Anslut dig till vårt nätverk!

Europaparlamentet

Europas framtid: Medborgarnas paneler tar ordet

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Medborgarnas paneler kommer att träffas under de kommande månaderna för att diskutera EU: s framtid och komma med rekommendationer. Få reda på mer, EU-frågor.

Konferensen om Europas framtid sätter människor i centrum för diskussionen om hur EU bör utvecklas för att möta framtida utmaningar. Medborgarnas paneler har en viktig roll att spela: de kommer att diskutera idéer från händelser i hela EU och förslag som lämnas in genom Konferensplattform och kommer att göra rekommendationer som ska diskuteras med EU -institutioner och andra intressenter.

Vem deltar?

Det finns fyra europeiska medborgarpaneler, var och en med 200 medborgare. Panelmedlemmar har valts slumpmässigt, men på ett sätt som speglar EU: s mångfald. Till exempel kommer det att finnas lika många män och kvinnor i varje panel samt en proportionell representation av européer från stad och landsbygd. Unga mellan 16 och 25 år kommer att utgöra en tredjedel av medlemmarna.

Annons

Vad kommer att diskuteras?

Varje panel kommer att behandla några av de ämnen som människor har blivit inbjudna att föreslå idéer om:

  • Starkare ekonomi, social rättvisa och jobb/utbildning, kultur, ungdom, sport/digital transformation;
  • Europeisk demokrati/värderingar och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet;
  • klimatförändringar, miljö/hälsa och;
  • EU i världen/migration.


Panelmedlemmar kommer att kunna ta upp ytterligare frågor. Oberoende experter kommer att finnas tillgängliga vid mötena för att ge råd.

Annons

När kommer medborgarnas paneler att träffas?

Var och en av panelerna kommer att träffas tre gånger. De första sessionerna ägde rum under fyra helger mellan 17 september och 17 oktober i parlamentets lokaler i Strasbourg. Den andra sessionen kommer att äga rum online i november och den tredje sessionen kommer att hållas i december och januari i städer över hela EU, om hälsosituationen tillåter.

Schemat för de fyra medborgarnas paneler

PanelämnenFörsta sessionenAndra sessionenTredje sessionen
1Starkare ekonomi, social rättvisa och jobb /utbildning, kultur, ungdom, sport /digital transformation17-19 September5-7 november3-5 december (Dublin)
2Europeisk demokrati/värderingar och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet24-26 September12-14 november10-12 december (Florens)
3Klimatförändringar, miljö/ hälsa1-3 oktober19-21 november7-9 januari (Warszawa)
4EU i världen/migration15-17 oktober26-28 november14-16 januari (Maastricht)

Vad blir resultatet?

Paneler kommer att formulera rekommendationer som kommer att diskuteras vid konferensens plenarmöte som sammanför medborgare, företrädare för EU -institutioner och nationella parlament samt andra intressenter. Tjugo representanter från varje panel kommer att delta i konferensplenarierna och presentera resultatet av panelernas arbete.

Panelernas rekommendationer kommer att ingå i den slutliga konferensrapporten, som kommer att utarbetas våren 2022 av konferensens styrelse. Styrelsen består av representanter för Europaparlamentet, rådet och kommissionen - de institutioner som kommer att behöva följa upp slutsatserna - samt observatörer från alla konferensens intressenter. Rapporten kommer att upprättas i fullständigt samarbete med konferensens plenum och måste godkännas.

Hur följer man panelernas arbete?

Panelsessioner där alla medlemmar träffas kommer att streamas online. Du kommer att kunna hitta mer information om dem på konferensplattformen. 

Konferens om eurons framtidpe

Konferens om Europas framtid: vad är det och hur fungerar det?

Europas framtid: Konferensplenum börjar med förväntningar på förändring

Konferens om Europas framtid: kampanjmaterial

Konferens om Europas framtid: tid för dina idéer

Europas framtid: människors idéer vid konferensens plenarmöte

Europas framtid: medborgarnas paneler tar ordet 

Europas framtid: medborgarna diskuterar utrikespolitik och migration

Européerna debatterar hur man stärker demokrati och rättsstatsprincipen

Europas framtid: Européerna diskuterar ekonomi, jobb, utbildning i Strasbourg

Europas framtid: klimatförändringar, miljö, health

"Dags att öppna upp för medborgarna": Konferens om Europas framtid

Konferens om Europas framtid: låt din röst höras

Konferens om Europas framtid: lansering av den flerspråkiga digitala plattformen

Konferens om Europas framtid: förberedelserna fortsätter

Europadagen: upptäck Europeiska unionen den 9 maj 2021

Konferens om Europas framtid: lansering av medborgarplattformen den 19 april

Bygga morgondagens Europa: EU banar väg för en konferens om Europas framtid

Dela den här artikeln:

Artificiell intelligens

AI: "Vi måste agera snabbt för att förverkliga EU:s potential"

publicerade

on

EU skulle kunna sätta globala standarder för artificiell intelligens (AI), men för att skörda dess fördelar måste reglerna komma snabbt och vara flexibla, sa Axel Voss (avbildad), ledamoten som ansvarar för en rapport om AI, Samhället.

"Vi måste vara medvetna om att AI är av extremt strategisk relevans," sa Axel Voss (EPP, Tyskland) I detta Facebook live-intervju. MEP vägleder rapporten från särskild kommitté för artificiell intelligens i en digital tidsålder genom Europaparlamentet.

Med erkännande av teknikens betydelse inrättade parlamentet en kommitté för att fokusera på AI, lära sig hur det kan påverka EU:s ekonomi, ta reda på om olika länders tillvägagångssätt och komma med förslag på framtida lagstiftning.

Utkastet till betänkande, presenterades för utskottet den 9 november 2021, säger att EU bör fokusera på AI:s enorma potential. Rapportförfattaren Voss sa att denna teknik kan spela en nyckelroll inom områden som klimatförändringar, hälsosektorn och EU:s konkurrenskraft.

Annons

Läs mer om vad AI är och hur det används.

Kan EU bli en större AI-aktör?

EU hamnar på efterkälken i det globala teknikkapplöpningen och om det vill förbli en ekonomisk och global makt, säger rapporten, bör det bli en global makt inom AI. Om EU inte agerar snabbt och modigt kommer det att sluta bli en "digital koloni" av Kina, USA och andra stater och riskera att förlora sin politiska stabilitet, sociala trygghet och individuella friheter, står det i rapporten. Dessutom kan framväxande teknologier leda till ett globalt maktskifte bort från västvärlden.

Annons

EU:s misslyckande med att kommersialisera tekniska innovationer betyder att "våra bästa idéer, talang och företag" går någon annanstans, enligt rapporten. Voss varnade för att möjligheternas fönster håller på att stängas och sa att EU måste "koncentrera sig, prioritera, investera".

Europa borde koncentrera sig mer på affärsmodeller som skulle möjliggöra omvandling av forskning till produkter, säkerställa en konkurrenskraftig miljö för företag och förhindra kompetensflykt. Endast 8 av de 200 bästa digitala företagen är baserade i EU.

Vikten av data

Data är avgörande för utvecklingen av AI. "Om vi ​​tror att vi kan konkurrera i världen utan att tillhandahålla data, då är vi ute," sa Voss. "Vi borde fokusera mer på hur vi kan tillhandahålla data, inklusive personuppgifter."

"Alltför många människor tror att vi inte kan öppna GDPR just nu", vilket innebär en brist på data för EU-industrin, sa han. GDPR sätter en global standard, sa Voss, "men inte med tankesättet att om vi har nått en gyllene standard kan vi inte ändra den längre: du stannar bara i första hand om du alltid förbättrar dig."

"De stora insamlarna av data finns i Kina eller USA. Om vi ​​vill göra något åt ​​det här måste vi göra något väldigt snabbt eftersom hastighet är en konkurrensfråga på det här området."

Demokrati och mänskliga rättigheter

EU är "van vid att sätta standarder och kombinera dem med grundläggande rättigheter, med europeiska grundläggande värderingar. Det här är vad vi kan leverera och jag skulle också säga att detta är något som världen också behöver", sa han.

Voss tror att EU kan minska riskerna AI kan innebära för mänskliga rättigheter och demokrati när det missbrukas, som i vissa auktoritära stater, "om vi gör detta pragmatiskt".

Han varnar för ett ideologiskt förhållningssätt. ”Om vi ​​koncentrerar oss på att kombinera den här tekniken med våra europeiska kärnvärden och inte överbelastar vår industri och våra företag, har vi goda chanser att lyckas."

Läs mer om vad parlamentet vill angående AI-regler.

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa

Utvidgning

Hur länder kan gå med i EU

publicerade

on

Europeiska unionen har redan 27 medlemmar och andra länder vill gå med, men hur går ett land med i EU, EU-frågor?

Det måste uppfylla ett antal kriterier, varav det första är att det måste finnas i Europa. Dessutom ska det vara en demokrati, ha en fri marknadsekonomi och respekt EU-värden.

Som ett villkor för att gå med måste ett land anta alla EU:s lagar och går med på att byta sin valuta mot euron i framtiden.

För närvarande pågår fem länder för att gå med i EU: Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

Annons

Ta reda på mer om EU:s utvidgning.

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa

Europaparlamentet

Bättre laglig arbetskraftsinvandring för att minska illegal invandring

publicerade

on

Ledamöterna efterlyser bättre kanaler för laglig arbetskraftsinvandring för att minska irreguljära ankomster och möta ekonomins behov, Samhället.

För att svara på Europas demografiska utmaningar och effektivt matcha invandrarnas kompetens med arbetsmarknadens behov, efterlyser parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter. nya EU-regler om laglig arbetskraftsinvandring. Ledamöterna är inställda på att rösta om rapport  - som också efterlyser en EU-omfattande talangpool, förbättrad rörlighet och nya migrationskanaler - under plenarsessionen den 22-25 november.

Läs mer på vad EU gör när det gäller migration.

Medan integration av irreguljära migranter är en utmaning, det ska ses som en möjlighet, står det i rapporten. Att uppmuntra arbetskraftsinvandring via lagliga kanaler skulle öka sysselsättningen bland migranter och flyktingar, och därigenom gynna EU genom att bidra till skatteintäkter och påskynda ekonomisk tillväxt och innovation.

Inskränkning av irreguljära invandringskanaler

Annons

EU:s migrationspolitik definieras av ett fokus på stränga gränskontroller och effektiv avkastning, medan mycket lite har gjorts för att främja säkra och lagliga vägar till Europa.

Forskning utförd av International Organization of Migration (IOM) fann att 77 % av irreguljära migranter hade upplevt förföljelse eller konflikt i sitt ursprungsland och kan ha tvingats komma till Europa oregelbundet på grund av brist på regelbundna alternativ.

I en resolution antagen i maj 2021, sade parlamentet: "Att förbättra lämpliga lagliga migrationskanaler skulle bidra till att minska irreguljär migration, undergräva affärsmodellen för kriminella smugglare, minska människohandel och exploatering av arbetskraft, förbättra lika möjligheter för alla arbetstagare och erbjuda en laglig väg för dem som överväger att migrera till unionen"

Annons

Att möta arbetsmarknadens krav

Covid-19-pandemin underströk betydelsen av viktiga arbetare inom sektorer som jordbruk, konstruktion, tillverkning och hälsovård för att hålla ekonomier och samhällen vid liv. Ledamöterna uppmanar Europeiska kommissionen att införa ett ambitiöst tillträdessystem för låg- och medelkvalificerade icke-EU-medborgare som komplement till reviderade Blue Card-direktivet för högutbildade migranter.

Rapporten föreslår att man inrättar en EU-omfattande talangpool för lagligt migrerande arbetstagare, samt en plattform som parar sökandes profiler med behoven hos EU-baserade industrier, vilket gör det möjligt för medlemsländerna att övervinna bristen på arbetskraft.

Enligt Abir Al-Sahlani (Renew, Sverige), som är ansvarig för att leda rapporten genom parlamentet: "Den frivilliga matchningsplattformen skulle fungera som ett användbart verktyg för dem som vill söka arbete i medlemsländer och för EU-baserade arbetsgivare att söka i [icke- EU] länder för potentiella anställda.”

Erkännande av migranters kvalifikationer i EU

Ledamöterna efterlyser också en större harmonisering av reglerna för erkännande av migrerande arbetstagares kvalifikationer på EU-nivå. Erkännandet av migranters kvalifikationer beror för närvarande på nationella regler, som varierar avsevärt inom EU, och högutbildade migranter finner sig ofta acceptera jobb som kräver lägre kvalifikationer i deras destinationsland. År 2015 har OECD rapporterade att ”de som kommer in i EU som asylsökande riskerar särskilt att bli överkvalificerade”.

Under 2019 arbetade cirka 48 % av högutbildade migranter i låg- eller medelkvalificerade jobb, jämfört med bara 20 % av EU-medborgarna. Påfallande nog bland högutbildade migranter är den vanligaste formen av yrke som städare eller hemhjälp, medan 62 % av datorprogrammeringsföretagen och 43 % av byggföretagen rapporterar brist på arbetskraft.

"Ett starkt och konkurrenskraftigt Europa behöver laglig migration för att korrekt ta itu med de demografiska och ekonomiska utmaningar som unionen står inför", sade Al-Sahlani.

Invandrade företagare

Eftersom länder runt om i världen förenklar visumansökningsprocessen för utländska entreprenörer och frilansare, kräver parlamentsledamöter nya EU-omfattande visum för flera inresor för egenföretagare.

För närvarande fokuserar EU:s migrationslagar på att attrahera anställda med tidsbegränsade anställningskontrakt och även om nationella system finns, har få visat sig vara framgångsrika. Detta beror främst på territoriella begränsningar: företagare som kommer in i EU via nationella system garanteras inte alltid fri rörlighet eller tillträde till den inre marknaden.

De föreslagna åtgärderna skulle också bidra till att bekämpa exploatering av säsongsarbetare, vars uppehållstillstånd inte längre skulle vara knutet till en enda arbetsgivare. De skulle ha tre månader på sig att hitta alternativ sysselsättning efter att ha lämnat ett jobb innan de fick sina tillstånd återkallade.

Läs mer om migration

Läs mer 

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa
Annons
Annons

trend