Anslut dig till vårt nätverk!

Europaparlamentet

Ledamöterna röstar för hårdare regler för politisk reklam 

DELA MED SIG:

publicerade

on

Plenarförsamlingen förra veckan stödde många ändringar av föreslagna politiska reklamregler för att göra val och folkomröstningar mer transparenta och resistenta mot inblandning, Plenarsammanträde.

Med 433 röster för, 61 emot och 110 nedlagda röster uttryckte kammaren sitt stöd för den förhandlingsposition som föreslagits av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Plenarens godkännande ger klartecken till parlamentets ledande förhandlare, Sandro Gozi (Renew, FR) för att inleda samtal med företrädare för medlemsländerna för att komma överens om en text i tid till Europaparlamentsvalet 2024.

Begränsning av inriktningsstrategier och ett de facto förbud mot mikroinriktning

Enligt de ändringar som parlamentsledamöterna har gjort i kommissionens förslag kan endast personuppgifter som uttryckligen tillhandahålls för politisk reklam online användas av annonsleverantörer. Micro-targeting, en strategi som använder konsumentdata och demografi för att identifiera specifika individers intressen, kommer därför inte att vara möjlig.

Parlamentet införde andra bestämmelser för att ytterligare reglera den bredare verksamheten med målinriktning, såsom ett generellt förbud mot att använda minderårigas uppgifter.

Ta itu med störningar från utlandet

Ledamöterna föreslår att icke-EU-baserade enheter förbjuds att finansiera politiska annonser i EU. För att avgöra var en sådan enhet är etablerad bör de relevanta myndigheterna ta hänsyn till var den yttersta registeransvarige för denna enhet finns.

Annons

Större öppenhet

Ledamöterna gjorde också betydande förändringar för att säkerställa att medborgare, myndigheter och journalister har enkel tillgång till information om politisk reklam. Bland andra förslag förespråkar de att skapa ett onlineförråd för alla politiska annonser online och relaterad data.

Det borde vara lättare att få information om vem som finansierar en annons, om dess kostnad och varifrån pengarna används. Annan information som också bör publiceras är om en annons har avbrutits för brott mot reglerna, om de specifika grupper av individer som riktas mot och vilka personuppgifter som använts för detta samt synpunkter och engagemang i annonsen. Ledamöterna syftar till att ge journalister en särskild rätt att få sådan information.

Nya sanktioner vid överträdelse

Ledamöterna inför möjligheten till periodiska straffavgifter för en upprepad överträdelse och skyldigheten för stora leverantörer av reklamtjänster att avbryta sina tjänster i 15 dagar med en viss kund vid allvarliga och systematiska överträdelser. Kommissionen kommer att kunna införa minimisnktioner för hela EU.

Den antagna texten stärker också de nationella myndigheternas befogenheter och gör det möjligt för Europeiska dataskyddsstyrelsen att ta över en utredning om en överträdelse och se till att reglerna efterlevs.

Referent Sandro Gozi (Renew, FR) sa: "Det finns för mycket otillbörlig inblandning i våra demokratiska processer. Som lagstiftare har vi ett ansvar att bekämpa detta men också att se till att debatten förblir öppen och fri. Denna lag kommer inte att döda politisk reklam, trots rykten som sprids av stora onlineplattformar. Det kommer inte heller att hindra vår yttrandefrihet. Det kommer bara att begränsa kränkande politisk reklam.”

Nästa steg

Samtal kommer nu snart att inledas mellan de två medlagstiftarna, parlamentet och rådets ordförandeskap som företräder medlemsländerna – vars mandat för förhandlingar antogs i december 2022.

Mer information  

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend