Anslut dig till vårt nätverk!

Europaparlamentet

Överenskommelse om att inrätta den sociala klimatfonden för att stödja energiomställningen 

DELA MED SIG:

publicerade

on

Parlamentet och rådet har nått en provisorisk överenskommelse om att inrätta en ny fond för att hjälpa utsatta medborgare som drabbas hårdast av energi- och transportfattigdom.

Förhandlarna enades om att inrätta Social Climate Fund (SCF) för att gynna utsatta hushåll, mikroföretag och transportanvändare som är särskilt drabbade av energi- och transportfattigdom. Endast åtgärder och investeringar som respekterar principen om att inte göra någon betydande skada och som syftar till att minska beroendet av fossila bränslen kommer att få stöd.

Fokus på att ta itu med energi- och transportfattigdom

EU-länderna kommer att behöva lämna in "sociala klimatplaner", efter samråd med lokala och regionala myndigheter, ekonomiska och sociala parter samt civilsamhället, som kommer att täcka två typer av initiativ.

För det första kommer fonden att finansiera tillfälliga direkta inkomststödsåtgärder för att hantera ökningen av priserna på vägtransporter och värmebränsle – med en gräns på upp till 37.5 % av den totala beräknade kostnaden för varje nationell plan. Det kommer också att täcka långsiktiga strukturella investeringar, inklusive renovering av byggnader, lösningar för utsläpp av koldioxid och integrering av förnybar energi, inköp och infrastruktur för noll- och lågutsläppsfordon, samt användning av kollektivtrafik och delade mobilitetstjänster.

Tidslinje och finansiering

På parlamentets begäran kommer SCF att starta 2026, ett år innan utsläppshandelssystemet (ETS) utvidgas till att omfatta byggnader och vägtransporter (den så kallade "ETS II"). Om energipriserna är exceptionellt höga kan ETS-förlängningen skjutas upp med ett år.

Annons

I början kommer fonden att finansieras genom intäkterna från utauktionering av 50 miljoner ETS-rätter (uppskattat till cirka 4 miljarder euro). När ETS-förlängningen träder i kraft kommer SCF att finansieras genom att auktionera ut ETS II-utsläppsrätter upp till ett belopp på 65 miljarder euro, med ytterligare 25 % täckt av nationella resurser (uppskattningsvis totalt 86.7 miljarder euro).

Medföredragande Esther de LANGE (EPP, NL) sa: "Med detta avtal strävar vi efter att säkerställa en rättvis energiomställning för alla. Sociala klimatfonden ska hjälpa utsatta hushåll i energiomställningen, till exempel med isoleringskuponger eller att gå mot grönare transportalternativ. För parlamentet var det viktigt att fonden inte skulle vara en blancocheck för medlemsländerna. Jag är mycket glad att vi lyckades se till att pengarna når de mest utsatta under rätt förutsättningar.”

Medföredragande David CASA (EPP, MT) sa: "Med det här avtalet om den sociala klimatfonden är vi det närmaste vi någonsin har varit att säkerställa att klimatomställningen blir mer rättvis och mer socialt inkluderande. I pipelinen finns miljarder tillgängliga för medlemsländerna för att investera i energibehovet hos miljontals hushåll och småföretag. Detta är positivt för våra energibehov, för klimatet och för våra medborgare.”

Nästa steg

Parlamentet och rådet måste formellt godkänna avtalet innan det kan träda i kraft.

Bakgrund

Sociala klimatfonden är en del av "Passar för 55 i 2030-paketet", som är EU:s plan för att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 % till 2030 jämfört med 1990 års nivåer i linje med den europeiska klimatlagen. Ledamöterna har redan förhandlat fram avtal med EU:s regeringar om CBAM, CO2-bilar, LULUCF, Ansträngningsdelning och ETS flyg.

Mer information  

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend