Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Kommissionen presenterar handelsavtal mellan EU och Nya Zeeland för ratificering

DELA MED SIG:

publicerade

on

Handelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland har tagit ett stort steg mot ratificering, och kommissionen skickade det till rådet för undertecknande. Att skicka utkasten till beslut till rådet om undertecknande och ingående av avtalet är ett stort steg: när rådet ger grönt ljus kan EU och Nya Zeeland underteckna avtalet och det kan skickas till Europaparlamentet för godkännande. Efter godkännande kan affären träda i kraft.

Avtalet förväntas ge stora vinster för EU. Den bilaterala handeln förväntas växa med upp till 30 % tack vare detta avtal, med EU:s årliga export potentiellt växa med upp till 4.5 miljarder euro. EU:s investeringar i Nya Zeeland har en potential att växa med upp till 80 %. Affären kan minska cirka 140 miljoner euro per år i skatter för EU-företag från och med det första ansökningsåret.

Open trade is one of the four pillars of the EU’s Green Deal Industrial Plan announced by President von der Leyen on 1 February 2023, and this agreement will make a contribution. Once in force, it will help make the EU economy greener, more competitive and more resilient.

Nya exportmöjligheter för stora och små företag

Avtalet kommer att ge nya möjligheter för företag genom att:

  • Avskaffa alla tullar på EU:s export till Nya Zeeland;
  • Öppna den Nya Zeelands tjänstemarknad inom nyckelsektorer som finansiella tjänster, telekommunikation, sjötransport och leveranstjänster;
  • Säkerställa icke-diskriminerande behandling av EU-investerare i Nya Zeeland och vice versa;
  • Förbättra tillgången för EU-företag till Nya Zeelands statliga upphandlingskontrakt för varor, tjänster, byggentreprenader och byggkoncessioner;
  • Underlättande av dataflöden, förutsägbara och öppna regler för digital handel och säker onlinemiljö för konsumenter;
  • Förebygga omotiverade krav på datalokalisering och upprätthålla höga standarder för skydd av personuppgifter;
  • Hjälpa småföretag att exportera mer genom ett särskilt kapitel om små och medelstora företag;
  • Avsevärt minska efterlevnadskrav och förfaranden för att möjliggöra snabbare flöde av varor;
  • Betydande åtaganden från Nya Zeeland för att skydda och upprätthålla immateriella rättigheter, i linje med EU:s standarder.

Jordbruksmat: stimulera EU:s export samtidigt som EU skyddar EU:s känslighet

EU:s bönder kommer att ha mycket bättre möjligheter att sälja sina produkter i Nya Zeeland omedelbart efter tillämpning av avtalet. Tullarna kommer att tas bort från och med dag ett på viktiga EU-exporter som griskött, vin och mousserande vin, choklad, sockerkonfektyr och kex.

Annons

EU:s bönder kommer att se fördelar utöver tullsänkningarna. Avtalet kommer att skydda hela listan över EU:s viner och spritdrycker (nära 2000 namn) som Prosecco, polsk vodka, Rioja, Champagne och Tokaji. Dessutom kommer 163 av de mest kända traditionella EU-produkterna (geografiska beteckningar), såsom Asiago, Feta, Comté eller Queso Manchego ostar, Istarski pršut skinka, Lübecker marsipan, Elia Kalamatas oliver att skyddas i Nya Zeeland.

Avtalet tar hänsyn till EU-producenternas intressen av känsliga jordbruksprodukter: flera mejeriprodukter, nöt- och fårkött, etanol och sockermajs. För dessa sektorer kommer det inte att ske någon liberalisering av handeln. Istället kommer avtalet att tillåta noll eller lägre tullimport från Nya Zeeland endast i begränsade mängder (genom så kallade tullkvoter).

De mest ambitiösa hållbarhetsåtagandena i ett handelsavtal någonsin

The EU-New Zealand Trade Agreement is the first one to integrate the EU’s new approach to trade and sustainable development announced in the Meddelande "Kraften i handelspartnerskap: tillsammans för grön och rättvis ekonomisk tillväxt", antogs bara en vecka innan förhandlingarna om handelsavtalet avslutades i juni 2022.

Båda sidor gick med på ambitiösa TSD-åtaganden som täcker ett brett spektrum av frågor baserade på samarbete och stärkt efterlevnad, inklusive möjligheten till sanktioner som en sista utväg vid allvarliga brott mot grundläggande arbetsrättsliga principer eller Parisavtalet.

För första gången någonsin i ett EU-handelsavtal har avtalet ett särskilt kapitel om hållbara livsmedelssystem, en särskild artikel om handel och jämställdhet och en specifik bestämmelse om handel och reform av subventioner för fossila bränslen. Affären liberaliserar även miljövaror och miljötjänster vid ikraftträdandet.

Detta är i linje med rekommendationer från medborgare som kommer ut från konferensen om Europas framtid, för att främja hållbar handel och samtidigt öppna nya möjligheter för europeiska företag.

Nästa steg

När rådet har antagit beslutet om undertecknande kan EU och Nya Zeeland underteckna avtalet. Efter undertecknandet kommer texten att överlämnas till Europaparlamentet för godkännande. Efter parlamentets godkännande kan rådet anta beslutet om ingående, och när Nya Zeeland meddelat att man också har slutfört sitt ratificeringsförfarande kan avtalet träda i kraft.

Bakgrund

Förhandlingar om ett frihandelsavtal med Nya Zeeland inleddes i juni 2018. 12 förhandlingsrundor ägde rum fram till mars 2022, följt av intersessionsdiskussioner som ledde fram till avslutandet av förhandlingarna den 30 juni 2022, då affären tillkännagavs av presidenten von der leyen och sedan Nya Zeelands premiärminister Ardern, i närvaro av den verkställande vicepresidenten Dombrovskis, and New Zealand Trade Minister O’Connor, who led the negotiations on either side.

Mer information

Utkast till beslut för rådet om namnteckning och slutsats i handelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland

Sida för handelsavtal mellan EU och Nya Zeeland

Faktablad Handelsavtal mellan EU och NZ

Factsheet EU-NZ trade agreement – Trade and Sustainable Development

Factsheet EU-NZ trade agreement – Agriculture

Frågor och svar

Memo

Handelsförbindelserna mellan EU och Nya Zeeland

EU:s rapport om handel och jobb

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend