Anslut dig till vårt nätverk!

Maritime

Kommissionen välkomnar en milstolpe överenskommelse om bevarande av den nordatlantiska shortfin Mako-hajen

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (ICCAT) nådde i går eftermiddag en milstolpe överenskommelse om en rekommendation om bevarande av beståndet av kortfenad makohaj i Nordatlanten (avbildad). Kommissionären för miljö, hav och fiske, Virginijus Sinkevičius, välkomnade avtalet: ”Dagens avtal är ett viktigt steg framåt på vägen mot återhämtning av denna ikoniska art. Tack vare EU:s ledarskap i förhandlingarna har vi lyckats upprätta ett effektivt återuppbyggnadsprogram för nordatlantisk kortfenad makohaj, inklusive omedelbara åtgärder för att minska dödligheten och stoppa överfiske.”

Den överenskommelse som nåtts av alla parter kring ICCAT-bordet i år är avgörande eftersom det kickstartar ett återuppbyggnadsprogram för nordatlantisk kortfenad makohaj 2022, efter två år av misslyckade förhandlingar. När den väl har trätt i kraft kommer den överenskomna kraftfulla åtgärden att leda till ett slut på överfisket av detta sårbara bestånd och kommer att kartlägga en väg för dess återhämtning. Ett av huvudsyftena med rekommendationen är att minska dödligheten avsevärt. Rekommendationen innehåller kompletterande åtgärder, såsom bästa hanteringspraxis och uppgifter som ICCAT:s vetenskapliga organ ska undersöka en rad begränsningsåtgärder, från rumsliga och tidsmässiga avstängningar till modifiering av redskap, för att hjälpa detta ambitiösa återuppbyggnadsprogram. Mer information finns i nyhet.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend