RSSflyktingar

Romdomstolen säger att migrerande fartyg #OpenArms kan komma in i Italiens vatten och åsidosätta #Salvini

Romdomstolen säger att migrerande fartyg #OpenArms kan komma in i Italiens vatten och åsidosätta #Salvini

| Augusti 16, 2019

En administrativ domstol i Rom beslutade på onsdagen (14 augusti) att ett spanskt räddningsfartyg som transporterar runt 150 migranter bör få komma in i italienska territoriella vatten i strid med ett förbud som infördes av inrikesminister Matteo Salvini, skriver Crispian Balmer och Catherine MacDonald. Salvini, ledare för det högra högre ligapartiet, svarade snabbt att han […]

Fortsätt läsa

Utmaningarna och möjligheterna med #RefugeeCrisis

Utmaningarna och möjligheterna med #RefugeeCrisis

| Augusti 9, 2019

Flyktingkrisen har blivit en stigande utmaning och den har väckt den globala politiken, och det finns ingen lätt lösning ur historisk synvinkel. Under World Refugee Day den 20 juni i år släppte FN de senaste uppgifterna och statistiken om orsakerna till flyktingkrisen. Uppgifterna visar att […]

Fortsätt läsa

#EUFacilityForRefugees i #Turkey - € 127 miljoner för EU: s största humanitära program någonsin

#EUFacilityForRefugees i #Turkey - € 127 miljoner för EU: s största humanitära program någonsin

| Augusti 7, 2019

Europeiska kommissionen har meddelat ytterligare 127 miljoner euro för att säkerställa kontinuiteten i programmet Emergency Social Safety Net under EU: s anläggning för flyktingar i Turkiet. Denna nya finansiering ger EU: s totala bidrag till projektet till 1.125 miljarder euro. Humanitärt bistånd och krishanteringskommissionär Christos Stylianides sa: ”EU upprätthåller [...]

Fortsätt läsa

#EUFacilityForRefugees i #Turkey - € 5.6 miljarder av € 6 miljarder nu fördelade till stöd för flyktingar

#EUFacilityForRefugees i #Turkey - € 5.6 miljarder av € 6 miljarder nu fördelade till stöd för flyktingar

| Juli 19, 2019

Europeiska kommissionen i dag (19 juli) antog en ny uppsättning biståndsåtgärder värd 1.41-miljarder euro, vilket garanterar fortsatt stöd från Europeiska unionen till flyktingar och värdsamhällen i Turkiet. Programmen kommer att fokusera på områdena hälsa, skydd, socioekonomiskt stöd och kommunal infrastruktur. De nya åtgärderna ingår i den andra delen av anläggningen [...]

Fortsätt läsa

#Asylum och #Migration i EU: Fakta och siffror

#Asylum och #Migration i EU: Fakta och siffror

| Juni 24, 2019

Topparna i migrationsflöden bevittnade i EU i 2015 och 2016 har sjunkit. Kolla in de senaste migrations- och asylnumren i vårt infographic. Klicka här för att starta den interaktiva infografiska. Ankomsten av mer än en miljon asylsökande och invandrare till Europa i 2015 utsatte allvarliga brister i EU: s asylsystem. Att svara på […]

Fortsätt läsa

EU-facilitet för #TurkeyRefugees - Solida framsteg när det gäller att stödja flyktingar

EU-facilitet för #TurkeyRefugees - Solida framsteg när det gäller att stödja flyktingar

| Kan 20, 2019

Europeiska kommissionen har rapporterat goda framsteg när det gäller genomförandet och programmeringen av € 6-miljarder från EU: s flyktingfacilitet i Turkiet. Mer än 80-projekt är igång och levererar konkreta resultat till flyktingar och värdsamhällen, särskilt på utbildning och hälsa. Av € 6bn har några € 4.2bn tilldelats, [...]

Fortsätt läsa

#EUFacilityForTurkeyRefugees - Tredje årsrapporten visar fortsatt viktigt och konkret stöd till flyktingar och deras värdsamhällen

#EUFacilityForTurkeyRefugees - Tredje årsrapporten visar fortsatt viktigt och konkret stöd till flyktingar och deras värdsamhällen

| 15 april 2019

Den tredje årsrapporten om genomförandet av anläggningen visar solida resultat på EU: s stöd till flyktingar och värdsamhällen i Turkiet, bland annat: Månadsöverföring till 1.5 miljoner flyktingar för deras grundläggande behov, 5 miljoner primärhälsokonsultationer, tillgång till skolan för 470,000-barn . Europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförfarandet kommissionär Johannes Hahn sa: [...]

Fortsätt läsa