RSSEuropeiska agendan för migration

Romdomstolen säger att migrerande fartyg #OpenArms kan komma in i Italiens vatten och åsidosätta #Salvini

Romdomstolen säger att migrerande fartyg #OpenArms kan komma in i Italiens vatten och åsidosätta #Salvini

| Augusti 16, 2019

En administrativ domstol i Rom beslutade på onsdagen (14 augusti) att ett spanskt räddningsfartyg som transporterar runt 150 migranter bör få komma in i italienska territoriella vatten i strid med ett förbud som infördes av inrikesminister Matteo Salvini, skriver Crispian Balmer och Catherine MacDonald. Salvini, ledare för det högra högre ligapartiet, svarade snabbt att han […]

Fortsätt läsa

Utmaningarna och möjligheterna med #RefugeeCrisis

Utmaningarna och möjligheterna med #RefugeeCrisis

| Augusti 9, 2019

Flyktingkrisen har blivit en stigande utmaning och den har väckt den globala politiken, och det finns ingen lätt lösning ur historisk synvinkel. Under World Refugee Day den 20 juni i år släppte FN de senaste uppgifterna och statistiken om orsakerna till flyktingkrisen. Uppgifterna visar att […]

Fortsätt läsa

#EUFacilityForRefugees i #Turkey - € 127 miljoner för EU: s största humanitära program någonsin

#EUFacilityForRefugees i #Turkey - € 127 miljoner för EU: s största humanitära program någonsin

| Augusti 7, 2019

Europeiska kommissionen har meddelat ytterligare 127 miljoner euro för att säkerställa kontinuiteten i programmet Emergency Social Safety Net under EU: s anläggning för flyktingar i Turkiet. Denna nya finansiering ger EU: s totala bidrag till projektet till 1.125 miljarder euro. Humanitärt bistånd och krishanteringskommissionär Christos Stylianides sa: ”EU upprätthåller [...]

Fortsätt läsa

#EUAsylumRules - Reform av #DublinSystem

#EUAsylumRules - Reform av #DublinSystem

| Juli 25, 2019

Tillströmningen av migranter och asylsökande till Europa under de senaste åren har visat behovet av en rättvisare och effektivare europeisk asylpolitik. Kolla in infographic för mer information. Även om de rekordmigrationsströmmarna till EU som bevittnats i 2015 och 2016 har avtagit, har Europa - på grund av dess geografiska position och stabilitet [...]

Fortsätt läsa

#Asylum och #Migration i EU: Fakta och siffror

#Asylum och #Migration i EU: Fakta och siffror

| Juni 24, 2019

Topparna i migrationsflöden bevittnade i EU i 2015 och 2016 har sjunkit. Kolla in de senaste migrations- och asylnumren i vårt infographic. Klicka här för att starta den interaktiva infografiska. Ankomsten av mer än en miljon asylsökande och invandrare till Europa i 2015 utsatte allvarliga brister i EU: s asylsystem. Att svara på […]

Fortsätt läsa

#UKImmigration faller till fem års lågt som inflödet av EU-arbetstagare saktar

#UKImmigration faller till fem års lågt som inflödet av EU-arbetstagare saktar

| Kan 28, 2019

Den långsiktiga invandringen till Storbritannien sjönk till ett femårigt lågt år då nettoinflödet av EU-invandrare sjönk till det lägsta inom nästan ett decennium och förlängde en nedgång sedan Storbritannien röstade för att lämna EU i 2016, skriver David Milliken. Antalet personer som flyttar till Storbritannien i mer än ett år, [...]

Fortsätt läsa

Få det bästa av tillhörande information om #Migration och brottslighet

Få det bästa av tillhörande information om #Migration och brottslighet

| 17 april 2019

Europaparlamentet har gett det slutgiltiga grön ljuset till två delar av lagstiftningen som förbinder sju informationssystem som används av brottsbekämpande myndigheter och gränsvakter. Genom att ansluta bitar som redan finns lagrade i alla dessa databaser, kommer brottslingar att få svårare att undkomma rättvisa, och de som är olagliga i EU kommer inte [...]

Fortsätt läsa