Anslut dig till vårt nätverk!

Europaparlamentet

Kommer upp 2023: Förnybar energi, digital transformation, migration  

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Förnybar energi, den cirkulära ekonomin, migration och onlinesäkerhet står alla på parlamentets agenda för 2023.

Digital transformation

Kryptovalutor, artificiell intelligens, halvledare och datadelning kommer alla att diskuteras av parlamentet 2023.

Ledamöterna kommer att enas om en ståndpunkt om en rättslig ram för artificiell intelligens i januari, som syftar till att införa en gemensam reglerande och rättslig grund för artificiell intelligens i linje med EU:s värderingar. Fokus ligger på specifika tillämpningar och möjliga risker.

Regler på cryptocurrencies att skydda konsumenter och upprätta skydd mot marknadsmanipulation och ekonomisk brottslighet står på agendan i februari.

Ledamöterna kommer också att arbeta med Datalagen, upprättande av gemensamma regler för att reglera delning av data när du använder anslutna produkter eller relaterade tjänster. Syftet är att göra det lättare att byta mellan leverantörer av molnlagring och andra databehandlingstjänster. Det skulle också sätta på plats skyddsåtgärder mot olaglig internationell dataöverföring från molntjänstleverantörer.

I kölvattnet av det globala halvledarbrist orsakad av covid-19-pandemin kommer parlamentet att ange sin ståndpunkt om Chips Act, som syftar till att säkerställa att EU har grundläggande färdigheter, verktyg och teknologier att bli ledande inom området. Målet är att hjälpa till att uppnå den digitala och gröna omställningen samt hjälpa till att öka produktionen och undvika störningar i leveranskedjan.

Politisk reklam

Parlamentsledamöter kommer att diskutera regler för att säkerställa en mer rättvis och öppnare demokratisk process i EU och förhindra försök att manipulera den allmänna opinionen genom att öka insyn i sponsrad politisk reklam.

Migration


Efter överenskommelse om en gemensam färdplan för migration och asyl mellan parlamentet och rådet i september 2022 kommer parlamentsledamöterna att arbeta med förslag angående Europeiska kommissionens Ny pakt om migration och asyl. Detta inkluderar hantering av migrationshantering, screeningförfaranden, ram för vidarebosättning och EU:s asylförfaranden.

Läs mer om EU:s åtgärder för att hantera migration.

Annons

utfasning av fossila bränslen

Parlamentet kommer att fortsätta att arbeta för att uppnå klimatneutralitet i EU genom att minska koldioxidutsläppen från alla sektorer av ekonomin. För att uppnå målen i Passar för 55 paket, kommer parlamentsledamöterna att rösta om nya CO2-normer för personbilar och skåpbilar, utplaceringen av infrastruktur för alternativa bränslen, ett nytt ramverk för en inre vätgasmarknad, minskning av metanutsläpp och fluorerade växthusgaser, nya regler för förhindra att företag undviker EU:s utsläppsregler genom att flytta någon annanstans och mer ambitiösa mål för system för handel med utsläppsrätter.

Energi

Förnybar energi spelar en grundläggande roll för att leverera den europeiska gröna avtalet: att uppnå klimatneutralitet till 2050 och skapa mer energioberoende. EU strävar efter att öka andelen förnybar energi i slutlig bruttoenergiförbrukning till 40 % till 2030 för att nå sitt mål för minskade växthusgasutsläpp. Parlamentet kommer också att arbeta med mer ambitiösa mål för minska energianvändningen på EU-nivå.

Cirkulär ekonomi

Som en del av utvecklingen mot en cirkulär ekonomi, Parlamentet kommer att arbeta med nya krav på ekodesign för specifika produktgrupper, såsom köksmaskiner, datorer och servrar, elmotorer och däck, för att göra dem mer hållbara, återanvändbara och mindre skadliga för miljön. Ledamöterna kommer också att arbeta med EU:s mål för att minska matsvinnet samt på en ny strategi för att göra textilier mer återanvändbara och återvinningsbara, för att ta itu med problemet med textilavfall.

Arbetstagarnas rättigheter

I början av 2023 kommer parlamentsledamöterna att diskutera nya regler för att förbättra arbetsvillkor för människor som arbetar via digitala arbetsplattformar i EU. För närvarande skyddar inte EU:s arbetslagstiftning rättigheterna för plattformsarbetare. I förslaget ingår att säkerställa en laglig anställningsstatus som motsvarar de faktiska arbetsarrangemangen, främja och förbättra transparens samt rättvisa och ansvarsskyldighet för plattformsarbete.

Pengatvätt

Parlamentet kommer också att arbeta med nya regler för att ta itu med penningtvätt och finansiering av terrorism.

Händelser

Parlamentet kommer att bjuda in ungdomar till Europeiska ungdomsevenemanget i Strasbourg och online den 9-10 juni 2023 för att samskapa och delta i att forma Europas framtid.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend