåller, har utfodrats med eller har tillverkats med dessa varor (som läder, choklad och möbler). Parlamentet vill även inkludera griskött, får och getter, fjäderfä, majs och gummi, samt träkol och tryckta pappersprodukter. Ledamöterna insisterar också på att produkter inte får ha producerats på mark som avskogats efter den 31 december 2019 – ett år tidigare än vad kommissionen föreslog.

Parlamentet vill också att finansinstituten ska omfattas av ytterligare krav för att säkerställa att deras verksamhet inte bidrar till avskogning.

Annons

Due diligence och kontroll

Även om inget land eller någon vara kommer att förbjudas, skulle företag som släpper ut produkter på EU-marknaden vara skyldiga att utöva due diligence för att utvärdera riskerna i sin leverantörskedja. De kan till exempel använda satellitövervakningsverktyg, fältrevisioner, kapacitetsuppbyggnad av leverantörer eller isotoptester för att kontrollera var produkterna kommer ifrån. EU:s myndigheter skulle ha tillgång till relevant information, till exempel geografiska koordinater. Anonymiserade uppgifter skulle vara tillgängliga för allmänheten.

Baserat på en öppen bedömning skulle kommissionen behöva klassificera länder, eller delar av dem, i låg, standard eller hög risk inom sex månader efter att denna förordning träder i kraft. Produkter från lågriskländer kommer att omfattas av färre skyldigheter.

Efter omröstningen föredragande Christophe Hansen (EPP, LU) sa: "Vi menar allvar med att bekämpa klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Genom att erkänna att EU är ansvarigt för omkring 10 % av den globala avskogningen, har vi inget annat val än att öka våra ansträngningar för att stoppa den globala avskogningen. Om vi ​​får rätt balans mellan ambition, tillämpbarhet och WTO-kompatibilitet, har detta nya verktyg potential att bana väg för avskogningsfria försörjningskedjor.”

Nästa steg

Parlamentet är nu redo att inleda förhandlingar om den slutliga lagen med EU:s medlemsländer.

Bakgrund

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) uppskattningar att 420 miljoner hektar skog – ett område som är större än EU – gick förlorat på grund av avskogning mellan 1990 och 2020. EU:s konsumtion står för cirka 10 % av den globala avskogningen. Palmolja och soja står för mer än två tredjedelar av detta.

I oktober 2020 använde parlamentet sitt prerogativ i fördraget att be kommissionen att göra det lägga fram lagstiftning för att stoppa EU-driven global avskogning.

Vidare information 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend