Anslut dig till vårt nätverk!

Europaparlamentet

Ledamöterna stöder planerna för en klimatneutral byggsektor till 2050 

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Parlamentet antog ett utkast till åtgärder för att öka renoveringstakten och minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser på tisdagen (14 mars), Plenarsammanträde, ITRE.

Den föreslagna revideringen av direktivet om byggnaders energiprestanda syftar till att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser och energiförbrukningen i EU:s byggsektor till 2030, och göra den klimatneutral till 2050. Den syftar också till att öka takten för renoveringar av energi. -ineffektiva byggnader och förbättra informationsutbytet om energiprestanda.

Mål för utsläppsminskningar

Alla nya byggnader bör ha nollutsläpp från 2028, med deadline för nya byggnader som ockuperas, drivs eller ägs av offentliga myndigheter 2026. Alla nya byggnader bör vara utrustade med solenergiteknik senast 2028, där det är tekniskt lämpligt och ekonomiskt genomförbart, medan bostadshus som genomgår en större renovering har till 2032.

Bostadsbyggnader måste åtminstone uppnå energiprestandaklass E 2030 och D 2033 - på en skala som går från A till G, det senare motsvarar de 15 % sämst presterande byggnaderna i en medlems nationella bestånd stat. Icke-bostäder och offentliga byggnader skulle behöva uppnå samma betyg till 2027 respektive 2030. Uppgraderingen av energiprestanda (som kan ske i form av isoleringsarbeten eller förbättring av värmesystemet) skulle ske när en byggnad säljs eller genomgår en större renovering eller, om den hyrs, när ett nytt kontrakt tecknas.

Medlemsstaterna kommer att fastställa de åtgärder som behövs för att uppnå dessa mål i sina nationella renoveringsplaner.

Stödja åtgärder mot energifattigdom

Annons

Dessa nationella renoveringsplaner bör innehålla stödsystem för att underlätta tillgången till bidrag och finansiering. Medlemsstaterna måste inrätta kostnadsfria informationspunkter och kostnadsneutrala renoveringsprogram. Finansiella åtgärder bör ge en viktig premie för djupgående renoveringar, särskilt av de sämst presterande byggnaderna, och riktade bidrag och subventioner bör göras tillgängliga för utsatta hushåll.

Undantag

Monument skulle undantas från de nya reglerna, medan EU-länder kan besluta att även utesluta byggnader skyddade för sina särskilda arkitektoniska eller historiska förtjänster, tekniska byggnader, byggnader som används tillfälligt samt kyrkor och kultplatser. Medlemsstaterna kan också undanta allmännyttiga bostäder, där renoveringar skulle leda till hyreshöjningar som inte kan kompenseras genom besparingar på energiräkningen.

Ledamöterna vill också tillåta medlemsländerna att justera de nya målen i en begränsad andel byggnader beroende på den ekonomiska och tekniska genomförbarheten av renoveringarna och tillgången på kvalificerad arbetskraft.

Föredragande för direktivet om byggnaders energiprestanda Ciarán Cuffe (Gröna/EFA, IE) sa: "Skyhöga energipriser har satt fokus på energieffektivitet och energibesparingsåtgärder. Att förbättra prestandan hos Europas byggnader kommer att minska räkningarna och vårt beroende av energiimport. Vi vill att direktivet ska minska energifattigdomen och få ner utsläppen samt ge bättre inomhusmiljöer för människors hälsa. Detta är en tillväxtstrategi för Europa som kommer att leverera hundratusentals lokala jobb av god kvalitet inom bygg-, renoverings- och förnybar industri, samtidigt som välbefinnandet förbättras för miljontals människor som bor i Europa.”

Nästa steg

Parlamentet antog sin ståndpunkt med 343 röster för, 216 röster emot och 78 nedlagda röster. Ledamöterna kommer nu att inleda förhandlingar med rådet för att komma överens om den slutliga utformningen av lagförslaget.

Bakgrund

Enligt EU-kommissionen står byggnader i EU för 40 % av vår energiförbrukning och 36 % av utsläppen av växthusgaser. Den 15 december 2021 antog Europeiska kommissionen ett lagförslag för att revidera direktivet om energiprestanda för byggnader, som en del av det så kallade "Fit for 55"-paketet. En ny europeisk klimatlag (juli 2021) förankrade både 2030- och 2050-målen i bindande europeisk lag.

Mer 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

trend