RSSInternationella organisationen för migration (IOM)

#UKImmigration faller till fem års lågt som inflödet av EU-arbetstagare saktar

#UKImmigration faller till fem års lågt som inflödet av EU-arbetstagare saktar

| Kan 28, 2019

Den långsiktiga invandringen till Storbritannien sjönk till ett femårigt lågt år då nettoinflödet av EU-invandrare sjönk till det lägsta inom nästan ett decennium och förlängde en nedgång sedan Storbritannien röstade för att lämna EU i 2016, skriver David Milliken. Antalet personer som flyttar till Storbritannien i mer än ett år, [...]

Fortsätt läsa

10,000 EU gränsvakter för att förstärka #EUExternalBorders

10,000 EU gränsvakter för att förstärka #EUExternalBorders

| April 16, 2019

MEPs röstar om 17 april om planer på att ge EU: s gränsbevakningsbyrå ett ständigt korps av 10,000 gränsvakter av 2027 för att öka Europas säkerhet. Europas yttre gränser har haft en oöverträffad ökning av antalet invandrare och flyktingar som vill komma in i EU de senaste åren. Förslagen skulle utrusta [...]

Fortsätt läsa

#LegalMigration - EU-reglerna är lämpliga för ändamål men behöver bättre implementering och kommunikation

#LegalMigration - EU-reglerna är lämpliga för ändamål men behöver bättre implementering och kommunikation

| April 1, 2019

Europeiska kommissionen har lagt fram sin bedömning av EU: s lagstiftning om laglig migration, som en del av kommissionens program för regulatorisk fitness och prestation (REFIT). Denna "fitnesskontroll" avslöjade att de nuvarande EU-reglerna i stor utsträckning passar för ändamål, vilket ger minimala harmoniserade förfaranden och rättigheter för icke-EU-medborgare som följer juridiska migrationsvägar till EU. [...]

Fortsätt läsa

#EuropeanAgendaOnMigration - EU måste behålla de framsteg som gjorts under de senaste fyra åren

#EuropeanAgendaOnMigration - EU måste behålla de framsteg som gjorts under de senaste fyra åren

| Mars 8, 2019

Framför Europeiska rådets möte i mars diskuterar kommissionen idag de framsteg som gjorts under de senaste 4-åren och fastställer de åtgärder som fortfarande krävs för att hantera omedelbara och framtida migrationsutmaningar. Inför den svåraste flyktingkrisen världen har sett sedan andra världskriget lyckades EU ta med [...]

Fortsätt läsa

#Migration och #Asylum - EU-medel för att främja integration och skydda gränser

#Migration och #Asylum - EU-medel för att främja integration och skydda gränser

| Februari 21, 2019

Parlamentsledamöterna stödde på tisdagen (19 februari) att öka EU: s budget för migrations- och asylpolitik och för att stärka gränserna. Kommittén för medborgerliga friheter godkände den förnyade fonden för asyl, migration och integration (AMIF), vars 2021-2027-budget kommer att öka upp till € 9.2-miljarder (€ 10.41bn i löpande priser, 51% mer än i föregående budgetram). [...]

Fortsätt läsa

#Migration - Kommissionen välkomnar det preliminära avtalet om ett europeiskt nätverk av kontaktpersoner för invandring

#Migration - Kommissionen välkomnar det preliminära avtalet om ett europeiskt nätverk av kontaktpersoner för invandring

| Februari 21, 2019

Europaparlamentet och rådet har nått en preliminär överenskommelse om kommissionens förslag om att stärka samordningen mellan invandringsansvariga som är inblandade i tredjeländer. Den nya lagstiftningen är en del av EU: s ansträngningar att minska oregelbunden migration och ge ordningliga och legala migrationsvägar. Välkomna avtalet, migration, inrikes frågor och medborgarskap [...]

Fortsätt läsa

#VisaCode - EU-ambassadörer håller med om ny kod för att underlätta resan och förbättra återinträde av olagliga migranter

#VisaCode - EU-ambassadörer håller med om ny kod för att underlätta resan och förbättra återinträde av olagliga migranter

| Februari 20, 2019

EU-ambassadörer idag (20 februari) bekräftade på rådets vägnar det informella avtalet mellan företrädare för Europaparlamentet och det rumänska ordförandeskapet om förslaget om ändring av viseringskoden. Bättre förutsättningar för legitima resenärer Nya regler kommer att ge snabbare och tydligare rutiner för legitima resenärer, särskilt genom att tillåta [...]

Fortsätt läsa